- Se alle bidragsydere Her

Idrætsforening i opbrud

Heller ikke i 2014 var generalforsamlingen i Houlkær IF noget større tilløbsstykke. Omend fremmødet dog var betragteligt større end året før.

Heller ikke i 2014 var generalforsamlingen i Houlkær IF noget større tilløbsstykke. Omend fremmødet dog var betragteligt større end året før.

Medlemskrise får fodboldafdelingen i Houlkær til at overveje løsrivelse, fremgik det af årets generalforsamling i Houlkær IF

Bliver 2015 året, der markerer begyndelsen til enden for Houlkær IF, som vi kender foreningen i dag?
Meget kunne tyde på dét – at dømme efter forløbet af idrætsforeningens ordinære generalforsamling tirsdag 24. marts.
– Vi er på ingen måde ude på at smække med døren eller liste os bort som en tyv om natten, men i fodboldafdelingen er vi efterhånden nået dertil, at vi tænker på at løsrive os fra den nuværende paraplyorganisation.
– Med et stadig faldende medlemstal i foreningen bliver vi færre og færre om at betale fællesudgifterne. Og ærligt talt så er det svært at se, hvor en hel masse nye medlemmer pludselig skulle komme fra.
– Derfor er der – for mig at se – heller ingen vej uden om, at vi her i 2015 får kigget grundigt på strukturen – og set på hvordan en ny fremtid evt. vil kunne strikkes sammen, lød det på generalforsamlingen fra formand Dorte Sigvardsen, der samtidig også er formand for klubbens fodboldafdeling. Læs mere Idrætsforening i opbrud

Så er byggeriet i gang

Den nyvalgte formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, bød på Initiativgruppens vegne velkommen til byggestarten i Granada-skoven.

Den nyvalgte formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, bød på Initiativgruppens vegne velkommen til byggestarten i Granada-skoven.

Solen skinnede, rågerne skreg og bageren sørgede for hindbærsnitter, da Initiativgruppen Houlkær 19. marts markerede starten på opførelsen af bydelens nye madpakkehus i Granada-skoven

Forårsvejret var som bestilt til lejligheden.
Til gengæld gjorde beboerne i den lokale rågekoloni, hvad de kunne for at forstyrre, da Initiativgruppen Houlkær torsdag 19. marts inviterede til officiel start på opførelsen af det nye madpakkehus i Granada-skoven.
Ideen om madpakkehuset – og en række øvrige, nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven – blev oprindeligt lanceret af vicevært Anja Kristensen, Boligselskabet Viborg, i forbindelse med to ”Øst for Paradis”-workshops på Houlkærskolen i efteråret 2011 og i foråret 2012.
Idékvinden glæder sig i dag – med et stort smil på løben – over, at der nu langt om længe er kommet synligt skred i planerne om at ”udvikle Granada-skoven kulturelt og rekreativt under hensyntagen til områdets fine natur”.
– Jeg har for så vidt aldrig tvivlet på, at vi nok skulle komme i gang med projektet. Før eller siden.
– Men jeg må da ærligt sige, at der har været nogle tidspunkter i de seneste par år, hvor min tålmodighed har været sat lidt på prøve, indrømmede Anja Kristensen. Alt imens hun ved byggestarten gik rundt og inspicerede de første stolper, der allerede er sat i jorden i Granada-skoven. Læs mere Så er byggeriet i gang

Initiativgruppen på økonomisk hestekur

Efter at have stået i spidsen for Initiativgruppen Houlkær lige siden organisationen blev etableret i den nuværende form, har menighedsrådsformand Carsten Marcussen nu valgt at lade nye kræfter komme til.

Efter at have stået i spidsen for Initiativgruppen Houlkær lige siden organisationen blev etableret i den nuværende form, har menighedsrådsformand Carsten Marcussen nu valgt at lade nye kræfter komme til.

