- Se alle bidragsydere Her

Snart tid til at svinge leen

1. juni var det en flok lærere fra Houlkærskolen, Overlund Skole og Møllehøjskolen, som var på kursus hos Niels Johansson, Bakkebjerg Naturpleje, for at lære at slå med le.  Umiddelbart efter sommerferien bliver det skoleelevernes tur.

1. juni var det en flok lærere fra Houlkærskolen, Overlund Skole og Møllehøjskolen, som var på kursus hos Niels Johansson, Bakkebjerg Naturpleje, for at lære at slå med le. Umiddelbart efter sommerferien bliver det skoleelevernes tur.

Alt er lagt til rette, så områdets skoleelever straks efter sommerferien kan gå i gang med at gi’ naturen et pift på Klostermarken

Lærere fra de tre involverede skoler har i forsommeren været på kursus i at slå med le.
Området er minutiøst blevet delt op i en række ”udviklingsfelter” – med henblik på forskellige former for naturpleje.
Og på et 600 kvadratmeter stort areal er tørvelaget blevet skrællet af, så ny – og mere spændende – vegetation kan få bedre vilkår for at vokse op.
Kort fortalt er alt efterhånden lagt til rette, så der efter sommerferien kan sættes ”fuld turbo” på projekt ”Elever gi’r naturen et pift og får nye kompetencer – på Klostermarken i Viborg”.
Det ambitiøse naturplejeprojekt er udviklet i af Initiativgruppen Houlkær i tæt samarbejde med Foulum-firmaet Natur & Landbrug Aps. – og med 200.000 kroner i støtte fra Naturstyrelsens afdeling for arealdrift, friluftsliv og partnerskaber.
Ideen går – kort fortalt – ud på at lade elever fra Houlkærskolen, Overlund Skole og Møllehøjskolen i Bruunshaab hjælpe med naturplejen på Klostermarken, så de ad den vej samtidig får et bedre naturkendskab og medejerskab til naturen i lokalområdet.
Eleverne fra de tre skoler skal bl. a. være med til at fjerne små træer, hvor der ønskes lysåbne områder. De kommer i sving med hørive og børne-le på botaniske ”hotspots”, hvor en intensiveret naturpleje kan være med til at fremme et mere varieret dyre- og planteliv. Og via et såkaldt ”fotoherbarium” med fotos af planter fundet i området får de lært at sætte navn på en række af de planter, som vokser frit i naturen øst for Viborg-søerne. Læs mere Snart tid til at svinge leen

Effektfuld afsked med populær skoleleder

Houlkærs længste espalier. Det er vist ikke nogen helt misvisende betegnelse for den lange række af elever og lærere, der var med til at byde Ole Birch velkommen til den sidste arbejdsdag på Houlkærskolen.

Houlkærs længste espalier. Det er vist ikke nogen helt misvisende betegnelse for den lange række af elever og lærere, der var med til at byde Ole Birch velkommen til den sidste arbejdsdag på Houlkærskolen.

Ole Birchs sidste arbejdsdag på Houlkærskolen blev først markeret med Houlkærs længste espalier – og siden med hundredevis af farvestrålende balloner, der steg til vejrs over bydelen

Det var et både imponerende – og også rørende – syn, der mødte skoleinspektør Ole Birch, da han fredag 26. juni mødte ind til sin sidste arbejdsdag på Houlkærskolen.
Langs hele Skaldehøjvej – fra gymnasiet og til skolens indgangsparti – stod elever og lærere opmarcheret med viftende flag for at byde Ole Birch behørigt velkommen på arbejde, inden han nu takker af efter 23 år som skoleleder i Houlkær.
Selv blev Ole Birch i dagens anledning afhentet på bopælen og kørt til Houlkærskolen i åben Audi.
En noget mere magelig transportform end den udmarvende cykeltur op ad Søbakken, som den afgående skoleinspektør ellers som oftest har foretrukket på sin vej til skole.
”Ole, Ole, Ole” lød det taktfast og begejstret fra eleverne, jo tættere Ole Birch kom på sin nu snart fhv. arbejdsplads.
Men skoleinspektøren var jo også i et svagt øjeblik kommet til at røbe til den lokale dagspresse, at han nok skulle give flødeboller til eleverne i forbindelse med sin afgang…… Læs mere Effektfuld afsked med populær skoleleder

