Houlkær Nyt Nr. 3 - 2021.

Læs det nyeste Houlkær Nyt – bare klik på bladet herunder.

– og se også siden om Møder i efteråret.

Du finder ældre udgaver af bladet under Arkiv.

Næste blad udkommer i uge 46. Deadline: 13.  oktober.

Læs mere + kontakt redaktionen her.

Møder i efteråret 2021

Houlkær Nyt Nr. 3 – 2021

Praktisk info

Find en Hjertestarter:

De seneste 18 år er det lykkedes at firedoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark - det har intet andet land præsteret.

 

x