Efter vellykket ”turn-around” i 2014 kan Initiativgruppen Houlkær nu igen svare enhver sit

Operationen lykkedes – og patienten overlevede.
Vendingen er måske nok en smule fortærsket – men den er ikke desto mindre ganske dækkende, når det handler om den økonomiske kovending, Initiativgruppen Houlkær har haft held med at gennemføre i 2014.
Situationen ved udgangen af 2013 var i realiteten den, at Initiativgruppen kun med møje og besvær kunne svare enhver sit.
Og kun fordi Boligselskabet Viborgs afd. 12, Houlkærvænget, beredvilligt trådte til med ”nødhjælp” i form af et tilskud på 10.000 kroner, blev der i sidste øjeblik skabt økonomisk grundlag for, at et planlagt november-nummer af Houlkær Nyt kunne komme på gaden.
Medicinen, som har bragt Initiativgruppen ud af den økonomiske klemme, har været en skønsom blanding af besparelser og øgede indtægter.
Antallet af årlige Houlkær Nyt-udgivelser er blevet skåret ned fra fem til fire. Tillægget ”Praktiske oplysninger”, som tidligere udkom to gange om året i både Houlkær og Overlund, er nu helt droppet. Spalterne i Houlkær Nyt er blevet åbnet for annoncer fra lokalområdet. Og – ikke at forglemme – så har Initiativgruppen intensiveret indsatsen for at få Houlkærs grundejerforeninger til at bidrage økonomisk til fællesskabet.
Med dét resultat, at grundejerforeningerne nu tegner sig for et samlet bidrag på 27.155 kroner (mod bare 14.160 kroner i 2013). Læs mere Initiativgruppen på økonomisk hestekur

Slut med snak om Granada-planer

Indtil videre er det kun et par pinde i jorden, der markerer, hvor det kommende madpakkehus i Granada-skoven kommer til at ligge – men fra 17. marts skulle byggeriet gerne begynde at tage form for alvor.

Indtil videre er det kun et par pinde i jorden, der markerer, hvor det kommende madpakkehus i Granada-skoven kommer til at ligge – men fra 17. marts skulle byggeriet gerne begynde at tage form for alvor.

Nu er tiden snart inde til at føre planerne ud i virkeligheden

Foreløbig er det kun et par små pinde, der markerer, hvor familien Houlkær inden længe kan sidde og nyde frokosten i det fri, men det er kun et spørgsmål om tid.
Allerede midt i marts skulle der gerne for alvor komme skred i arbejdet, når tømrerelever fra Mercantec i Viborg går i gang med at opføre det kommende madpakkehus i Granada-skoven.
Madpakkehuset er bare første trin i et lokalt friluftsprojekt, der også omfatter to shelters og et oprenset – og udvidet – vandhul med tilhørende badebro.
Ideen om de nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven udspringer oprindeligt af de to ”Øst for Paradis”-workshops på Houlkærskolen i efteråret 2011 og i foråret 2012.
I de mellemliggende tre år har et lille, entuasiastisk udvalg bestående af vicevært Anja Kristensen, Boligselskabet Viborg, og Stig Jensen, Initiativgruppen Houlkær, ukueligt arbejdet på at gøre planerne til virkelighed, og nu er det endelig lykkedes at få den økonomiske side af sagen på plads.
Friluftsrådet var tidligt ude med et tilsagn om en samlet bevilling på op til 85.000 kroner – svarende til halvdelen af de budgetterede materialeudgifter.
Efterfølgende har Brøndum Ejendomme bidraget med 10.000 kroner. Boligselskabet Viborg har bevilget 12.500 kroner til formålet. Andelskassen har givet et tilskud på 2500 kroner. Lions Club Viborg har været på banen med 10.000 kroner i støtte. Byggemarkedet Stark har givet rabat på byggematerialerne, svarende til et kontant tilskud på yderligere 10.000 kroner, og så har Initiativgruppen Houlkær også selv skudt 10.000 kroner i projektet.
Når dertil lægges, at Praktikcenter Viborg under den lokale erhvervsskole, Mercantec, har lovet at stille arbejdskraften gratis til rådighed, som et led i tømrerelevernes uddannelse – ja, så er det nu snart så vidt, at første etape af arbejdet kan sættes i gang. Læs mere Slut med snak om Granada-planer

Initiativprisen Houlkær delt i to

Som daglig chef for de to Initiativpris-modtagere var det Agnes Hahn (th), der på Initiativgruppen Houlkærs vegne stod for at overrække diplomer til Søren Christensen og Thomas Andersen.

