- Se alle bidragsydere Her

Den nye bog om Houlkær godt modtaget

Der var bobler i glassene og kage på fadet i går, fredag den 23. juni, da den nye bog »Os i Houlkær« blev præsenteret ved en bogreception, der var arrangeret af forfatterne, arkivleder fra Viborg Museum, Dan Ersted Møller, og de to projektledere fra Boligselskabernes Fællessekretariat, Tonie Holmberg og Rikke May Kristthorsson.
Det foregik i Kridthuset på Houlkærskolen, og mange var mødt op for at høre lidt om bogen, der i løbet af den seneste uges tid er blevet puttet i postkasserne rundt omkring i hele Houlkær.
Forfatterne bød velkommen og fortalte om deres arbejde med bogen. Derefter fik dagens æresgæst, den nu pensionerede lektor i byplanlægning Sigurd Wandel, ordet. Det var ham, der i sin tid tegnede stregerne til det, der er det Houlkær, vi kender i dag.
I en meget personlig beretning, der var skrevet som dagbog fra et besøg, han havde gjort i Houlkær dagen i forvejen, fik han sat ord på sin oplevelse af gensynet med bydelen øst for Viborgs centrum. Han var hele vejen rundt blevet mødt med oplevelsen af at føle sig velkommen.

Særligt Houlkær-samarbejde
Henrik Søgaard, formand for Initiativgruppen Houlkær, sluttede talerrækken af med en fortælling om det særlige samarbejde i Houlkær. Det var dagens sidste indslag også et resultat af: Houlkær Kirkes organist Maja Simonsen havde skrevet en melodi til et digt om området, som en frivillig fra Viborg Museum havde sendt til forfatterne. Det blev uropført af medlemmer fra to af kirkens kor til stor applaus fra de fremmødte receptionsgæster.

Bogens tre forfattere. Fra venstre Tonie Holmberg, Dan Ersted Møller og Rikke may Kristthorsson.

Bogens tre forfattere. Fra venstre Tonie Holmberg, Dan Ersted Møller og Rikke may Kristthorsson.

24vsfHoulkærbog 3 24vsfHoulkærbog

Små indianere for en nat

Hvert år på denne tid bliver legepladsen ved Børnehuset Hedely omdannet til en mini-indianerlejr. Traditionen tro er der nemlig blevet sat en stor, flot tipi op, og her skal de største af børnene, sammen med et par af pædagogerne, overnatte fra torsdag til fredag. Det er en tradition, som har været i gang i næsten 20 år.
»Tipien var egentlig i materialebanken, så man kunne leje den af kommunen. Men det var åbenbart kun os, der brugte den. Da den var ved at være lidt slidt, og kommunen ikke havde tid til at vedligeholde den, fik vi den til eget brug,« fortæller pædagog Trine Luther, som er én af de to pædagoger, der hvert år har overnattet med børnene i tipien.
Og det gør de uanset vind og vejr.
»Et enkelt år har det regnet, men ellers har vi været ret forskånet. Og selv om det regner, sover vi tipien – vi lægger presenning i bunden og op langs kanterne, så børnene ikke bliver våde,« siger hun.

Walking Sunshine
Tipien har en lidt sjov historie. Den er nemlig lavet af »indianerkvinden« Walking Sunshine, som var en af frontkvinderne for kvindelejren i Ravnstrup. Kvinderne i denne lejr demonstrerede mod atomkraft.
Da lejren blev nedlagt på grund af alderdom, købte kommunen tipien fra Walking Sunshine, som havde boet i den i mange år. Nu er indianertipien så kommet i hænderne på Hedely – og den bliver brugt flittigt, når den først er kommet op at stå. Tipien bliver rejst en gang i juni og står så frem til sommerferien. I den periode får børnene lov til at lege i den, og én aften om året er det således overnatningssted for nogle af børnene.

Den aften er lige om lidt, og Trine Luther samt en kollega har derfor haft god hjælp af nogle stærke fædre i børnehaven til at få rejst tipien.
»Stængerne er otte meter lange, og det kraftige lærredstelt vejer en hel del, så vi kan simpelthen ikke klare det selv. Det er vildt hårdt arbejde,« fortæller Trine Luther.
Diameteren af tipien er næsten tre meter. Der er plads til knapt 20 overnattende børn med soveposer og sovedyr, samt to voksne. Det tager halvanden til to timer at sætte tipien op.Så er tipien klar til brug Tipien rejses

Status på Grønt Guld-projektet

Først i juni startede 6-klasserne fra Overlund Skole og Møllehøjskolen med at slå  de 12 felter med le og rive det afslåede græs og rive det afslåede væk fra de 9. Se fotos

Arbejdet er nu gjort færdigt, og de 15 forsøgsfelter er lysåbne og klar til, at gymnasieelever også kan arbejde med at registrere og måle efter sommerferien.Forsøgsfelter - forrest uplejet, så slået, græs bliver liggende og slået, græs fjernes 2016-06-17 09.59.49 Forsøgsfelter, hvor hvor de øverste 10 cm muld blev skrabt afsidsteår 2016-06-17 11.45.48 Græs slås i forsøgsfeltet 2016-06-17 09.59.19 Leen blev svinget og græsset slået 2016-06-17 10.01.06

