Uddannelse

Houlkærskolen
Skaldehøjvej 14
8800 Viborg
Tlf. 8787 2200
E-mail: 

skole.houlkaer@viborg.dk

Houlkærskolen 👈hjemmeside

Indskolingen
Mellemtrinet
Overbygningen

Media College Denmark / Medieskolerne.

Skaldehøjvej 2
DK 8800 Viborg

+45 86 67 50 55
mail@medieskolerne.dk

Medieskolernes hjemmeside og facebook.

Om Medieskolerne:

På Medieskolerne uddannes Webintegratorer, Fotografer og Film- og TV-produktionsteknikere (kamerafolk, lys- og lydfolk og redigeringsteknikere). Vi gennemfører både grundforløb, hovedforløb og efteruddannelse indenfor disse uddannelser, og vores mål er at give eleverne en kunnen, de kan leve af.

Vores mål er i al ubeskedenhed derfor at være en af de mest moderne skoler i verden med hensyn til uddannelse inden for medier og kommunikation. Vi har siden starten i 1987 specialiseret os i billedmedierne, det vil sige i faste billeder, i levende billeder og i skærm- og internetbaserede kommunikationsformer, og vi arbejder dagligt på at udvikle undervisningen, så vi fortsat kan både fastholde og hæve det kvalitetsiveau, Medieskolerne er blevet kendt for.

Medieskolerne startede i 1987 under navnet ‘Videoskolen’ og meningen var, at den skulle imødekomme det øgede behov for både grunduddannelse og efteruddannelse, som der kunne forventes som resultat af beslutningen om at oprette TV2 Danmark med tilhørende regionale TV-stationer.

Film- og TV-produktionsuddannelsen
Efter et par år indgik Videoskolen samarbejde med den daværende Teknisk Skole Viborg (nu Mercantec) og Videoskolen kunne i 1990 optage de første elever på de dengang nye erhvervsuddannelser som henholdsvis AV-assistent og Medieteknikmekaniker. I dag er disse uddannelser og varianter heraf smeltet sammen i Film- og TV-produktionsuddannelsen.

Fotografuddannelsen
I 1993 oprettedes fotografuddannelsen og et navneskift fra Videoskolen til Medieskolerne skulle signalere, at institutionen nu havde flere typer medielinier.

Digital Media og Webudvikler-uddannelsen
Fra år 2000 og frem til 2017 var Digital Media-uddannelsen at finde i sortimentet af uddannelser på Media College Denmark. I år 2005 startede vi uddannelsen til Webintegrator, som pr. 1. august 2018 skiftetede navn til Webudvikler. Uddannelsen har samtidig skiftet karakter og er blevet mere frontend-orienteret.

Efterudannelser
Lige fra starten har Medieskolerne været stærkt engageret i udvikling og udbud af kurser og efteruddannelser rettet mod de respektive brancher. F.eks. var Medieskolerne de første til at udvikle og udbyde kurser i non-lineær redigering, ligesom f.eks. farvestyring, digital billedbehandling og digital medieproduktion er eksempler på områder, hvor skolen er med helt fremme.

Børnehaver og vuggestuer i nærheden:

Lyngens børnehuse 👈hjemmeside

Børnehaven Kokholm 👈hjemmeside

Unoden 👈hjemmeside

Hyggelig dag i Lyngens børnehus.
Halloween-græskar fra børnehaven Kokholm.
Nisser og julemus flyttede ind i Unoden.

Viborg Gymnasium, tilbyder fire uddannelser:

STX (studentereksamen)

HF (en toårig Højere Forberedelseseksamen)

Visuel HF (en treårig HF, der udbydes i samarbejde med The Animation Workshop)

EUX-landbrug (en næsten fireårig uddannelse i samarbejde med Asmildkloster Landbrugsskole)

Adresse: Viborg Gymnasium, Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg

tlf.: 86 67 15 33

Viborg Gymnasiums hjemmeside, facebook, instagram og youtube-kanal.

Om Viborg Gymnasium:

Undervisning på et højt fagligt niveau og elevernes engagement og lyst til at lære er det primære på Viborg Gymnasium.

Vi vil forberede eleverne på og motivere dem til videregående uddannelser.

Fællesskab, respekt og medindflydelse er skolens nøgleværdier. Festlige indslag i hverdagen og mange elevaktiviteter fremmer fællesskabsfølelsen og er et vigtigt supplement til undervisningen.

Skolens nye afdeling med naturvidenskabslokaler og et moderne studiecenter giver mulighed for fordybelse og alternative arbejdsformer.

Skolens telefontid:
Mandag – Torsdag kl. 07.45 – 15.30
Fredag kl. 07.45 – 13.00
Tel. 8667 3222

E-mail: asmildkloster@asmildkloster.dk

Adresse:
Asmildkloster Landbrugsskole
Asmildklostervej 1
DK-8800 Viborg

En uddannelse på Asmildkloster Landbrugsskole kvalificerer eleven til arbejde i landbruget med vægt på ansvar og respekt for såvel dyr som natur.

Samtidig er målet at give eleven forudsætninger til at fortsætte i en kompetencegivende videreuddannelse, eksempelvis via kombinationsforløb EUX-landbrug, som skolen har etableret i samarbejde med Viborg Gymnasium og HF.

Du er altid velkommen til at kontakte os,
hvis du vil vide mere om landbrugsuddannelsen.

Sommerstemning ved Nørresø. I baggrunden ses Asmildkloster Landbrugsskole.

Praktisk info

Find en Hjertestarter:

De seneste 18 år er det lykkedes at firedoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark - det har intet andet land præsteret.

 

x