Houlkær Nyt Nr. 4 - 2021.

Læs det nyeste Houlkær Nyt – bare klik på bladet herunder.

Du finder ældre udgaver af bladet under Arkiv.

Næste blad udkommer i uge 6. Deadline: 13. januar.

Læs mere + kontakt redaktionen her.

Praktisk info

Aktivitetshuset er åbent:

Fra mandag den 29. November 2021: Der er ikke krav om Coronapas, når under 100 personer er samlet. coronasmitte.dk

Find en Hjertestarter:

De seneste 18 år er det lykkedes at firedoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark - det har intet andet land præsteret.

 

x