Grønt Guld-tur til Stenshøje ved Bruunshåb

Mødested: P-pladsen ved Møllehøjhallen, Bruunshåbvej 25 B, Bruunshåb

Torsdag den 2. juni 2016 kl 16:30 – 18:30

Turledere: Michael Dickenson, Evert Janssen Hans Øllgaard og Stig Jensen,

 

Målgruppen er elever i 4 -9 klasse familier og andre interesserede

Naturen plejes ved at bekæmpe uønskede arter i praksis med udstyret på Overlund Skole, f.eks. træoptrækker, sav, ørnenæb, spade og udstyr til naturmonitering og mindre pleje (sakse)

 

Vi starter på P-pladsen ved Møllehøjhallen og går i rabatten på Bruunshåbvej til den fredede hede.

Der skal vi høre om fredningsbestemmelserne, og hvorledes heden udvikler sig uden pleje.

Vi finder gode arter, f.eks. tormentil, håret høgeurt, liden klokke, gul snerre og hjælper dem frem ved at rykke minus-arter op med rod f.eks. gyvel, brombær, hindbær og blåtop

Lyngen hjælper vi ved at klippe gammel lyng ned og skrabe let, så frø kan spire.

Se mere på Hede ved Oldtidshøjene ved Bruunshåb – aktiviteter for elever (pdf) og

http://natlan.dk/Baggrund%20projekter/Elever%20gir%20naturen%20et%20pift/Aktiviteter%20elever%20gir%20naturen%20et%20pift.htm

 

Bruunshåb-tur

Houlkær skal på hjul

»Move on Wheels i Houlkær« kaldes et projekt, som så småt blev født for halvandet år siden.

Fritidsklub, hal, skole og idrætsforening i Houlkær er initiativtagere, og det politiske benarbejde har byrådsmedlem Marianne Aaris Andersen (S) taget sig af.

»Jeg er meget glad for, at vi i børne- og ungdomsudvalget har besluttet at bakke op om projektet »Move on Wheels i Houlkær« med 200.000 kroner. Der er nu samlet via børne- og ungdomsudvalget og kultur- og fritidsudvalget reserveret 400.000 kroner til projektet,« siger Marianne Aaris Andersen, til Viborg Stifts Folkeblad.

Hun er selv forældrerådsrepræsentant i Klub Gården, der ligger lige overfor plænen, hvor derskal anlægges en bane, som skal give udfordringer til børn, unge og gamle på rulleskøjter, løbehjul og bmx-cykler.

Lokale indsamlinger

Anlægget koster – uden belysning – cirka 800.000 kroner, så nu venter der et arbejde for områdets aktive. De sidste 400.000 kroner skal nemlig skrabes sammen fra fonde og lokale indsamlinger.

»Banen vil give et kæmpe løft til området og vil opfylde et tilbud om at dyrke sport, idræt og socialt samvær på tværs af alder, etnisk baggrund og kultur,« siger Marianne Aaris Andersen til Viborg Stifts Folkeblad og føjer til:

»Houlkær har allerede i dag mange brugere til det etablerede foreningsliv, men der er også rigtig mange, for hvem det ikke er en reel mulighed grundet økonomi at benytte foreningstilbuddene. I Houlkær er der også børn og unge, der har svært ved at indgå i sunde sociale fællesskaber og ikke får investeret tid i bevægelse og sundhed.«

Du kan læse mere på dette link:

http://viborg-folkeblad.dk/viborg/houlkaer-har-fundet-kaedeolien-frem

 

 

Huskoncert på Hedevænget

Fredag den 27. maj kl. 19.30 spiller Mary May Love i Fælleshuset på Hedevænget 166.

Huskoncert foto

Bandet består af Annemarie Jensen (sang og piano) og Luca Illanes (guitar)

Annemarie Jensens sange bevæget sig ubesværet mellem genrerne pop, country og jazz. Bandet har netop været på en succesfuld turne i Tyskland. Nu kan man opleve dem live i Houlkær

Mød op – tag meget gerne nogle naboer med- og få en dejlig aften.

Pris: 95 kr. pr. person inkl. et glas eller en øl/vand inden koncerten.

Tilmelding senest mandag den 9. maj på tlf.  40 30 63 23 eller på 29 62 36 69.

Man kan også melde sig til via mail på bodil.illanes@live.dk eller trinekjaerhus@hotmail.com.

Betaling vil blive opkrævet ved tilmelding.

 

Perfekt ramme om indvielsesfest i Granada

Alt byggearbejdet i forbindelse med etableringen af de nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven er udført af elever fra Mercantecs byggetek-linje. Derfor var en flok Mercantec-elever også ganske passende inviteret med til indvielsen, hvor de fik lov til at give endnu et bevis på deres kreativitet ved løsningen af forskellige teambuilding-opgaver. Se mange flere billeder i bunden af artiklen.

