- Se alle bidragsydere Her

Snart indvies det flotte Granada-projekt

Et madpakkehus, to sheltere og en lille bro er klar til at blive taget i brug. For den 6. maj fra klokken 16-19.30 bliver Granadaskovens nye faciliteter indviet.
Til indvielsen vil der være taler af formand for teknisk udvalg, Johannes Vesterby, og viceborgmester Per Møller Jensen. Desuden vil der være aktiviteter og sang for alle interesserede.
Stig Jensen, som er del af Danmarks Naturfredningsforening Viborg og bestyrelsesmedlem i Initiativgruppen Houlkær, ser frem til indvielsen, som skal danne grundlag for yderligere aktivitet i skovområdet.
»Vi håber på, at de nye faciliteter bidrager til ophold og aktiviteter i området, så man kan slå vejen forbi og mødes med over kaffe, øl og bål,« siger han.
Med de nye sheltere kan interesserede – kvit og frit – benytte sig af overnatningsmuligheden i naturen.
Granadaplakat

Nu hjælpes vi med at pleje naturen – kom med på tur

Til og for borgerne i Houlkær, Tapdrup, Bruunshåb og Overlund (Øst for Paradis)

Tur 1 Klostermarken og Broddingbjerg

Mødested: P-pladsen ved Overlund Skole, over for Gl Randersvej nr. 16b

27. april 2016 kl 16:30 – 18:30

Turledere: Morten Frederiksen, Gorm Gamborg og Hans Øllgaard

Målgruppen er elever i 4 -9 klasse familier og andre interesserede

Naturen plejes ved at bekæmpe uønskede arter i praksis med udstyret på Overlund Skole, f.eks. træoptrækker, sav, ørnenæb, spade og udstyr til naturmonitering og mindre pleje (sakse)

Vi starter på P-pladsen ved Overlund Skole –Gl Randersvej og går stik syd ved Krigshavnen.

Ved forsøgsfelterne hører vi om driftsplan, naturhandleplan og aktivitetsplan og generelt om naturpleje og hvad forsøgene viser/ vil vise i fremtiden

Vi fortsætter til Broddingbjerg og rykker minus-arter op med rode, f.eks. gyvel, småegetræer og laver så bedre plads til gode arter, der senere kommer frem – f.eks. liden klokke og djævelsbid.

Vi ser om vi kan hjælpe lyngen.

Eventuelt laver vi bål på bålpladsen og hører om der er ønsker til driften af Klostermarken, som vi kan bringe videre til rette vedkommende

To kor synger forårskoncert i Houlkær – det er gratis at lytte med

Kulturrøddernes Kor og Sødal Happy Singers synger til en dobbelt forårskoncert i auditoriet på Viborg Gymnasium. Korene ledes af henholdsvis Grethe Kvistgaard og Anders Hjorth Nielsen og øver fast i Rødding.
Sødal Happy Singers synger pop- og gospelsange, og Kulturrøddernes Kor synger danske forårssange.
»På den måde supplerer vi hinanden rigtig godt, så der er musik for enhver smag,« lover Grethe Kvistgaard om forårskoncerten, der holdes tirsdag den 26. april klokken 19.30 i auditoriet på Viborg Gymnasium.
Korene vil til koncerten synge de sange, de hver især har arbejdet med i løbet af sæsonen.
»Vi har desuden øvet to fantastiske sange, som vi vil synge sammen,« fortæller Anders Hjorth Nielsen.
Publikum får mulighed for at synge med på flere fællessange.
Anders Hjort Nielsen har ledet de godt 35 sangere i Sødal Happy Singers siden 2012. Kulturrøddernes Kor har Grethe Kvistgaard ledet i de mere end 20 år, de 40 kvinder og mænd har sunget sammen på Rødding Skole. Der er gratis adgang til forårskoncerten
.Kulturrøddernes Kor Sødal Happy Singers

