Kategorier
indlæg

Affaldsindsamling 2022

Initiativgruppen Houlkær er med i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling.

Hvert forår samler vi i fællesskab affald og
giver naturen en hjælpende hånd.

Her i 2022 bliver det søndag den 3. april mellem 13:30 og 16:00.

Vi starter ved Aktivitetshuset, Odshøjvej 2B.
Her udleveres sække og ruter.
Efter Houlkær er blevet et renere sted giver vi en kop kaffe, te eller saftevand til alle frivillige. 

Læs mere her: Danmarks Naturfredningsforening.

Årets fokus er  engangskaffekoppen…

Her kan du læse mere om hvorfor: PDF

Praktisk info

Find en Hjertestarter:

De seneste 18 år er det lykkedes at firedoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark - det har intet andet land præsteret.

 

x