- Se alle bidragsydere Her

Julesindet stod sin prøve

Opgaven med at ”sige et par juleord” under halvtaget ved Houlkær Bageri var i år blevet lagt i hænderne på fhv. skoleinspektør Ole Birch. Han benyttede bl. a. lejligheden til at konstatere, at der formentlig i år bliver brugt et sted mellem 8 og 9 milliarder kroner på julegaver i Danmark.

Opgaven med at ”sige et par juleord” under halvtaget ved Houlkær Bageri var i år blevet lagt i hænderne på fhv. skoleinspektør Ole Birch. Han benyttede bl. a. lejligheden til at konstatere, at der formentlig i år bliver brugt et sted mellem 8 og 9 milliarder kroner på julegaver i Danmark.

Trods novemberkulde og Black Friday blev der alligevel tændt julelys i Houlkær

Koldt og fugtigt novembervejr – og fristende Black Friday-tilbud i centrum og i Viborg Storcenter…
Odds’ene for et talstærkt fremmøde var ikke ligefrem de allerbedste, da der fredag 27. november skulle tændes lys i Houlkærs fælles juletræ.
Og skjules kunne det da heller ikke, at skolekoret fra Houlkærskolen til lejligheden var ”skrumpet ind” til omkring en tredjedel af normal størrelse.
Men…
… når omstændighederne er aller mindst indbydende, er det jo netop, at julesindet, den indre varme og optimismen skal stå sin prøve
Og dét var vel i virkeligheden lige præcis, hvad der skete – denne råkolde eftermiddag på pladsen foran Houlkær Bageri.
Det decimerede skolekor gav den lige en tand ekstra – uden at ænse kammeraternes fravær. Tilhørerne fandt det gode adventshumør frem – og glemte for en stund, at de reelt stod og smadderfrøs. Og de yngste i flokken gik med barnlig ukuelighed forrest – og fik til sidst også en stor del af de voksne med på idéen om gå rundt om det tændte juletræ til tonerne af fællessangen ”Juletræet med sin pynt”.
På den måde blev den lille adventssammenkomst – også i 2015 – en hyggelig optakt til de kommende ugers juleaktiviteter i Houlkær.
Og både store og små kunne efterfølgende varme sig på en fortjent belønning i form af æbleskiver, saftevand til børnene og gløgg og kaffe til de voksne.
Hoveddrivkræfter bag arrangementet var som sædvanligt Houlkær Kirke, Boligselskabet Viborg og Det Boligsociale Fællessekretariat – med velvillig sponsorbistand fra Houlkær Bageri, Superkiosken Houlkær og Houlkær Bodega.

Stor iderigdom – ringe tilslutning

Procesguide Karsten Thygesen styrede workshop’en med sikker hånd og lagde for med et kort oplæg om ”hvor i hjernen, vi spotter ressourcer – og hvordan vi omsætter dem til praksis”.

Procesguide Karsten Thygesen styrede workshop’en med sikker hånd og lagde for med et kort oplæg om ”hvor i hjernen, vi spotter ressourcer – og hvordan vi omsætter dem til praksis”.

Tre timers intens workshop på Houlkærskolen har givet Initiativgruppen Houlkær noget at tænke over

Udvikling af en fælles internet-portal for Houlkær-Overlund-Tapdrup-området. Udvidet samarbejde mellem skoler og ældrecentre, så børn og ældre i højere grad får mulighed for at mødes. Og ansættelse af en lokal ”blæksprutte”/aktivitetskoordinator med fast base i Houlkærhallen.
Gode ideer skortede det ikke på, da Initiativgruppen Houlkær tirsdag 6. oktober kaldte sammen til workshop i ”Kridthuset” på Houlkærskolen.
Til gengæld kunne arrangørerne godt have ønsket sig et lidt større fremmøde til fyraftensarrangementet, der overordnet havde til formål at tilvejebringe ideer, der kan være med til at styrke sammenhængskraften i lokalområdet.
Efter flere sidste-øjebliks-afbud nåede det samlede deltagerantal kun lige akkurat over de 20, og det var klart i underkanten af, hvad initiativtagerne på forhånd havde håbet på.
Procesguide Karsten Thygesen indledte workshop’en med et kort oplæg om ”hvor i hjernen, vi spotter ressourcer – og hvordan vi omsætter dem til praksis”, og så blev deltagerne i øvrigt fordelt i tre grupper: En, der hovedsageligt beskæftigede sig med information og kommunikation. En, der primært diskuterede nye tiltag for børn og unge. Og en, der først og fremmest beskæftigede sig med voksne- og ældre-spørgsmål. Læs mere Stor iderigdom – ringe tilslutning

Granada-indvielse udsat til foråret

Vandhullet i Granada-skoven, ultimo september 2015. Som det fremgår, er arbejdet med at afvande søens  forurenede bundslam fortsat i fuld gang. I erkendelse heraf har initiativtagerne nu valgt at aflyse de planlagte indvielsesfestligheder lørdag 3. oktober.

