Houlkær Nyt Nr. 2 - 2021.

Læs det nyeste Houlkær Nyt – bare klik på bladet herunder.

Du finder ældre udgaver af bladet under Arkiv.

Næste blad udkommer i uge 38. Deadline: 19.  august.

Læs mere + kontakt redaktionen her.

Praktisk info

Aktivitetshuset er åbent:

Der er krav om Coronapas. Se mere her:

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kommuner/viborg-kommunecoronasmitte.dk

Find en Hjertestarter:

De seneste 18 år er det lykkedes at firedoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark - det har intet andet land præsteret.

 

x