Årsmøde.

Der var ikke tale om horder af mennesker, der væltede ind ad døren, da Initiativgruppen Houlkær onsdag aften holdt sit årlige repræsentantskabsmøde. Der var dog tre nye ansigter i forhold til de “forventede” fra bestyrelsen i Initiativgruppen Houlkær. Og et af de nye ansigter, Johnny Nør Skott, lod sig sågar vælge som suppleant til initiativgruppen. Så langt, så godt.
Johnny Nør Skott er i øvrigt identisk med den nye ansvarlige for omdelerkorpset, der sørger for, at bladet Houlkær Nyt bliver delt rundt fire gange om året. Han afløser Niels Ebdrup, som har haft det hverv gennem de seneste 12 år.

Aftenen bød også på en stor tak til netop Niels Ebdrup for den store indsats gennem årene – og det samme til Johnny Nør Skott for at tage over, nu hvor Niels har sluppet tøjlerne.

Positiv stemning 🙂
Stemningen på onsdag aftens repræsentantskabsmøde var rigtig god og munter.

Formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, kunne i sin beretning fortælle om et rigtig godt 2017, hvor initiativgruppen har haft fingre i en mangfoldighed af aktiviteter i Houlkærs tjeneste.
Her kan nævnes: Vælgermøde i forbindelse med kommunalvalget, Houlkærløbet, Houlkær Kulturfest, kampe for både et toilet (og måske et rum til opbevaring) i Granada-skoven og bedre trafikale forhold i Houlkær, ligesom kampen for at bevare og genoprette de grønne områder i Houlkær har fyldt en del. Det vil det også komme til i fremtiden.

“Vi har nået meget i 2017,” som formand Henrik Søgaard så rigtigt konstaterede.
Han kunne sammen med den øvrige bestyrelse også glæde sig over, at økonomien er i god form.
Herudover er initiativgruppen klar til også i 2018 at søge indflydelse i forhold til det kommende boligområde Taphede med alt, hvad dertil hører.

Formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, kunne berette om et godt og begivenhedsrigt 2017 for Houlkær-området.

Ingen pris uddelt – endnu
Traditionelt har et af de faste punkter på dagsordenen ved det årlige repræsentantskabsmøde været at uddele Houlkærs initiativpris, men det har man i år valgt ikke at gøre.
I stedet pønser man på at lade folket – borgerne i Houlkær – få indflydelse på, hvem i lokalområdet, der fortjener at blive hædret for sin indsats. Hvis dette vedtages endeligt, vil initiativprisen formentlig blive uddelt i forbindelse med Houlkærløbet. Mere om det senere…

Sidst men ikke mindst skulle der vælges medlemmer til Initiativgruppen. Den eneste, der formelt var på valg denne aften, var Stig Jensen, som især arbejder med Houlkærs grønne områder. Stig modtog genvalg, og dermed ser bestyrelsen for Initiativgruppen Houlkær således ud:

Henrik Søgaard (formand)
Henning Bruun-Schmidt (kasserer)
Ole Nørgaard (sekretær)
Stig Jensen (menigt medlem)
Kristine Jersin (Houlkær Kirke)
Anette Smidt (Houlkærskolen)
Charlotte Lund (Boligselskabet Viborg)
Suppleanter: Michelle Poulsen og Johnny Nør Skott

Har du spørgsmål eller forslag til Initiativgruppen Houlkær, er du altid velkommen til at kontakte formand Henrik Søgaard på: hs@hs-byg.dk

Har du spørgsmål eller forslag til bladet Houlkær Nyt, er du altid velkommen til at kontakte redaktør Kristian Wesenberg Andersen på: houlkaernyt@gmail.com

Tordenskjolds soldater og lidt nye ansigter var med ved onsdagens repræsentantskabsmøde, som blev holdt på Houlkærskolen.

Foto: Houlkær Nyt.

Praktisk info

Find en Hjertestarter:

De seneste 18 år er det lykkedes at firedoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark - det har intet andet land præsteret.

 

x