Kategorier
indlæg

Hvem passer på naturen, når nu amterne er væk?

Kom til møde på Viborg Gymnasium
torsdag den 25. april 2024 kl. 15-18

Tilmelding til Stig Jensen senest den 18. april 2024:  stig.jensen.viborg@gmail.com

• Nina Tofte Hansen, naturformidler og forfatter til bogen ”Bynatur” har startet
et initiativ i Aarhus,
hvor almindelige århusianere kan blive ambassadører for en art, som lever/vokser i lokalområdet.
Dette initiativ har inspireret mange andre landet over og har vist sig at være en anderledes,
men overraskende effektiv måde at sætte naturen på dagsordenen.

I oplægget på konferencen diskuterer Nina Tofte Hansen,
hvordan vi kan give borgerne en større rolle i naturforvaltningen.

• Tidligere vicedirektør i Viborg Amt og direktør for Teknik og Miljø i Viborg Kommune, Kåre Jørgensen,
beskriver amternes rolle contra kommunernes

• Professor Jørgen Primdahl taler om den grønne omstilling og naturen – perspektiver og begrænsninger
i samarbejdsdreven landskabsforvaltning

• Jørgen Jørgensen fhv. kontorchef i Miljøministeriet beretter om overvågning af naturen, data og mulighederne for at bruge disse i planlægningen

• Eva Pinnerup formand for klima- og miljøudvalget i Viborg Kommune sætter naturen ind i sammenhængen i Viborg Kommune

• Efter korte oplæg sørger rektor Lene Gade for, at så mange som muligt får lejlighed til at stille spørgsmål,
og at de får svar fra en meget erfaren aktør.

Hent en flyer HER og send den til andre, som kunne være interesserede!
Tid og sted: Torsdag den 25. april 2024, kl. 15-18 på Viborg Gymnasium, Skaldehøjvej 12, Viborg.
Tilmelding til Stig Jensen senest den 18. april 2024:  stig.jensen.viborg@gmail.com

 

Kategorier
indlæg

Initiativgruppens Repræsentantskabsmøde 2024.

Alle med tilknytning til Houlkær er mere end velkomne! 

Repræsentantskabsmøde for initiativgruppen Houlkær. 5. marts 2024 19:00 i Aktivitetshuset, Odshøjvej 2b

Repræsentantskabsmøde afholdes iflg. foreningens vedtægter med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for året der gik.
  3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
  4. Valg af medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen.
  5. Valg af revisor samt evt. revisorsuppleant.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

Formanden for initiativgruppen

Stig Jensen,
E-mail: stig.jensen.viborg@gmail.com

Printvenlig PDF finder du her.

Læs mere om Initiativgruppen 

Praktisk info

Find en Hjertestarter:

De seneste 18 år er det lykkedes at firedoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark - det har intet andet land præsteret.

 

x