- Se alle bidragsydere Her

Tid til at give naturen et pift

Skovfoged Steen Bonne Rasmussen (th) i gang med at orientere om Naturstyrelsens driftsplaner for Klostermarken.

Skovfoged Steen Bonne Rasmussen (th) i gang med at orientere om Naturstyrelsens driftsplaner for Klostermarken.

Fremmødet var beskedent, men engagementet stort, da der 19. august var mulighed for at høre mere om projekt ”Elever gi´r naturen et pift og får nye kompetencer – på Klostermarken i Viborg”

Kragefod, vandskræppe, kantet perikon – og en lang række andre plantearter.
En lille sluttet skare af naturinteresserede kom vidt omkring i det botaniske univers, da Initiativgruppen Houlkær onsdag 19. august inviterede på guidet rundtur i det tidligere militære øvelsesområde, Klostermarken, på toppen af bakken øst for Søndersø.
Sensommervejret kunne dårligt have været mere ideelt og indbydende til formålet.
Ikke desto mindre var der kun godt en håndfuld menige Houlkær- og Overlund-borgere, der mødte frem for at høre nærmere om fremtidsplanerne for det stærkt varierede naturområde med den flotte udsigt over Viborg by.
Skovfoged Steen Bonne Rasmussen lagde for som repræsentant for Naturstyrelsen, der har stået for administration af Klostermarken siden 2002, da forsvaret rykkede ud.
Steen Bonne Rasmussen fortalte – i store linjer – om, hvordan Klostermarken er opdelt i skov, hede, overdrev, vandhuller – og et større græsareal, som er forpagtet ud til en økologisk landmand.
Samtidig lagde han på ingen måde skjul på, at det skorter på penge til at vedligeholde – og udvikle – området, som Naturstyrelsen egentlig gerne ville.
– Netop derfor er vi også stærkt interesseret i at få borgerne mere aktivt inddraget i naturplejen på Klostermarken. Ikke kun fordi det er gratis. Også fordi det forhåbentlig kan være med til at give lokalbefolkningen en højere grad af ejerskab til området, forklarede Steen Bonne Rasmussen. Læs mere Tid til at give naturen et pift

Fester for 25 år med tennis øst for søerne

Formand for Overlund Tennisklub, Esben Veng Kristensen, fotograferet i forbindelse med overtagelsen af brugsretten til tennisanlægget i Houlkær for godt to år siden. I kraft af de fine rammer i Houlkær har klubben i dag fået langt bedre forudsætninger for også at dyrke det sociale aspekt omkring tennissporten – og derigennem udvikle sporten i lokalområdet.

Formand for Overlund Tennisklub, Esben Veng Kristensen, fotograferet i forbindelse med overtagelsen af brugsretten til tennisanlægget i Houlkær for godt to år siden. I kraft af de fine rammer i Houlkær har klubben i dag fået langt bedre forudsætninger for også at dyrke det sociale aspekt omkring tennissporten – og derigennem udvikle sporten i lokalområdet.

Jubilæum fejres først med tennisaktiviteter i Overlund – siden med festivitas i Houlkær

Set i bakspejlet var det vel – ret beset – ikke specielt genialt og fremsynet: at der for 25 år siden blev etableret to tennisanlæg i det østlige Viborg – på næsten samme tid.
I hvert fald har de seneste par år tydeligt bevist, at tennissporten i Overlund/Houlkær-området står sig langt bedst ved at være organiseret under én hat, som det i dag er tilfældet i Overlund Tennisklub.
Den nye struktur med to anlæg under samme ”tag” har nærmest fra dag 1 vist sig at være til fordel for alle parter.
Tydeligt illustreret lørdag 5. september, når Overlund Tennisklub fejrer 25 års jubilæum – først med klubmesterskabsfinaler og tennisleg på anlægget i Overlund og siden med jubilæumsreception og jubilæums-grillaften for medlemmerne på anlægget i Houlkær.
– Efter at de to tennisklubber i området i dag er blevet slået sammen til én, har vi fået betydeligt bedre muligheder for at udvikle tennissporten i lokalområdet, fremhæver formand for Overlund Tennisklub, Esben Veng Kristensen.
Ikke mindst med adresse til ”det dejlige klubhus ved anlægget i Houlkær”, hvor klubben nu i langt højere grad end hidtil har fået rammer til også at ”dyrke det sociale aspekt omkring tennissporten”.