Hele verden mødes i Børnehuset Hobbitten

I Børnehuset Hobbitten på Hedelyngen i Viborg mødes alle fire verdenshjørner.
De flere end 60 børn i huset kommer fra ikke færre end 15 forskellige lande – fra Island i nord til det afrikanske kontinent i syd, fra Filippinerne i øst og Holland i vest. Og det er til stor glæde, inspiration og ikke mindst gensidig interesse for hinandens kultur og sprog.
»Både vi og børnene er nysgerrige på hinandens baggrund, og det giver en god harmoni i huset, at der er så stor forskellighed,« siger institutionens leder, Evan Mark.
En del af børnene kommer fra krigshærgede lande som Syrien og Afghanistan, mens andre er kommet dertil af andre årsager.
Kort giver overblik
På gulvet i institutionen er der sat et stort verdenskort op, hvor billeder af alle børnene og deres oprindelsesland er sat på. Det giver et godt og overskueligt overblik over den mangfoldighed, børnehuset rummer, samt den rummelighed, der er til børn fra meget forskellige kulturer og baggrunde.
Idéen til verdenskortet på gulvet kom lidt som en tilfældighed, da nogle forældre en dag snakkede om, hvor mange forskellige lande der egentlig var repræsenteret i Hobbitten.
Og nu er det altså blevet meget visuelt, så alle – både børn og voksne – kan følge med.
Verdenskortet giver ikke bare et hurtigt overblik, men giver også anledning til nye tiltag og fokusområder i institutionen.
»Børnene lærer noget om de forskellige lande og kulturer, blandt andet også om mad, traditioner og tøjstil, som vi ikke er vant til her i Danmark. Vi gør meget ud af at bruge dette i dagligdagen – vi har blandt andet haft besøg af en afrikansk dame, der lavede mad fra Afrika. Det, syntes børnene, var vildt spændende, og vi vil gerne lave noget lignende en anden gang,« siger Evan Mark.
Følgende lande er repræsenteret i Børnehuset Hobbitten: Danmark, Holland, Island, Litauen, Færøerne, Kosovo, Tyrkiet, Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia, Congo, Etiopien, Vietnam og Filippinerne.Hobbitten

Deltag i workshop om Houlkær-området

Torsdag den 7. april 2016 kl 17:00 – 20:00 i Houlkær Bibliotek, Odshøjvej 7C, holdes der workshop om input til kommunens trafikplanlægning af veje, stier og kollektiv trafik herunder

 • Østlig Omfartsvej, forbindelser til motorveje,
 • buslinjer, jernbanen Skive-Aarhus, trafiksikkerhed og service

Efter et kort politisk og teknisk oplæg vil vi arbejde med udfordringerne i mindre grupper: Kollektiv trafik

 • Bybusruter, trafikstrømme, fladedækning (ideal max 200 m til stoppested), frekvens, pris og service
 • Opkoble til jernbanenettet (Til København over Langå eller over Silkeborg eller Herning)
 • Forsøge med bedre service og fremkommelighed (cykler med bussen, særlige busspor, bussluser, forret i lyskryds)

Veje og stier

 • Udbygge vejnet bl.a. østlig omfartsvej, Houlkærvej, byudviklingsområder, reservation til at udbygge statsvejene (rute 13, 16 og 26) og koble til motorvejsnettet
 • Udbygge og vedligeholde stinettet
 • Trafiksikkerhed og dokumentation

 

HOB giver en sandwich og en vand

Alle er velkomne tilmelding til jha@post6.tele.dk senest 5. april

 

Ekstra 70.000 kroner til indsats for naturen i projektet Øst for Paradis

Grønt Guld – Aktiv i naturen har tre fokusområder:
A) Aktiv naturpleje
B) Formidling af natur og biodiversitet
C) Indsats for at få børn ud i naturen.
Og Velux-fonden har bevilget 70.000 kroner til at videreføre Grønt Partnerskab-projektet” Elever gi’r naturen et pift og får nye kompetencer på Klostermarken i Viborg”.