Houlkærhallen stadig i fin form

Også i 2014 og i starten af 2015 er der blevet investeret betragtelige beløb i at bringe Houlkærhallen i vedligeholdelsesmæssig topform. Senest har selskabslokalet fået en større omgang, så det nu er væsentligt lysere og mere tidssvarende fest-faciliteter, halformand Jens Johansen her kan fremvise.

Også i 2014 og i starten af 2015 er der blevet investeret betragtelige beløb i at bringe Houlkærhallen i vedligeholdelsesmæssig topform. Senest har selskabslokalet fået en større omgang, så det nu er væsentligt lysere og mere tidssvarende fest-faciliteter, halformand Jens Johansen her kan fremvise.

– Men et eventuelt opbrud i Houlkær IF vil selvfølgelig få konsekvenser – også for hallen, advarer halformand Jens Johansen

En idrætshal kan være i nok så god vedligeholdelsesstand.
Den har først rigtig værdi, når den er fyldt med mennesker, aktiviteter og liv, konstaterede formand Jens Johansen, da han 18. maj gjorde status på Houlkærhallens årlige repræsentantskabsmøde.
Ud fra den betragtning lagde han i sin beretning heller ikke skjul på, at det – set med hal-briller – bestemt ikke er nogen ønskesituation, at fodboldspillerne i Houlkær nu overvejer at bryde ud af HIF-samarbejdet for i stedet at intensivere samarbejdet med Eastside Viborg-samarbejdspartnerne i Overlund GF.
– Vi skal i Houlkærhallen ikke gøre os kloge på, hvilken løsning der er bedst, men et evt. opbrud i HIF vil selvfølgelig få konsekvenser for Houlkærhallen, og jeg ser gerne, at vi i Houlkærhallen tager et proaktivt skridt i forhold til at imødegå de konsekvenser, en evt. afvikling af HIF vil få for Houlkærhallen, lød det i årsberetningen fra en ellers generelt veltilfreds hal-formand. Læs mere Houlkærhallen stadig i fin form

Primitivt natlogi klar til brug

Sådan ser det ud – det nye shelter i Granada-skoven, hvorfra man allerede her i sommer kan lytte til frøernes kvækken og studere stjernehimmelen over Houlkær.

Sådan ser det ud – det nye shelter i Granada-skoven, hvorfra man allerede her i sommer kan lytte til frøernes kvækken og studere stjernehimmelen over Houlkær.

Det første af to planlagte shelters er nu også på plads i Granada-skoven

Først kom madpakkehuset – og nu er det første af to planlagte shelters i Granada-skoven også på plads.
Ligesom madpakkehuset er shelter nr. 1 bygget af unge tømrerlærlinge fra Praktikcenter Viborg under den lokale erhvervsskole Mercantec. I dette tilfælde: Thomas, Nicolai og Rasmus.
En stor del af arbejdet er udført ”hjemme” på værkstedet, men højdepunktet i byggeprocessen var naturligvis, da det primitive udendørs natlogi i slutfasen blev transporteret fra Praktikcenteret og ud i sine nye, naturlige omgivelser ved vandhullet i Houlkærs grønne ”åndehul”.
Ambitionen hos Initiativgruppen Houlkær, som står bag etableringen af de nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven, er, at shelter nr. 2 også gerne skulle nå at komme på plads på denne side af sommerferien.
– Men endnu mangler vi lige at få de sidste penge i hus, før vi også tør sætte gang i byggeriet af shelter nr. 2, konstaterer Stig Jensen fra Initiativgruppen.

Cykling for alle

Klubpædagog Henrik Baltzersen, Klub Gården i Houlkær, borger som tidligere bmx-elitekører for, at kursusdeltagerne er i rigtig gode hænder, når de her i forsommeren kaster sig ud i "Cykling for alle"-kurset.