Vandhullet i Granada-skoven, ultimo september 2015. Som det fremgår, er arbejdet med at afvande søens forurenede bundslam fortsat i fuld gang. I erkendelse heraf har initiativtagerne nu valgt at aflyse de planlagte indvielsesfestligheder lørdag 3. oktober.

Tidsplanen endte med at skride, erkender Initiativgruppen Houlkær

En stor dynge forurenet bundslam. Overdækket med en sort plastic-membran – og omkranset af et gult afspærringshegn.
Ikke ligefrem den festligste kulisse til en officiel indvielse af bydelens nye, rekreative åndehul…..
Den konklusion er de nu også nået frem til i Initiativgruppen Houlkær – og i den lille arbejdsgruppe bag etableringen af det nye madpakkehus og de øvrige nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven.
Planen var ellers, at afslutningen af Granada-projektets første etape lørdag 3. oktober skulle have været markeret med sjove friluftsaktiviteter og forskellig anden festivitas.
Men dette arrangement er nu – foreløbig – udsat til engang i foråret.
– Da vi i sin tid fastsatte datoen 3. oktober, var det ud fra en forudsætning om, at Energi Viborg så ville være færdig med at oprense halvdelen af søen – og at den nye bro ved vandhullet ville være på plads.
– Nu viser det sig imidlertid, at den tidsplan ikke kommer til at holde – og så synes vi, det er bedre at vente med indvielsesfestlighederne til foråret, forklarer Stig Jensen fra Initiativgruppen Houlkær.
Til gengæld kan Houlkær-borgere så passende bruge lørdag 3. oktober til at besøge bogbyttemarkedet i Aktivitetshuset, Odshøjvej 7B – eller til at gå til klassisk koncert i Houlkær Kirke med cellist Andreas Brantelid og Det Danske Ungdomsensemble dirigeret af Morten Ryelund……

Fire timers hyggelig mini-byfest

Ud af 800 fortrykte startnumre var der kun 15 tilbage, da Houlkærløbet 2015 blev skudt i gang på Gymnasiestien torsdag 10. september.

Ud af 800 fortrykte startnumre var der kun 15 tilbage, da Houlkærløbet 2015 blev skudt i gang på Gymnasiestien torsdag 10. september.

Hele familien Houlkær så ud til at hygge sig med kombinationen af motionsløb og haljubilæum

Ideelt vejr for årstiden. Masser af løbeglade børn og voksne. Og et arrangement, der alt i alt klappede nærmest perfekt.
Arrangørerne af årets kombinerede Houlkærløb og haljubilæum havde al mulig grund til smil, da de torsdag aften pakkede sammen efter fire timers mini-byfest i og omkring den nu 25 år gamle Houlkær-hal.
– Jeg er ovenud tilfreds. Alt er forløbet præcis, som vi på forhånd havde håbet på. Og det var rigtig dejligt, at så mange bakkede op – og blev hængende også efter, at selve Houlkær-løbet var slut, konkluderer hal-formand Jens Johansen.
Tilsvarende positive toner lyder fra de to hovedarrangører af Houlkær-løbet, Thomas Andersen og Søren Møller Christensen fra Houlkærskolens SFO.
– Målet i år var at lave et løb, der favnede hele Houlkær-området, og som blandt andet – for første gang – førte løberne gennem et lille hjørne af Houlkærvænget.
– På den måde blev løberuterne lidt længere end normalt. Uden at det heldigvis ser ud til at have afskrækket nogen.
– Tværtimod oplevede vi i år, at der var rigtig mange børn, som løb både to og tre omgange på den 3,5 km lange rundstrækning, noterer en tilfreds Søren Møller Christensen.
Det præcise deltagerantal i Houlkærløbet 2015 fortoner sig lidt i det uvisse.
Dét, arrangørerne med sikkerhed kan sige, er, at de på forhånd havde fået trykt 800 løbenumre, og at der kun var 15 numre tilbage, da borgmester Torsten Nielsen skød løbet i gang.
– Enkelte er formentlig nok blevet hjemme – så 785 løbere var vi vel næppe.
– Men der er da nok ingen tvivl om, at kombinationen af løb og haljubilæum i år har været med til at skærpe deltagerinteressen, vurderer Søren Møller Christensen. Læs mere Fire timers hyggelig mini-byfest

Tid til at give naturen et pift

Skovfoged Steen Bonne Rasmussen (th) i gang med at orientere om Naturstyrelsens driftsplaner for Klostermarken.