Som daglig chef for de to Initiativpris-modtagere var det Agnes Hahn (th), der på Initiativgruppen Houlkærs vegne stod for at overrække diplomer til Søren Christensen og Thomas Andersen.

Årets prismodtagere blev de to arrangører af Houlkær-løbet: Thomas Andersen og Søren Christensen

For første gang i de ti år, prisen er blevet uddelt, blev Initiativprisen Houlkær i 2015 fordelt mellem to prismodtagere.
Nærmere bestemt de to arrangører af Houlkær-løbet 2014: Thomas Andersen og Søren Christensen.
På et tidspunkt hvor der ellers ikke rigtig var nogen, der var parate til at påtage sig opgaven, trådte de to SFO-pædagoger frejdigt til i sommeren 2014 – og sørgede dermed for at holde liv i det ”vartegn”, som det årlige, lokale motionsløb efterhånden har udviklet sig til for Houlkær-området.
– Og ikke bare løftede I opgaven til UG. I var samtidig med til at give Houlkær-løbet en drejning i retning af noget ”Houlkær By Night” med forskellige events i tilknytning til selve løbet, fremhævede Agnes Hahn, da hun på Initiativgruppen Houlkærs vegne overrakte Initiativprisen til de to løbsarrangører i forbindelse med repræsentantskabsmødet på Houlkærskolen torsdag 26. februar. Læs mere Initiativprisen Houlkær delt i to

Anderledes møde med Leonard Cohen

Sjældent er et splinternyt flygel blevet udforsket og udfordret, som det var tilfældet i Simon Toldams Leonard Cohen-inspirerede koncert i auditoriet på Viborg Gymnasium og HF.

Kønsløst og gennemsnitligt var det i hvert fald ikke, da jazz-pianist Simon Toldam 17. februar fortolkede Leonard Cohen på Viborg Gymnasium og HF

Spændende. Stemningsfyldt. Mærkeligt. Melankolsk. Og – i kortere passager – også smukt og melodiøst.
Hver enkelt af de knap 70 tilhørere i auditoriet på Viborg Gymnasium og HF kan garanteret føje yderligere et par personlige sanseindtryk og kommentarer til.
For uinteressant, kønsløs og gennemsnitlig – det var den i hvert fald ikke: Mandagens Leonard Cohen-inspirerede koncert med jazz-pianisten Simon Toldam.
Arrangementet 17. februar, som i øvrigt markerede Simon Toldams koncertdebut i Viborg, indgik som et led i den årlige, landsdækkende Vinterjazz-festival – og for gymnasiet i Houlkær var den samtidig en lejlighed til at tage et helt nyt flygel i brug.
Flygelet ankom så sent som tre timer inden koncerten, kunne uddannelsesesleder Lise Nygaard Markussen fortælle i sin introduktion til ”Impressions of Leonard Cohen”-arrangementet.
Og sjældent er et splinternyt flygel vel i den grad blevet udforsket og udfordret som i Simon Toldams timelange, non-stop-fortolkning af Leonard Cohens musikalske univers. Læs mere Anderledes møde med Leonard Cohen

Unge skal gi’ Klostermarken et pift

Flere steder på Klostermarken er bevoksningen lige så stille ved at tage overhånd – til skade for udsigten, dyre- og plantelivet. Det er blandt andet dét, som eleverne på Houlkærskolen, Overlund Skole og Møllehøjskolen nu skal være med til at rette op på.

Ambitiøst naturplejeprojekt ”Øst for Søerne” støttes med 200.000 kroner af Naturstyrelsen