Klubpædagog Henrik Baltzersen, Klub Gården i Houlkær, borger som tidligere bmx-elitekører for, at kursusdeltagerne er i rigtig gode hænder, når de her i forsommeren kaster sig ud i “Cykling for alle”-kurset.

Tidligere BMX-elitekører skal være med til at give urutinerede cyklister i Houlkær mod på at sætte sig op på jernhesten

Mange tager cyklen som en selvfølge. Både børn og voksne. Af sted går det til skole, arbejde, fritidsaktiviteter, hyggeture og så videre på to hjul. Men der findes også nogen, der aldrig har fået det lært. Enten slet ikke eller ikke godt nok til at have modet til at bevæge sig ud i trafikken. Det bliver der nu gjort noget ved i Houlkær. Tirsdag den 5. maj tager Viborg Kommune, Cyklistforbundet, De Frivilliges Hus og Fællessekretariatet hul på et helt nyt kursusforløb, der hedder ’Cykling for alle’. Det henvender sig til børn over 10 år og til voksne.
Arbejdsgruppen opfordrer deltagerne til selv at tage deres cykler med, men hvis man ingen har, kan man låne én. Det er den samme cykel, man bruger hver gang.
For børnenes vedkommende vil det blive betydeligt lettere at transportere sig selv i skole, til fodbold eller andre fritidsaktiviteter, tage med på ture og i det hele taget gøre hverdagen lettere. De voksne vil også nemmere kunne bevæge sig omkring og måske endda komme tættere på arbejdsmarkedet, hvis man ikke er det. For har man en cykel, kan man hurtigere og lettere komme længere væk, end hvis man er afhængig af at skulle gå eller tage en bus, der måske ikke altid passer med arbejdstiderne.
Alle kursus-deltagerne vil samtidig få flere muligheder for gode oplevelser i fritiden. Det er nu engang sjovere at cykle ned til Borgvold og få en is, end det er at tage en bus. Det vil også bidrage til kursisternes følelse af at være en del af den allestedsnærværende danske cykelkultur.
Naturen omkring Viborg kalder næsten også på, at man cykler ud på ture – korte som lidt længere. Der er kilometervis af sti-systemer. Desuden er det en sund, billig og miljøvenlig vej til gode oplevelser, som alle kan have glæde af. Læs mere Cykling for alle

Klar til en ny tennissæson

Mange frivillige i Overlund Tennisklub har op til sæsonstarten været i sving med at trimme klubbens to tennisanlæg i Houlkær og Overlund.

Mange frivillige i Overlund Tennisklub har op til sæsonstarten været i sving med at trimme klubbens to tennisanlæg i Houlkær og Overlund.

Tennisanlægget i Houlkær åbner med standerhejsning 6. maj

Utålmodigheden er så småt begyndt at indfinde sig hos de lokale tennisspillere, nu da udendørssæsonen rykker stadig nærmere.
De seneste uger har der været travl aktivitet på tennisanlæggene i Houlkær og Overlund med at få banerne gjort klar til den nye sæson – og nu er det snart lige op over…..
Første weekend i maj er der – traditionen tro – standerhejsning på anlægget i Overlund – og onsdag 6. maj skydes den nye tennissæson officielt i gang på anlægget i Houlkær.
Standerhejsningen i Houlkær er programsat til kl. 18 – og alle, der ønsker at spille tennis hen over sommeren, er velkomne.
Til stede ved standerhejsningen i Houlkær vil bl. a. være den nye træner i Overlund Tennisklub, Ann Holst Pedersen.
Den nye træner har siden 2006 lært fra sig til både junior- og seniorspillere i Hobro Tennisklub og har selv spillet divisionstennis i både Hobro og Randers.
Allerede i forbindelse med sæsonstarten i Houlkær vil Ann Holst Pedersen være på banen for at give de første instruktioner. Samtidig med at hun i forbindelse med standerhejsningen også håber at få klarlagt, hvem der har planer om at deltage i træningen i foråret. Læs mere Klar til en ny tennissæson

Idrætsforening i opbrud

Heller ikke i 2014 var generalforsamlingen i Houlkær IF noget større tilløbsstykke. Omend fremmødet dog var betragteligt større end året før.