Skovfoged Steen Bonne Rasmussen (th) i gang med at orientere om Naturstyrelsens driftsplaner for Klostermarken.

Fremmødet var beskedent, men engagementet stort, da der 19. august var mulighed for at høre mere om projekt ”Elever gi´r naturen et pift og får nye kompetencer – på Klostermarken i Viborg”

Kragefod, vandskræppe, kantet perikon – og en lang række andre plantearter.
En lille sluttet skare af naturinteresserede kom vidt omkring i det botaniske univers, da Initiativgruppen Houlkær onsdag 19. august inviterede på guidet rundtur i det tidligere militære øvelsesområde, Klostermarken, på toppen af bakken øst for Søndersø.
Sensommervejret kunne dårligt have været mere ideelt og indbydende til formålet.
Ikke desto mindre var der kun godt en håndfuld menige Houlkær- og Overlund-borgere, der mødte frem for at høre nærmere om fremtidsplanerne for det stærkt varierede naturområde med den flotte udsigt over Viborg by.
Skovfoged Steen Bonne Rasmussen lagde for som repræsentant for Naturstyrelsen, der har stået for administration af Klostermarken siden 2002, da forsvaret rykkede ud.
Steen Bonne Rasmussen fortalte – i store linjer – om, hvordan Klostermarken er opdelt i skov, hede, overdrev, vandhuller – og et større græsareal, som er forpagtet ud til en økologisk landmand.
Samtidig lagde han på ingen måde skjul på, at det skorter på penge til at vedligeholde – og udvikle – området, som Naturstyrelsen egentlig gerne ville.
– Netop derfor er vi også stærkt interesseret i at få borgerne mere aktivt inddraget i naturplejen på Klostermarken. Ikke kun fordi det er gratis. Også fordi det forhåbentlig kan være med til at give lokalbefolkningen en højere grad af ejerskab til området, forklarede Steen Bonne Rasmussen. Læs mere Tid til at give naturen et pift

Fester for 25 år med tennis øst for søerne

Formand for Overlund Tennisklub, Esben Veng Kristensen, fotograferet i forbindelse med overtagelsen af brugsretten til tennisanlægget i Houlkær for godt to år siden. I kraft af de fine rammer i Houlkær har klubben i dag fået langt bedre forudsætninger for også at dyrke det sociale aspekt omkring tennissporten – og derigennem udvikle sporten i lokalområdet.

Formand for Overlund Tennisklub, Esben Veng Kristensen, fotograferet i forbindelse med overtagelsen af brugsretten til tennisanlægget i Houlkær for godt to år siden. I kraft af de fine rammer i Houlkær har klubben i dag fået langt bedre forudsætninger for også at dyrke det sociale aspekt omkring tennissporten – og derigennem udvikle sporten i lokalområdet.

Jubilæum fejres først med tennisaktiviteter i Overlund – siden med festivitas i Houlkær

Set i bakspejlet var det vel – ret beset – ikke specielt genialt og fremsynet: at der for 25 år siden blev etableret to tennisanlæg i det østlige Viborg – på næsten samme tid.
I hvert fald har de seneste par år tydeligt bevist, at tennissporten i Overlund/Houlkær-området står sig langt bedst ved at være organiseret under én hat, som det i dag er tilfældet i Overlund Tennisklub.
Den nye struktur med to anlæg under samme ”tag” har nærmest fra dag 1 vist sig at være til fordel for alle parter.
Tydeligt illustreret lørdag 5. september, når Overlund Tennisklub fejrer 25 års jubilæum – først med klubmesterskabsfinaler og tennisleg på anlægget i Overlund og siden med jubilæumsreception og jubilæums-grillaften for medlemmerne på anlægget i Houlkær.
– Efter at de to tennisklubber i området i dag er blevet slået sammen til én, har vi fået betydeligt bedre muligheder for at udvikle tennissporten i lokalområdet, fremhæver formand for Overlund Tennisklub, Esben Veng Kristensen.
Ikke mindst med adresse til ”det dejlige klubhus ved anlægget i Houlkær”, hvor klubben nu i langt højere grad end hidtil har fået rammer til også at ”dyrke det sociale aspekt omkring tennissporten”.

