Kategorier
indlæg

Planer om svømmehal og Granada-toilet stjal overskrifterne på Houlkær-møde.

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

Nogen stor overraskelse var det næppe for nogen, at det primært var “de sædvanlige” – Tordenskjolds soldater – der tirsdag aften sad bænket til Initiativgruppen Houlkærs årlige repræsentantskabsmøde/generalforsamling.

Fire “nye” ansigter – altså folk der ikke i forvejen er engageret i Initiativgruppen Houlkær – var dog også mødt op, og sådan noget gør man ikke ustraffet, for haps! – så var to af dem indfanget som nye suppleanter til den nye bestyrelse. Det drejer sig om Miki Lambastein og Dennis Jørgensen. Velkommen til.

Som suppleanter er det muligt at deltage på Initiativgruppens bestyrelsesmøder, og fra den siddende bestyrelses side blev der udtrykt stor glæde over tilførelsen af nyt blod. Flere folk – flere idéer!

Granada-toilet

Efter formand Henrik Søgaards beretning, som blandt andet omhandlede et travlt 2018 med masser af aktiviteter i Houlkær og et kig i krystalkuglen for vores bydel i 2019, var det udover valg til bestyrelsen og et kig på et fornuftigt regnskab tid til at diskutere løst og fast, og her var var det ikke mindst et kommende toilet og feltstation i Granada-skoven samt en mulig kommende svømmehal i Houlkær, der var mest iver efter at diskutere.

I forhold til toiletfaciliteterne i Granada er man nået langt i processen. 114.000 kroner er søgt hjem via fonde, Initiativgruppen Houlkær er selv klar til at smide 50.000 kroner i projektet, og der er lavet aftale med elever fra erhvervsskolen Mercantec om at hjælpe med selve opbygningen af området. Det sidste, der mangler, før feltspaden kan stikkes i jorden til byggeriet, er kommunens tilskud. Et sådant mener Initiativgruppen – og i øvrigt mange borgere i Houlkær – at politikerne i forbindelse med valgkampen i efteråret 2017 har lovet at bidrage med, så mon ikke det er et spørgsmål om kort tid, inden de første brædder til projektet skal sømmes sammen?

Svømmehal

Viborg Kommune er klar til at bruge 52 millioner kroner til en ny svømmehal med 50 meter bassin, som blandt andre – og ikke mindst – Viborg Svømmeklub gennem mange år har skreget efter.

I skrivende stund er der tre, måske fire, placeringer i spil til denne nye svømmehal, og en af placeringerne er Houlkær, som kan byde på en samlet pakke med sammenhængende skole, idrætsforening, hal, plads til udvidelse med en hal to og flere andre tungtvejende argumenter som eksempelvis allerede eksisterende omklædningsfaciliteter, som vil kunne kastes i puljen.

Initiativgruppen forventer en afgørelse i løbet af foråret, og man mener at sidde med rigtig gode kort på hånden med nogle tilbud, som ingen af de øvrige kandidater kan matche.

Læs mere her: Projekt-Svoemmehal.pdf

Mere end fodbold

Af andre spændende snakke på repræsentantskabsmødet kan nævnes, at den amerikanske fodboldklub Midwest Musketeers meget vel kan være på vej tilbage til Houlkær efter seks års fravær, ligesom forslag om styrketræningscenter og bowlingbane blev luftet.

I forhold til Houlkær Idrætsforening er der også nedsat en styringsgruppe i området med henblik på igen at gøre Houlkær IF til en flerstrenget idrætsforening, som byder på mere og andet end fodbold.

2018 blev i øvrigt året, hvor man for første gang valgte at uddele “Initiativprisen” i forbindelse med Houlkærløbet. Den model har man valgt at holde fast i. I 2018 gik prisen til hele beboerbladet Houlkær Nyts redaktionsgruppe.

Bestyrelsen

Initiativgruppen Houlkærs bestyrelse er efter repræsentantskabsmødet sammensat således:
Henrik Søgaard (formand, som var på valg og modtog genvalg), Ole Nørgaard (menigt me

dlem som var på valg og modtog genvalg), Stig Jensen (menigt medlem), Henning Bruun-Schmidt (kasserer), Charlotte Lund (Houlkærvænget/Boligselskabet), Kristine Jersin (Houlkær Kirke), Anette Spanggaard Smidt (Houlkærskolen).

Suppleanter: Johnny Nør Skott, Michelle Poulsen, Miki Lambastein (ny) og Dennis Jørgensen (ny).

Formanden for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, ser frem mod et begivenhedsrigt 2019. Foto: Houlkær Nyt

Dennis Jørgensen (t.v.).
og Miki Lambastein (ved siden af) er nye suppleanter i Initiativgruppen Houlkær. Længst til højre er i øvrigt Jan Henriksen, formand for Midwest Musketeers, som er på vej “hjem” til Houlkær.

Kategorier
indlæg

Kom til forårsrengøring af Houlkær.

Initiativgruppen Houlkær er igen i år med i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Indsamlingen afholdes hvert forår, hvor tusindvis af danskere frivilligt giver naturen en hånd.

I år er det søndag den 31 marts.

Læs mere her: affaldsindsamlingen.dk

Har du lyst til, at gøre Houlkær et renere sted?
Så tag hele familien og alle dine venner med

Mød op ved Houlkærvængets aktivitetshus, Odshøjvej 2b
På hjørnet af Odshøjvej og Houlkærvej – skråt over for Bageren.

Søndag den 31. marts mellem kl. 13.30 og 15.30

Så får du udleveret en sæk og vi finder sammen en rute, hvor du og dem du er sammen med, samler alt det op, som ikke skal ligge og flyde.

Tag evt et par arbejdshandsker eller havehandsker med, det kan jo være knust glas og andre ting, som måske ikke er helt rart at røre ved…

Når du fundet det du kan / brugt den tid du har lyst til, så afleverer du det, hvor du startede, så bliver det vejet, sorteret mm, og vi indberetter, hvor meget der i alt blev samlet i Houlkær.

Nyhed: I år bli’r det TOTALT SKOD!
I år prøves der noget helt nyt på indsamlingen.
Der tælles dåser og flasker, som der plejes, men i år vil vi også tælle cigaretskod – vi håber, I er med på den!
Danmarks Naturfredningsforening trækker lod om en fed præmie blandt dem, der registrerer skod.

Praktisk info

Find en Hjertestarter:

De seneste 18 år er det lykkedes at firedoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark - det har intet andet land præsteret.

 

x