Heller ikke i 2014 var generalforsamlingen i Houlkær IF noget større tilløbsstykke. Omend fremmødet dog var betragteligt større end året før.

Medlemskrise får fodboldafdelingen i Houlkær til at overveje løsrivelse, fremgik det af årets generalforsamling i Houlkær IF

Bliver 2015 året, der markerer begyndelsen til enden for Houlkær IF, som vi kender foreningen i dag?
Meget kunne tyde på dét – at dømme efter forløbet af idrætsforeningens ordinære generalforsamling tirsdag 24. marts.
– Vi er på ingen måde ude på at smække med døren eller liste os bort som en tyv om natten, men i fodboldafdelingen er vi efterhånden nået dertil, at vi tænker på at løsrive os fra den nuværende paraplyorganisation.
– Med et stadig faldende medlemstal i foreningen bliver vi færre og færre om at betale fællesudgifterne. Og ærligt talt så er det svært at se, hvor en hel masse nye medlemmer pludselig skulle komme fra.
– Derfor er der – for mig at se – heller ingen vej uden om, at vi her i 2015 får kigget grundigt på strukturen – og set på hvordan en ny fremtid evt. vil kunne strikkes sammen, lød det på generalforsamlingen fra formand Dorte Sigvardsen, der samtidig også er formand for klubbens fodboldafdeling. Læs mere Idrætsforening i opbrud

Så er byggeriet i gang

Den nyvalgte formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, bød på Initiativgruppens vegne velkommen til byggestarten i Granada-skoven.

Den nyvalgte formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, bød på Initiativgruppens vegne velkommen til byggestarten i Granada-skoven.

Solen skinnede, rågerne skreg og bageren sørgede for hindbærsnitter, da Initiativgruppen Houlkær 19. marts markerede starten på opførelsen af bydelens nye madpakkehus i Granada-skoven

Forårsvejret var som bestilt til lejligheden.
Til gengæld gjorde beboerne i den lokale rågekoloni, hvad de kunne for at forstyrre, da Initiativgruppen Houlkær torsdag 19. marts inviterede til officiel start på opførelsen af det nye madpakkehus i Granada-skoven.
Ideen om madpakkehuset – og en række øvrige, nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven – blev oprindeligt lanceret af vicevært Anja Kristensen, Boligselskabet Viborg, i forbindelse med to ”Øst for Paradis”-workshops på Houlkærskolen i efteråret 2011 og i foråret 2012.
Idékvinden glæder sig i dag – med et stort smil på løben – over, at der nu langt om længe er kommet synligt skred i planerne om at ”udvikle Granada-skoven kulturelt og rekreativt under hensyntagen til områdets fine natur”.
– Jeg har for så vidt aldrig tvivlet på, at vi nok skulle komme i gang med projektet. Før eller siden.
– Men jeg må da ærligt sige, at der har været nogle tidspunkter i de seneste par år, hvor min tålmodighed har været sat lidt på prøve, indrømmede Anja Kristensen. Alt imens hun ved byggestarten gik rundt og inspicerede de første stolper, der allerede er sat i jorden i Granada-skoven. Læs mere Så er byggeriet i gang

Initiativgruppen på økonomisk hestekur

Efter at have stået i spidsen for Initiativgruppen Houlkær lige siden organisationen blev etableret i den nuværende form, har menighedsrådsformand Carsten Marcussen nu valgt at lade nye kræfter komme til.

Efter at have stået i spidsen for Initiativgruppen Houlkær lige siden organisationen blev etableret i den nuværende form, har menighedsrådsformand Carsten Marcussen nu valgt at lade nye kræfter komme til.