Alt byggearbejdet i forbindelse med etableringen af de nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven er udført af elever fra Mercantecs byggetek-linje. Derfor var en flok Mercantec-elever også ganske passende inviteret med til indvielsen, hvor de fik lov til at give endnu et bevis på deres kreativitet ved løsningen af forskellige teambuilding-opgaver. Se mange flere billeder i bunden af artiklen.

Fire et halvt års forberedende arbejde kulminerede på en herlig, solbeskinnet maj-eftermiddag

Det er altid et spil i lotteriet, når man fastsætter en indvielsesdato – flere måneder inden selve indvielsen skal finde sted.
Men når det gælder indvielsen af de nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven, tør det nok siges, at primus motor Anja Kristensen havde en usædvanligt heldig hånd, da hun i februar satte kryds ud for datoen fredag 6. maj….
Sol fra en skyfri himmel. Nyudsprungne bøgetræer – og en flok Granada-råger, der til lejligheden glimrede ved at forholde sig usædvanligt tavse.
Alt i alt kunne man som arrangør dårligt have ønsket sig en bedre ramme om indvielsen af Houlkærs nye madpakkehus, de to nye shelters og den nyetablerede træbro ved vandhullet.
Eneste større minus for formanden for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, var, at han selv måtte blive hjemme i sengen på grund af influenza.
I hans sted var det Stig Jensen, der på Initiativgruppen Houlkærs vegne bød velkommen til indvielsesfestlighederne på den åbne plads i Granada-skoven.
– Vi håber virkelig, at beboerne i Houlkær vil tage de nye faciliteter til sig. Og skulle der hen ad vejen opstå ønsker om flere legeredskaber eller lignende, så er der jo også rigeligt med plads til dét, konstaterede han. Læs mere Perfekt ramme om indvielsesfest i Granada

Til og for borgerne i Houlkær, Tapdrup, Bruunshåb og Overlund (Øst for Paradis)

Initiativgruppen Houlkær inviterer på Grønt Guld Tur 2 til Skolesøen, Skaldehøj og Langdammen

Mødested: P-pladsen ved Houlkærhallen, Odshøjvej nr. 65, 8800 Viborg

Torsdag den 19. maj 2016 kl 16:30 – 18:30

Turledere: Hans Øllgaard og Stig Jensen

Målgruppen er elever i 4 -9 klasse familier og andre interesserede

Naturen plejes ved at bekæmpe uønskede arter i praksis med udstyret på Overlund Skole, f.eks. træoptrækker, sav, ørnenæb, spade og udstyr til naturmonitering og mindre pleje (sakse)

Vi starter på P-pladsen ved Houlkærhallen og går ad Gymnasiestien forbi Børnenes skov til Skolesøen og ser nøkkeroser. På og ved Skaldehøj og ved Langdammen finder vi finder måske gode arter, f.eks., tormentil, håret høgeurt, liden klokke, gul snerre og hjælper dem frem ved at rykke minus-arter op med rod f.eks. gyvel, brombær, hindbær og bregner

Lyngen hjælper vi ved at klippe gammel lyngned og skrabe let, så frø kan spire.

Skolesøen er blandt målene på turen

Skolesøen er blandt målene på turen

Bliv klippet derhjemme – også om søndagen

På mandag den 9. maj 2016 åbner Home Fashion Cut, som er Houlkærs nye mobilfrisør.

Bag det hele står Maria Freisleben, som er udlært frisør i 2004, og som selv bor i Houlkær sammen med sin kæreste og 3

børn.

“Ideen til Home Fashion Cut kom, da jeg igennem flere år har set, hvor urolige og utrygge små børn kan

være ved at komme til frisør. Samtidig ved jeg, at nutidens børnefamilier som oftest lever en travl hverdag, og

det kan være svært at få tingene til at gå op. Nu kan jeg tilbyde, at børnene bliver klippet i deres

vante omgivelser, ligesom gangbesværede og plejehjemsbeboere har muligheden for at blive klippet i

hjemmet eller på plejehjemmet. For mig handler det hele om, at det skal være en god oplevelse for alle at

blive klippet,” siger Maria Freisleben.

Home Fashion Cut har ingen faste åbningstider, hvilket betyder, at frisøren kører ud efter aftale – også om

søndagen.

1

Snart indvies det flotte Granada-projekt

Et madpakkehus, to sheltere og en lille bro er klar til at blive taget i brug. For den 6. maj fra klokken 16-19.30 bliver Granadaskovens nye faciliteter indviet.
Til indvielsen vil der være taler af formand for teknisk udvalg, Johannes Vesterby, og viceborgmester Per Møller Jensen. Desuden vil der være aktiviteter og sang for alle interesserede.
Stig Jensen, som er del af Danmarks Naturfredningsforening Viborg og bestyrelsesmedlem i Initiativgruppen Houlkær, ser frem til indvielsen, som skal danne grundlag for yderligere aktivitet i skovområdet.
»Vi håber på, at de nye faciliteter bidrager til ophold og aktiviteter i området, så man kan slå vejen forbi og mødes med over kaffe, øl og bål,« siger han.
Med de nye sheltere kan interesserede – kvit og frit – benytte sig af overnatningsmuligheden i naturen.
Granadaplakat

Page 1 of 3112345...102030...Last »