25 år efter tennissporten rykkede øst for Viborg-søerne, kan Overlund Tennisklub i dag mønstre cirka 150 medlemmer, som på skift svinger ketcherne i Overlund og Houlkær.
– Men vi har et klart ønske om, at vi i fremtiden kan få øget interessen for tennissporten og aktivere endnu flere i vores klub.
– Tennissporten passer fint ind i de fleste menneskers hverdag. Man kan spille næsten, når man vil. De fleste kan ganske hurtigt blive fornuftigt rutinerede i spillet, og så er der altid en udfordring i at spille mod andre, nævner Esben Veng Kristensen.

 

Se det detaljerede program for jubilæumsfestlighederne 5. september her Overlund Tennis 25 års jubilæum (11001223_1)

Snart tid til at svinge leen

1. juni var det en flok lærere fra Houlkærskolen, Overlund Skole og Møllehøjskolen, som var på kursus hos Niels Johansson, Bakkebjerg Naturpleje, for at lære at slå med le.  Umiddelbart efter sommerferien bliver det skoleelevernes tur.

1. juni var det en flok lærere fra Houlkærskolen, Overlund Skole og Møllehøjskolen, som var på kursus hos Niels Johansson, Bakkebjerg Naturpleje, for at lære at slå med le. Umiddelbart efter sommerferien bliver det skoleelevernes tur.

Alt er lagt til rette, så områdets skoleelever straks efter sommerferien kan gå i gang med at gi’ naturen et pift på Klostermarken

Lærere fra de tre involverede skoler har i forsommeren været på kursus i at slå med le.
Området er minutiøst blevet delt op i en række ”udviklingsfelter” – med henblik på forskellige former for naturpleje.
Og på et 600 kvadratmeter stort areal er tørvelaget blevet skrællet af, så ny – og mere spændende – vegetation kan få bedre vilkår for at vokse op.
Kort fortalt er alt efterhånden lagt til rette, så der efter sommerferien kan sættes ”fuld turbo” på projekt ”Elever gi’r naturen et pift og får nye kompetencer – på Klostermarken i Viborg”.
Det ambitiøse naturplejeprojekt er udviklet i af Initiativgruppen Houlkær i tæt samarbejde med Foulum-firmaet Natur & Landbrug Aps. – og med 200.000 kroner i støtte fra Naturstyrelsens afdeling for arealdrift, friluftsliv og partnerskaber.
Ideen går – kort fortalt – ud på at lade elever fra Houlkærskolen, Overlund Skole og Møllehøjskolen i Bruunshaab hjælpe med naturplejen på Klostermarken, så de ad den vej samtidig får et bedre naturkendskab og medejerskab til naturen i lokalområdet.
Eleverne fra de tre skoler skal bl. a. være med til at fjerne små træer, hvor der ønskes lysåbne områder. De kommer i sving med hørive og børne-le på botaniske ”hotspots”, hvor en intensiveret naturpleje kan være med til at fremme et mere varieret dyre- og planteliv. Og via et såkaldt ”fotoherbarium” med fotos af planter fundet i området får de lært at sætte navn på en række af de planter, som vokser frit i naturen øst for Viborg-søerne. Læs mere Snart tid til at svinge leen

Effektfuld afsked med populær skoleleder

Houlkærs længste espalier. Det er vist ikke nogen helt misvisende betegnelse for den lange række af elever og lærere, der var med til at byde Ole Birch velkommen til den sidste arbejdsdag på Houlkærskolen.

Houlkærs længste espalier. Det er vist ikke nogen helt misvisende betegnelse for den lange række af elever og lærere, der var med til at byde Ole Birch velkommen til den sidste arbejdsdag på Houlkærskolen.

