Affaldsindsamling 2023

Initiativgruppen Houlkær er med i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling.

Hvert forår samler vi i fællesskab affald og
giver naturen en hjælpende hånd.

Her i 2023 bliver det lørdag den 25. marts mellem 13:00 og 16:00.

Bare mød op ved Aktivitetshuset, Odshøjvej 2B.
Her udleveres sække og ruter.
Efter indsatsen giver vi  kaffe, te eller saftevand og kage til alle frivillige. 

Link: Hent en A4-plakat og hæng den op 🙂

Årets fokus er  engangsemballage.

Praktisk info

Find en Hjertestarter:

De seneste 18 år er det lykkedes at firedoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark - det har intet andet land præsteret.

 

x