Michael Dickenson, Gorm Gamborg Andersen, Hans Øllgaard, Morten Frederiksen og Stig Jensen fra Danmarks Naturfredningsforening Viborg (DN) vil sammen med skolerne skabe et naturpleje- og læringsprojekt for skolebørn og deres familier. Naturen får et pift, og børnene bliver klogere på naturen og får samtidig nye kompetencer.

Med det nye projekt får området fornyet liv. Og aktive ældre, skolebørn, familier og naboer mødes gennem læring i naturen. Konkret skal udvalgte naturområdet Viborg Naturpark plejes bl.a. i forsøgsfelterne. Projektet igangsætter nye undervisningsforløb i samarbejde med skolerne, der sammen med en konsulent udarbejder informationsmateriale til skolebørn og deres familier. Og endelig samles erfaringerne til videndeling på en konference i september 2016.

Initiativgruppen Houlkær tog initiativ til at søge VELUX-fonden om midler til projektet sammen med DN Viborg. Indsatsen skal helst videreføres de følgende år, og vi håber, at så mange som muligt bliver engageret.

Projektet blev sat i gang i primo marts med repræsentanter fra bl.a.  DN Viborg, folkeskolerne, gymnasierne, Naturskolen og Naturstyrelsen, og man drøftede, hvorledes projektet bedst gennemgøres bl.a. med fire ture efter skoletid i foråret-sommer 2016. Mere om det senere.

Øst for Paradis-borgerplan opdateret

Initiativgruppen Houlkær har på repræsentantskabsmødet den 24. februar opdateret Borgerplan 2012 for Naturområde Øst for Paradis, hvor de mest betydningsfulde ændringer er:

 1. Viborg Naturpark
 2. Natursporet Øst for Paradis – Houlkær Tapdrup Kirkesti
 3. Projektet: Aktiviteter og faciliteter i Granada
 4. Projektet:Elever gir’ naturen et pift og får nye kompetencer på Klostermarken i Viborg

Borgerplanen kan også ses på http://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Viborger/Borgerplaner Houlkær-Overlund ”Øst for Paradis”

 

Mangeårig redaktør af Houlkær Nyt hædret

Af: Kristian Wesenberg Andersen, ny redaktør af Houlkær Nyt
(indlægget er IKKE skrevet af Kim Juhl Andersen, som det ellers fremgår i linjen over artiklen)

 

Ved Initiativgruppen Houlkærs repræsentantskabsmøde onsdag aften var højdepunktet, da den mangeårige – og nyligt afgåede – redaktør af Houlkær Nyt, Kim Juhl Andersen, blev hædret for sin “utrættelige, inspirerende og kyndige indsats”, som det så flot fremgik af det diplom, som Kim modtog sammen med blomster og et gavekort til Viborg Handel.

Kim har gennem en årrække været tovholder på Houlkær Nyt, og han har gennem mange år også skrevet hovedparten af de artikler, der har været bragt i bladet. For nylig meddelte han dog, at han ville trække sig tilbage, så onsdag aften var det tid til at hædre Kim for sin mangeårige indsats.

“Det har været helt fantastisk at være en del af Houlkær Nyt i alle disse år. Jeg har virkelig nydt at være redaktør, men nu var tiden kommet til at træde tilbage. Jeg er virkelig, virkelig glad for prisen, som jeg modtager i aften. Den betyder utrolig meget for mig,” sagde en storsmilende og lettere rørt Kim Juhl Andersen ved repræsentantskabsmødet.

Kim har i øvrigt lovet fortsat at skrive artikler til Houlkær Nyt.

Tilbageblik og fremtid
Overrækkelsen af prisen var blot ét af mange punkter på dagsordenen ved mødet.
Som det første store punkt på programmet kom formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, med sin beretning. Den bar præg af, at Houlkær Nyt i 2015 havde været så godt som lagt i graven, men lykkeligvis fandt man til sidst en ny redaktør, som har lovet at føre bladet videre.

