Kategorier
indlæg

Houlkær Nyt Nr. 3 - 2022.

Der sker en masse i det nyeste Houlkær Nyt – klik på bladet herunder.

Du finder ældre udgaver af bladet under Arkiv.

Næste blad udkommer i uge 46. Deadline er altid fem uger før udgivelse.

Læs mere + kontakt redaktionen her.

Praktisk info

Find en Hjertestarter:

De seneste 18 år er det lykkedes at firedoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark - det har intet andet land præsteret.

 

x