Kategorier
indlæg

Naturoplevelse!

Ja, nu kan du blive en af de heldige, som oplever naturen tæt på… 

📅 Dato: Torsdag den 14. september 2023

⏰ Tid: Kl. 17-20

📍 Mødested: Foran hovedindgangen til HedeDanmark, Klostermarken 12, 8800 Viborg

👍 Tilmeld dig senest den 11. september via e-mail: stig.jensen.viborg@gmail.com.

Maks. 40 deltagere – først til mølle!

🌱 Program:

– Velkommen!

– Lær om Biodiversitetsparken og registrér floraen med Caja fra HedeDanmark
Biodiversitetsparken på ca. 1,5 ha blev anlagt i 2020.

Man kan se karakteristiske planter på naturtyperne f.eks. med appen iNaturalist, som kan hentes her:

Android og iPhone

– Se Klostermarkens 15 forsøgsfelter. Stig og Kim Bruun VG fortæller om plejestrategier.
Felterne blev anlagt i 2015 i Grønt Partnerskab – Elever gir naturen et pift og får nye kompetencer på Klostermarken i Viborg.
Felterne har siden 2015 været plejet i samarbejde med Naturskolen, Viborg Kommune og Hededanmark.
I efteråret 2023 vil 3 felter blive dybdepløjet i samarbejde med HedeDanmark for at gemme næringsrig muld og fremme overdrevs-flora.
Viborg Gymnasium dokumenterer årligt udviklingen gennem grundvidenskabelige kurser.

– Vild debat om biodiversitet – muligheder og barrierer

– Vi byder på sandwich og vand.

– Afslutning og tak for i aften.

Programmet som printvenlig PDF finder du her. 

Kategorier
indlæg

Initiativgruppens Repræsentantskabsmøde 2023.

Ja, så er der igen mulighed for gode idéer og indflydelse… 

Repræsentantskabsmøde for initiativgruppen Houlkær. 7. marts 2023 19:00 i Aktivitetshuset, Odshøjvej 2b

Repræsentantskabsmøde afholdes jf. §8 i foreningens vedtægter med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for 2022.
  3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for 2022 til godkendelse.
  4. Budget for 2024
  5. Valg af medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor samt evt. revisorsuppleant.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

Formanden for initiativgruppen

Kristine Jersin

E-mail: krje@km.dk

Printvenlig PDF finder du her.

Læs mere om Initiativgruppen 

Praktisk info

Find en Hjertestarter:

De seneste 18 år er det lykkedes at firedoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark - det har intet andet land præsteret.

 

x