25 år efter tennissporten rykkede øst for Viborg-søerne, kan Overlund Tennisklub i dag mønstre cirka 150 medlemmer, som på skift svinger ketcherne i Overlund og Houlkær.
– Men vi har et klart ønske om, at vi i fremtiden kan få øget interessen for tennissporten og aktivere endnu flere i vores klub.
– Tennissporten passer fint ind i de fleste menneskers hverdag. Man kan spille næsten, når man vil. De fleste kan ganske hurtigt blive fornuftigt rutinerede i spillet, og så er der altid en udfordring i at spille mod andre, nævner Esben Veng Kristensen.

 

Se det detaljerede program for jubilæumsfestlighederne 5. september her Overlund Tennis 25 års jubilæum (11001223_1)

Snart tid til at svinge leen

1. juni var det en flok lærere fra Houlkærskolen, Overlund Skole og Møllehøjskolen, som var på kursus hos Niels Johansson, Bakkebjerg Naturpleje, for at lære at slå med le.  Umiddelbart efter sommerferien bliver det skoleelevernes tur.

1. juni var det en flok lærere fra Houlkærskolen, Overlund Skole og Møllehøjskolen, som var på kursus hos Niels Johansson, Bakkebjerg Naturpleje, for at lære at slå med le. Umiddelbart efter sommerferien bliver det skoleelevernes tur.

Alt er lagt til rette, så områdets skoleelever straks efter sommerferien kan gå i gang med at gi’ naturen et pift på Klostermarken

Lærere fra de tre involverede skoler har i forsommeren været på kursus i at slå med le.
Området er minutiøst blevet delt op i en række ”udviklingsfelter” – med henblik på forskellige former for naturpleje.
Og på et 600 kvadratmeter stort areal er tørvelaget blevet skrællet af, så ny – og mere spændende – vegetation kan få bedre vilkår for at vokse op.
Kort fortalt er alt efterhånden lagt til rette, så der efter sommerferien kan sættes ”fuld turbo” på projekt ”Elever gi’r naturen et pift og får nye kompetencer – på Klostermarken i Viborg”.
Det ambitiøse naturplejeprojekt er udviklet i af Initiativgruppen Houlkær i tæt samarbejde med Foulum-firmaet Natur & Landbrug Aps. – og med 200.000 kroner i støtte fra Naturstyrelsens afdeling for arealdrift, friluftsliv og partnerskaber.
Ideen går – kort fortalt – ud på at lade elever fra Houlkærskolen, Overlund Skole og Møllehøjskolen i Bruunshaab hjælpe med naturplejen på Klostermarken, så de ad den vej samtidig får et bedre naturkendskab og medejerskab til naturen i lokalområdet.
Eleverne fra de tre skoler skal bl. a. være med til at fjerne små træer, hvor der ønskes lysåbne områder. De kommer i sving med hørive og børne-le på botaniske ”hotspots”, hvor en intensiveret naturpleje kan være med til at fremme et mere varieret dyre- og planteliv. Og via et såkaldt ”fotoherbarium” med fotos af planter fundet i området får de lært at sætte navn på en række af de planter, som vokser frit i naturen øst for Viborg-søerne. Læs mere Snart tid til at svinge leen

Effektfuld afsked med populær skoleleder

Houlkærs længste espalier. Det er vist ikke nogen helt misvisende betegnelse for den lange række af elever og lærere, der var med til at byde Ole Birch velkommen til den sidste arbejdsdag på Houlkærskolen.

Houlkærs længste espalier. Det er vist ikke nogen helt misvisende betegnelse for den lange række af elever og lærere, der var med til at byde Ole Birch velkommen til den sidste arbejdsdag på Houlkærskolen.