Herudover blev der kigget tilbage på året, ligesom der også blev kigget fremad mod blandt andet indvielsen af det nye flotte område med madpakkehus i Granada-skoven. Henrik Søgaard takkede de mange parter, der har gjort projektet muligt. Ikke mindst rettede han en stor tak til praktikpladscentret på tømreruddannelsen, som har lagt mange kræfter i projektet, så det står klar til officiel indvielse den 6. maj.

Fem kvinder
Aftenen bød også på en glædelig overraskelse, da en håndfuld lokale kvinder mødte op for at deltage i repræsentantskabsmødet. Og overraskelsen blev ikke mindre glædelig af, at de gav udtryk for, at deres fremmøde også var et signal om, at de er klar til at give den en skalle for Houlkær. Flere af dem, tak!

To af kvinderne accepterede at lade sig vælge som suppleanter til bestyrelsen, som ellers er uændret.
Bestyrelsen ser således ud: Henrik Søgaard (formand), Agnes Hahn (næstformand), Henning Bruun-Schmidt (kasserer), Stig Jensen, Ole Nørgaard og Charlotte Lund.

En glad Kim Juhl Andersen blev hædret på mødet onsdag aften. Kim har netop takket af som redaktør for Houlkær Nyt.

En glad Kim Juhl Andersen blev hædret på mødet onsdag aften. Kim har netop takket af som redaktør for Houlkær Nyt.

Afgået Houlkær Nyt-redaktør Kim Juhl Andersen (t.v.) hædres for sin mangeårige indsats. Her får han blomster, diplom og gavekort af Initiativgruppen Houlkærs formand Henrik Søgaard

Afgået Houlkær Nyt-redaktør Kim Juhl Andersen (t.v.) hædres for sin mangeårige indsats. Her får han blomster, diplom og gavekort af Initiativgruppen Houlkærs formand Henrik Søgaard

Anette S. Smidt (lænet ind over bordet i midten) og Line Sjørring Bundgaard (yderst til højre) er nye suppleanter i Initiativgruppen Houlkær

Anette S. Smidt (lænet ind over bordet i midten) og Line Sjørring Bundgaard (yderst til højre) er nye suppleanter i Initiativgruppen Houlkær

Suppleanter: Anette S. Smidt og Line Sjørring Bundgaard.

 

Borgerplan 2016 for Naturområde Øst for Paradis 6.2. 2016

Borgerplan 2016

Alle gode gange tre

Næppe nogensinde før er ”Kong Kristian stod ved højen mast” blevet afsunget med så stor appel i Houlkær.

Næppe nogensinde før er ”Kong Kristian stod ved højen mast” blevet afsunget med så stor appel i Houlkær.

De to rytmiske Viborg-kor, Sing4Fun og Voxbox, trak igen i 2016 mere end fuldt hus til nytårskoncert i Houlkær

Mon ”Kong Kristian stod ved højen mast” nogensinde før er blevet sunget med sådan en appel i Houlkær?
Det rigtige svar oven på årets nytårskoncert i Houlkær Kirke er: ”Sandsynligvis ikke”.
Henved 70 garvede korsangere blandede i en festlig og pompøs finale stemmer med en stuvende fyldt kirke – og satte oven i købet ind på det helt rigtige tidspunkt efter organist Maja Simonsens forspil.
Den kollektive afsyngning af kongesangen blev dermed et effektfuldt punktum for en nytårskoncert, som igen i 2016 fik Houlkær-borgerne til at glemme alt om glatte fortove, en grå januarhimmel og uventede sneflokke, der kom vrimlende.
Egentlig kunne man godt på forhånd have haft sine bange anelser. I og med at det i år var tredje år i træk, de to rytmiske Viborg-kor, Sing4Fun og Voxbox, var inviteret til at synge nytåret ind i Houlkær.
Kunne de to kor mon endnu engang trække op mellem 300 og 400 Houlkær-borgere af huse – og så oven i købet på en grå og sjappet januar-eftermiddag.
Ja, kan man kort konstatere. Det kunne de til rigelighed. Læs mere Alle gode gange tre

Side 1 af 3012345...102030...Sidste »