Houlkær Nyt Nr. 4 - 2022.

Årets sidste Houlkær Nyt – klik på bladet for at læse det.

Du finder ældre udgaver af bladet under Arkiv.

Næste blad udkommer i uge 6. Deadline er altid fem uger før udgivelse.

Læs mere + kontakt redaktionen her.

Praktisk info

Find en Hjertestarter:

De seneste 18 år er det lykkedes at firedoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark - det har intet andet land præsteret.

 

x