Ole Birchs sidste arbejdsdag på Houlkærskolen blev først markeret med Houlkærs længste espalier – og siden med hundredevis af farvestrålende balloner, der steg til vejrs over bydelen

Det var et både imponerende – og også rørende – syn, der mødte skoleinspektør Ole Birch, da han fredag 26. juni mødte ind til sin sidste arbejdsdag på Houlkærskolen.
Langs hele Skaldehøjvej – fra gymnasiet og til skolens indgangsparti – stod elever og lærere opmarcheret med viftende flag for at byde Ole Birch behørigt velkommen på arbejde, inden han nu takker af efter 23 år som skoleleder i Houlkær.
Selv blev Ole Birch i dagens anledning afhentet på bopælen og kørt til Houlkærskolen i åben Audi.
En noget mere magelig transportform end den udmarvende cykeltur op ad Søbakken, som den afgående skoleinspektør ellers som oftest har foretrukket på sin vej til skole.
”Ole, Ole, Ole” lød det taktfast og begejstret fra eleverne, jo tættere Ole Birch kom på sin nu snart fhv. arbejdsplads.
Men skoleinspektøren var jo også i et svagt øjeblik kommet til at røbe til den lokale dagspresse, at han nok skulle give flødeboller til eleverne i forbindelse med sin afgang…… Læs mere Effektfuld afsked med populær skoleleder

Houlkærhallen stadig i fin form

Også i 2014 og i starten af 2015 er der blevet investeret betragtelige beløb i at bringe Houlkærhallen i vedligeholdelsesmæssig topform. Senest har selskabslokalet fået en større omgang, så det nu er væsentligt lysere og mere tidssvarende fest-faciliteter, halformand Jens Johansen her kan fremvise.

Også i 2014 og i starten af 2015 er der blevet investeret betragtelige beløb i at bringe Houlkærhallen i vedligeholdelsesmæssig topform. Senest har selskabslokalet fået en større omgang, så det nu er væsentligt lysere og mere tidssvarende fest-faciliteter, halformand Jens Johansen her kan fremvise.

– Men et eventuelt opbrud i Houlkær IF vil selvfølgelig få konsekvenser – også for hallen, advarer halformand Jens Johansen

En idrætshal kan være i nok så god vedligeholdelsesstand.
Den har først rigtig værdi, når den er fyldt med mennesker, aktiviteter og liv, konstaterede formand Jens Johansen, da han 18. maj gjorde status på Houlkærhallens årlige repræsentantskabsmøde.
Ud fra den betragtning lagde han i sin beretning heller ikke skjul på, at det – set med hal-briller – bestemt ikke er nogen ønskesituation, at fodboldspillerne i Houlkær nu overvejer at bryde ud af HIF-samarbejdet for i stedet at intensivere samarbejdet med Eastside Viborg-samarbejdspartnerne i Overlund GF.
– Vi skal i Houlkærhallen ikke gøre os kloge på, hvilken løsning der er bedst, men et evt. opbrud i HIF vil selvfølgelig få konsekvenser for Houlkærhallen, og jeg ser gerne, at vi i Houlkærhallen tager et proaktivt skridt i forhold til at imødegå de konsekvenser, en evt. afvikling af HIF vil få for Houlkærhallen, lød det i årsberetningen fra en ellers generelt veltilfreds hal-formand. Læs mere Houlkærhallen stadig i fin form

Primitivt natlogi klar til brug

Sådan ser det ud – det nye shelter i Granada-skoven, hvorfra man allerede her i sommer kan lytte til frøernes kvækken og studere stjernehimmelen over Houlkær.

Sådan ser det ud – det nye shelter i Granada-skoven, hvorfra man allerede her i sommer kan lytte til frøernes kvækken og studere stjernehimmelen over Houlkær.

