Kategorier
indlæg

Houlkær Nyt Nr. 2 - 2024.

Hop ind i vores seneste blad – se hvad der sker i Houlkær.

Og glem ikke vores arkiv med tidligere udgaver.
En lille tidsmaskine af minder, som venter på at blive genopdaget.

– de er alle kun et klik væk – Arkiv.

Næste blad udkommer i uge 38. Deadline er altid fem uger før udgivelse (15. august).

Læs mere + kontakt redaktionen her.

Kategorier
indlæg

Hvem passer på naturen, når nu amterne er væk?

Kom til møde på Viborg Gymnasium
torsdag den 25. april 2024 kl. 15-18

Tilmelding til Stig Jensen senest den 18. april 2024:  stig.jensen.viborg@gmail.com

• Nina Tofte Hansen, naturformidler og forfatter til bogen ”Bynatur” har startet
et initiativ i Aarhus,
hvor almindelige århusianere kan blive ambassadører for en art, som lever/vokser i lokalområdet.
Dette initiativ har inspireret mange andre landet over og har vist sig at være en anderledes,
men overraskende effektiv måde at sætte naturen på dagsordenen.

I oplægget på konferencen diskuterer Nina Tofte Hansen,
hvordan vi kan give borgerne en større rolle i naturforvaltningen.

• Tidligere vicedirektør i Viborg Amt og direktør for Teknik og Miljø i Viborg Kommune, Kåre Jørgensen,
beskriver amternes rolle contra kommunernes

• Professor Jørgen Primdahl taler om den grønne omstilling og naturen – perspektiver og begrænsninger
i samarbejdsdreven landskabsforvaltning

• Jørgen Jørgensen fhv. kontorchef i Miljøministeriet beretter om overvågning af naturen, data og mulighederne for at bruge disse i planlægningen

• Eva Pinnerup formand for klima- og miljøudvalget i Viborg Kommune sætter naturen ind i sammenhængen i Viborg Kommune

• Efter korte oplæg sørger rektor Lene Gade for, at så mange som muligt får lejlighed til at stille spørgsmål,
og at de får svar fra en meget erfaren aktør.

Hent en flyer HER og send den til andre, som kunne være interesserede!
Tid og sted: Torsdag den 25. april 2024, kl. 15-18 på Viborg Gymnasium, Skaldehøjvej 12, Viborg.
Tilmelding til Stig Jensen senest den 18. april 2024:  stig.jensen.viborg@gmail.com

 

Praktisk info

Find en Hjertestarter:

De seneste 18 år er det lykkedes at firedoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark - det har intet andet land præsteret.

 

x