Efter vellykket ”turn-around” i 2014 kan Initiativgruppen Houlkær nu igen svare enhver sit

Operationen lykkedes – og patienten overlevede.
Vendingen er måske nok en smule fortærsket – men den er ikke desto mindre ganske dækkende, når det handler om den økonomiske kovending, Initiativgruppen Houlkær har haft held med at gennemføre i 2014.
Situationen ved udgangen af 2013 var i realiteten den, at Initiativgruppen kun med møje og besvær kunne svare enhver sit.
Og kun fordi Boligselskabet Viborgs afd. 12, Houlkærvænget, beredvilligt trådte til med ”nødhjælp” i form af et tilskud på 10.000 kroner, blev der i sidste øjeblik skabt økonomisk grundlag for, at et planlagt november-nummer af Houlkær Nyt kunne komme på gaden.
Medicinen, som har bragt Initiativgruppen ud af den økonomiske klemme, har været en skønsom blanding af besparelser og øgede indtægter.
Antallet af årlige Houlkær Nyt-udgivelser er blevet skåret ned fra fem til fire. Tillægget ”Praktiske oplysninger”, som tidligere udkom to gange om året i både Houlkær og Overlund, er nu helt droppet. Spalterne i Houlkær Nyt er blevet åbnet for annoncer fra lokalområdet. Og – ikke at forglemme – så har Initiativgruppen intensiveret indsatsen for at få Houlkærs grundejerforeninger til at bidrage økonomisk til fællesskabet.
Med dét resultat, at grundejerforeningerne nu tegner sig for et samlet bidrag på 27.155 kroner (mod bare 14.160 kroner i 2013). Læs mere Initiativgruppen på økonomisk hestekur

Slut med snak om Granada-planer

Indtil videre er det kun et par pinde i jorden, der markerer, hvor det kommende madpakkehus i Granada-skoven kommer til at ligge – men fra 17. marts skulle byggeriet gerne begynde at tage form for alvor.

Indtil videre er det kun et par pinde i jorden, der markerer, hvor det kommende madpakkehus i Granada-skoven kommer til at ligge – men fra 17. marts skulle byggeriet gerne begynde at tage form for alvor.

Nu er tiden snart inde til at føre planerne ud i virkeligheden

Foreløbig er det kun et par små pinde, der markerer, hvor familien Houlkær inden længe kan sidde og nyde frokosten i det fri, men det er kun et spørgsmål om tid.
Allerede midt i marts skulle der gerne for alvor komme skred i arbejdet, når tømrerelever fra Mercantec i Viborg går i gang med at opføre det kommende madpakkehus i Granada-skoven.
Madpakkehuset er bare første trin i et lokalt friluftsprojekt, der også omfatter to shelters og et oprenset – og udvidet – vandhul med tilhørende badebro.
Ideen om de nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven udspringer oprindeligt af de to ”Øst for Paradis”-workshops på Houlkærskolen i efteråret 2011 og i foråret 2012.
I de mellemliggende tre år har et lille, entuasiastisk udvalg bestående af vicevært Anja Kristensen, Boligselskabet Viborg, og Stig Jensen, Initiativgruppen Houlkær, ukueligt arbejdet på at gøre planerne til virkelighed, og nu er det endelig lykkedes at få den økonomiske side af sagen på plads.
Friluftsrådet var tidligt ude med et tilsagn om en samlet bevilling på op til 85.000 kroner – svarende til halvdelen af de budgetterede materialeudgifter.
Efterfølgende har Brøndum Ejendomme bidraget med 10.000 kroner. Boligselskabet Viborg har bevilget 12.500 kroner til formålet. Andelskassen har givet et tilskud på 2500 kroner. Lions Club Viborg har været på banen med 10.000 kroner i støtte. Byggemarkedet Stark har givet rabat på byggematerialerne, svarende til et kontant tilskud på yderligere 10.000 kroner, og så har Initiativgruppen Houlkær også selv skudt 10.000 kroner i projektet.
Når dertil lægges, at Praktikcenter Viborg under den lokale erhvervsskole, Mercantec, har lovet at stille arbejdskraften gratis til rådighed, som et led i tømrerelevernes uddannelse – ja, så er det nu snart så vidt, at første etape af arbejdet kan sættes i gang. Læs mere Slut med snak om Granada-planer

Page 1 of 2912345...1020...Last »