Det første af to planlagte shelters er nu også på plads i Granada-skoven

Først kom madpakkehuset – og nu er det første af to planlagte shelters i Granada-skoven også på plads.
Ligesom madpakkehuset er shelter nr. 1 bygget af unge tømrerlærlinge fra Praktikcenter Viborg under den lokale erhvervsskole Mercantec. I dette tilfælde: Thomas, Nicolai og Rasmus.
En stor del af arbejdet er udført ”hjemme” på værkstedet, men højdepunktet i byggeprocessen var naturligvis, da det primitive udendørs natlogi i slutfasen blev transporteret fra Praktikcenteret og ud i sine nye, naturlige omgivelser ved vandhullet i Houlkærs grønne ”åndehul”.
Ambitionen hos Initiativgruppen Houlkær, som står bag etableringen af de nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven, er, at shelter nr. 2 også gerne skulle nå at komme på plads på denne side af sommerferien.
– Men endnu mangler vi lige at få de sidste penge i hus, før vi også tør sætte gang i byggeriet af shelter nr. 2, konstaterer Stig Jensen fra Initiativgruppen.

Cykling for alle

Klubpædagog Henrik Baltzersen, Klub Gården i Houlkær, borger som tidligere bmx-elitekører for, at kursusdeltagerne er i rigtig gode hænder, når de her i forsommeren kaster sig ud i "Cykling for alle"-kurset.

Klubpædagog Henrik Baltzersen, Klub Gården i Houlkær, borger som tidligere bmx-elitekører for, at kursusdeltagerne er i rigtig gode hænder, når de her i forsommeren kaster sig ud i “Cykling for alle”-kurset.

Tidligere BMX-elitekører skal være med til at give urutinerede cyklister i Houlkær mod på at sætte sig op på jernhesten

Mange tager cyklen som en selvfølge. Både børn og voksne. Af sted går det til skole, arbejde, fritidsaktiviteter, hyggeture og så videre på to hjul. Men der findes også nogen, der aldrig har fået det lært. Enten slet ikke eller ikke godt nok til at have modet til at bevæge sig ud i trafikken. Det bliver der nu gjort noget ved i Houlkær. Tirsdag den 5. maj tager Viborg Kommune, Cyklistforbundet, De Frivilliges Hus og Fællessekretariatet hul på et helt nyt kursusforløb, der hedder ’Cykling for alle’. Det henvender sig til børn over 10 år og til voksne.
Arbejdsgruppen opfordrer deltagerne til selv at tage deres cykler med, men hvis man ingen har, kan man låne én. Det er den samme cykel, man bruger hver gang.
For børnenes vedkommende vil det blive betydeligt lettere at transportere sig selv i skole, til fodbold eller andre fritidsaktiviteter, tage med på ture og i det hele taget gøre hverdagen lettere. De voksne vil også nemmere kunne bevæge sig omkring og måske endda komme tættere på arbejdsmarkedet, hvis man ikke er det. For har man en cykel, kan man hurtigere og lettere komme længere væk, end hvis man er afhængig af at skulle gå eller tage en bus, der måske ikke altid passer med arbejdstiderne.
Alle kursus-deltagerne vil samtidig få flere muligheder for gode oplevelser i fritiden. Det er nu engang sjovere at cykle ned til Borgvold og få en is, end det er at tage en bus. Det vil også bidrage til kursisternes følelse af at være en del af den allestedsnærværende danske cykelkultur.
Naturen omkring Viborg kalder næsten også på, at man cykler ud på ture – korte som lidt længere. Der er kilometervis af sti-systemer. Desuden er det en sund, billig og miljøvenlig vej til gode oplevelser, som alle kan have glæde af. Læs mere Cykling for alle

Klar til en ny tennissæson

Mange frivillige i Overlund Tennisklub har op til sæsonstarten været i sving med at trimme klubbens to tennisanlæg i Houlkær og Overlund.

Mange frivillige i Overlund Tennisklub har op til sæsonstarten været i sving med at trimme klubbens to tennisanlæg i Houlkær og Overlund.

