Kategorier
indlæg

Frivillighed og gratis kaffe og kage.

Frivillighed og Gratis kaffe & kage i Kildehaven.

Tid: Søndag den 31. marts klokken 14 – 16

Sted: Kildehaven 2 Viborg

Vi vil gerne byde lokalområdet ind til rundvisning og en snak om frivilligheden og medborgerskab i Kildehaven.

Kildehaven ligger smukt geografisk placeret med mange grønne arealer i den nordlige del af Viborg by, hvor vi er omgivet af parcelhuse, rækkehuse og boligblokke. Vi vil gerne have et tættere fællesskab med vores naboer og danne nye relationer med jer.

Johannes Stensgaard, tidl. borgmester, vil komme og holde et oplæg omkring frivillighed og medborgerskab i lokalsamfundet.

Kom og vær med til en dejlig eftermiddag og et spændende indlæg med Johannes Stensgaard. Vi håber, du bliver interesseret i at besøge os igen, og måske finder vi fællesskabet og frivilligheden sammen.

Du vil også kunne møde Kildehavens Venner, centerleder Annette Jensen, aktivitetskoordinator Marianne Sørensen og frivillighedskoordinator Anne-Grethe Nielsen.

Gerne tilmelding på grund af kaffen: Senest d. 27. marts:

maks@viborg.dk

Har du spørgsmål kan de rettes til Marianne Sørensen, mobil 3076 0886

Praktisk info

Find en Hjertestarter:

De seneste 18 år er det lykkedes at firedoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark - det har intet andet land præsteret.

 

x