Skoleeleverne i Houlkær, Overlund og Bruunshaab kan godt så småt begynde at smøge ærmerne op: Efter et længere tilløb ligger det nu fast, at de her i 2015 bliver aktivt involveret i naturplejen på Klostermarken.
Naturplejeaktiviteterne kommer til at udspille sig under den fælles overskrift: ”Elever gi’r naturen et pift og får nye kompetencer – på Klostermarken i Viborg”.
Et projekt, Initiativgruppen Houlkær har udviklet i tæt samarbejde med Foulum-firmaet Natur & Landbrug Aps. – og som Naturstyrelsens afdeling for arealdrift, friluftsliv og partnerskaber netop har besluttet at støtte med op til 200.000 kroner i 2015.
Til stor glæde for drivkræfterne bag projektet – herunder ikke mindst Stig Jensen, der er Initiativgruppens ildsjæl nr. 1, når det gælder grønne områder og trafikale forhold.
– Vi er rigtig glade ved udsigten til, at vi nu for alvor kan komme i gang – og rigtig spændte på at se, hvad elever og lærere i fællesskab kan få ud af projektet, erklærer han. Læs mere Unge skal gi’ Klostermarken et pift

Bagagerumsmarked 7. marts

Uventet møde med usædvanligt talent

Efter afbud fra to af hendes pianistkolleger er det med kort varsel lykkedes Houlkær Kirke at engagere koncertpianist Elisabeth Holmegaard Nielsen til at give koncert lørdag 28. februar.

Elisabeth Holmegaard Nielsen afløser ”20 dansende fingre” på plakaten i Houlkær 28. februar

På grund af en langtids-sygemelding har ”20 dansende fingre” – alias Anna Nadiryan og Vesna Zuppin – desværre måttet melde afbud til den planlagte koncert i Houlkær Kirke lørdag 28. februar, hvor de to pianister ellers skulle have spillet på to flygler – hhv. et sort og et hvidt.
I stedet er det – med kort varsel – lykkedes at engagere den 21-årige koncertpianist Elisabeth Holmegaard Nielsen, som i 2014 aflagde kandidateksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hos professor Niklas Sivelöv med topkarakter og nu studerer i solistklassen samme sted.
Elisabeth Holmegaard Nielsen har optrådt som solist over alt i Europa, har deltaget i et utal af masterclasses og vundet mange førstepræmier i både danske og internationale klaverkonkurrencer.
Hun betegnes som et udsædvanligt talent, som allerede har påbegyndt en lovende karriere. Hendes tekniske og musikalske overskud kan man bl. a. få et glimt af ved at iagttage nogle af hendes præstationer på youtube.
Ved koncerten i Houlkær lørdag 28. februar spiller Elisabeth Holmegaard Nielsen musik af Beethoven og Chopin.
Koncerten er programsat til kl. 16, og der tages 50 kr. i entré.
De ”20 dansende fingre” alias Anna Nadiryan og Vesna Zuppin håber kirkens musikansvarlige, organist Jens Christian Hansen, stadig på at kunne præsentere i Houlkær ved en senere lejlighed.

 

Overtro gjort til skamme

Hvis der er noget om, at tallet 13 bringer uheld, så slog det i hvert fald ikke igennem, da gospel-workshop nr. 13 lørdag 17. januar blev afviklet i Houlkær Kirke – med Hans Christian Jochimsen som veloplagt dirigent og forsanger.

Gospelkoncert nr. 13 i Houlkær vil måske i virkeligheden blive husket som et foreløbigt musikalsk højdepunkt

I sig selv borger det naturligvis for et vist volumen, når 165 stemmer forenes i ét sangkor.
Men når så samtidig en stor del af sangerne udstråler, at de vitterligt tror på det, de synger – og klart signalerer det med både krop og ansigtsudtryk….
Ja, så er dét, der ind imellem kan opstå små magiske, musikalske øjeblikke, selv om koret – ret beset – blot har tilbragt nogle få timer sammen i øvelokalet.
Mange blandt de 180 tilhørere vil sikkert kunne bekræfte, at dét lige præcis var, hvad der skete, da Houlkær Kirke lørdag 17. januar dannede ramme om den årlige gospel-workshop med Hans Christian Jochimsen. ”The King of Danish Gospel”, som organist Jens Christian Hansen kaldte ham i sin introduktion til lørdagens afsluttende gospel-koncert.
Årets gospelworkshop i Houlkær var nr. 13 i rækken – men hvis der overhovedet er noget om, at tallet 13 bringer uheld – ja, så slog det i hvert fald ikke igennem i dette tilfælde. Læs mere Overtro gjort til skamme

Page 1 of 2812345...1020...Last »