Tennisanlægget i Houlkær åbner med standerhejsning 6. maj

Utålmodigheden er så småt begyndt at indfinde sig hos de lokale tennisspillere, nu da udendørssæsonen rykker stadig nærmere.
De seneste uger har der været travl aktivitet på tennisanlæggene i Houlkær og Overlund med at få banerne gjort klar til den nye sæson – og nu er det snart lige op over…..
Første weekend i maj er der – traditionen tro – standerhejsning på anlægget i Overlund – og onsdag 6. maj skydes den nye tennissæson officielt i gang på anlægget i Houlkær.
Standerhejsningen i Houlkær er programsat til kl. 18 – og alle, der ønsker at spille tennis hen over sommeren, er velkomne.
Til stede ved standerhejsningen i Houlkær vil bl. a. være den nye træner i Overlund Tennisklub, Ann Holst Pedersen.
Den nye træner har siden 2006 lært fra sig til både junior- og seniorspillere i Hobro Tennisklub og har selv spillet divisionstennis i både Hobro og Randers.
Allerede i forbindelse med sæsonstarten i Houlkær vil Ann Holst Pedersen være på banen for at give de første instruktioner. Samtidig med at hun i forbindelse med standerhejsningen også håber at få klarlagt, hvem der har planer om at deltage i træningen i foråret. Læs mere Klar til en ny tennissæson

Idrætsforening i opbrud

Heller ikke i 2014 var generalforsamlingen i Houlkær IF noget større tilløbsstykke. Omend fremmødet dog var betragteligt større end året før.

Heller ikke i 2014 var generalforsamlingen i Houlkær IF noget større tilløbsstykke. Omend fremmødet dog var betragteligt større end året før.

Medlemskrise får fodboldafdelingen i Houlkær til at overveje løsrivelse, fremgik det af årets generalforsamling i Houlkær IF

Bliver 2015 året, der markerer begyndelsen til enden for Houlkær IF, som vi kender foreningen i dag?
Meget kunne tyde på dét – at dømme efter forløbet af idrætsforeningens ordinære generalforsamling tirsdag 24. marts.
– Vi er på ingen måde ude på at smække med døren eller liste os bort som en tyv om natten, men i fodboldafdelingen er vi efterhånden nået dertil, at vi tænker på at løsrive os fra den nuværende paraplyorganisation.
– Med et stadig faldende medlemstal i foreningen bliver vi færre og færre om at betale fællesudgifterne. Og ærligt talt så er det svært at se, hvor en hel masse nye medlemmer pludselig skulle komme fra.
– Derfor er der – for mig at se – heller ingen vej uden om, at vi her i 2015 får kigget grundigt på strukturen – og set på hvordan en ny fremtid evt. vil kunne strikkes sammen, lød det på generalforsamlingen fra formand Dorte Sigvardsen, der samtidig også er formand for klubbens fodboldafdeling. Læs mere Idrætsforening i opbrud

Så er byggeriet i gang

Den nyvalgte formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, bød på Initiativgruppens vegne velkommen til byggestarten i Granada-skoven.

Den nyvalgte formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, bød på Initiativgruppens vegne velkommen til byggestarten i Granada-skoven.

Solen skinnede, rågerne skreg og bageren sørgede for hindbærsnitter, da Initiativgruppen Houlkær 19. marts markerede starten på opførelsen af bydelens nye madpakkehus i Granada-skoven

Forårsvejret var som bestilt til lejligheden.
Til gengæld gjorde beboerne i den lokale rågekoloni, hvad de kunne for at forstyrre, da Initiativgruppen Houlkær torsdag 19. marts inviterede til officiel start på opførelsen af det nye madpakkehus i Granada-skoven.
Ideen om madpakkehuset – og en række øvrige, nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven – blev oprindeligt lanceret af vicevært Anja Kristensen, Boligselskabet Viborg, i forbindelse med to ”Øst for Paradis”-workshops på Houlkærskolen i efteråret 2011 og i foråret 2012.
Idékvinden glæder sig i dag – med et stort smil på løben – over, at der nu langt om længe er kommet synligt skred i planerne om at ”udvikle Granada-skoven kulturelt og rekreativt under hensyntagen til områdets fine natur”.
– Jeg har for så vidt aldrig tvivlet på, at vi nok skulle komme i gang med projektet. Før eller siden.
– Men jeg må da ærligt sige, at der har været nogle tidspunkter i de seneste par år, hvor min tålmodighed har været sat lidt på prøve, indrømmede Anja Kristensen. Alt imens hun ved byggestarten gik rundt og inspicerede de første stolper, der allerede er sat i jorden i Granada-skoven. Læs mere Så er byggeriet i gang

Page 1 of 2912345...1020...Last »