Ole Birchs sidste arbejdsdag på Houlkærskolen blev først markeret med Houlkærs længste espalier – og siden med hundredevis af farvestrålende balloner, der steg til vejrs over bydelen

Det var et både imponerende – og også rørende – syn, der mødte skoleinspektør Ole Birch, da han fredag 26. juni mødte ind til sin sidste arbejdsdag på Houlkærskolen.
Langs hele Skaldehøjvej – fra gymnasiet og til skolens indgangsparti – stod elever og lærere opmarcheret med viftende flag for at byde Ole Birch behørigt velkommen på arbejde, inden han nu takker af efter 23 år som skoleleder i Houlkær.
Selv blev Ole Birch i dagens anledning afhentet på bopælen og kørt til Houlkærskolen i åben Audi.
En noget mere magelig transportform end den udmarvende cykeltur op ad Søbakken, som den afgående skoleinspektør ellers som oftest har foretrukket på sin vej til skole.
”Ole, Ole, Ole” lød det taktfast og begejstret fra eleverne, jo tættere Ole Birch kom på sin nu snart fhv. arbejdsplads.
Men skoleinspektøren var jo også i et svagt øjeblik kommet til at røbe til den lokale dagspresse, at han nok skulle give flødeboller til eleverne i forbindelse med sin afgang…… Læs mere Effektfuld afsked med populær skoleleder

Houlkærhallen stadig i fin form

Også i 2014 og i starten af 2015 er der blevet investeret betragtelige beløb i at bringe Houlkærhallen i vedligeholdelsesmæssig topform. Senest har selskabslokalet fået en større omgang, så det nu er væsentligt lysere og mere tidssvarende fest-faciliteter, halformand Jens Johansen her kan fremvise.

Også i 2014 og i starten af 2015 er der blevet investeret betragtelige beløb i at bringe Houlkærhallen i vedligeholdelsesmæssig topform. Senest har selskabslokalet fået en større omgang, så det nu er væsentligt lysere og mere tidssvarende fest-faciliteter, halformand Jens Johansen her kan fremvise.

– Men et eventuelt opbrud i Houlkær IF vil selvfølgelig få konsekvenser – også for hallen, advarer halformand Jens Johansen

En idrætshal kan være i nok så god vedligeholdelsesstand.
Den har først rigtig værdi, når den er fyldt med mennesker, aktiviteter og liv, konstaterede formand Jens Johansen, da han 18. maj gjorde status på Houlkærhallens årlige repræsentantskabsmøde.
Ud fra den betragtning lagde han i sin beretning heller ikke skjul på, at det – set med hal-briller – bestemt ikke er nogen ønskesituation, at fodboldspillerne i Houlkær nu overvejer at bryde ud af HIF-samarbejdet for i stedet at intensivere samarbejdet med Eastside Viborg-samarbejdspartnerne i Overlund GF.
– Vi skal i Houlkærhallen ikke gøre os kloge på, hvilken løsning der er bedst, men et evt. opbrud i HIF vil selvfølgelig få konsekvenser for Houlkærhallen, og jeg ser gerne, at vi i Houlkærhallen tager et proaktivt skridt i forhold til at imødegå de konsekvenser, en evt. afvikling af HIF vil få for Houlkærhallen, lød det i årsberetningen fra en ellers generelt veltilfreds hal-formand. Læs mere Houlkærhallen stadig i fin form

Primitivt natlogi klar til brug

Sådan ser det ud – det nye shelter i Granada-skoven, hvorfra man allerede her i sommer kan lytte til frøernes kvækken og studere stjernehimmelen over Houlkær.

Sådan ser det ud – det nye shelter i Granada-skoven, hvorfra man allerede her i sommer kan lytte til frøernes kvækken og studere stjernehimmelen over Houlkær.

Det første af to planlagte shelters er nu også på plads i Granada-skoven

Først kom madpakkehuset – og nu er det første af to planlagte shelters i Granada-skoven også på plads.
Ligesom madpakkehuset er shelter nr. 1 bygget af unge tømrerlærlinge fra Praktikcenter Viborg under den lokale erhvervsskole Mercantec. I dette tilfælde: Thomas, Nicolai og Rasmus.
En stor del af arbejdet er udført ”hjemme” på værkstedet, men højdepunktet i byggeprocessen var naturligvis, da det primitive udendørs natlogi i slutfasen blev transporteret fra Praktikcenteret og ud i sine nye, naturlige omgivelser ved vandhullet i Houlkærs grønne ”åndehul”.
Ambitionen hos Initiativgruppen Houlkær, som står bag etableringen af de nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven, er, at shelter nr. 2 også gerne skulle nå at komme på plads på denne side af sommerferien.
– Men endnu mangler vi lige at få de sidste penge i hus, før vi også tør sætte gang i byggeriet af shelter nr. 2, konstaterer Stig Jensen fra Initiativgruppen.

Page 1 of 2912345...1020...Last »