- Se alle bidragsydere Her

Bogbyttedagen flytter “hjem” til Houlkær Bibliotek

Houlkær Bibliotek lægger igen lokaler til bogbyttedagen.

Houlkær Bibliotek lægger igen lokaler til bogbyttedagen.

I mange år var bogbyttedagen en fast tradition på Houlkær Bibliotek til stor glæde for mange bogelskere, men til sidst blev arbejdet med at flytte rundt med de mange kasser for stort, og Det Boligsociale Fællessekretariat overtog aktiviteten. Nu kommer bogbyttedagen imidlertid igen tilbage til biblioteket med hjælp fra frivillige.
Konceptet er det velkendte, at man løbende kan aflevere de bøger, man ikke mere vil have stående på sine hylder. Det meste, som er rent og pænt, har interesse – dog ikke Lademanns klubbøger og leksika, der ikke mere er afsætning på.
Houlkær Bibliotek samler og opbevarer alle bøgerne og holder to gange om året en bogbyttedag, hvor alle er velkomne til at komme og hente bøger til eget brug.
Det er ikke en forudsætning, at man selv har afleveret noget. Bøgerne er en gave fra den ene læser til den anden.
Næste Bogbyttedag holdes lørdag 26. november klokken 10-12 i bibliotekets mødelokale.

Hele verden fra forstanden på Viborg Gymnasium & HF

vghf-til-portalen

Udsigt til rigere flora “Øst for Paradis”

Mange forskellige interesser var repræsenteret, da Initiativgruppen Houlkær i august inviterede til flora-konference på Asmildkloster Landbrugsskole. Se hele rapporten fra konferencen i bunden af denne artikel.

Mange forskellige interesser var repræsenteret, da Initiativgruppen Houlkær i august inviterede til flora-konference på Asmildkloster Landbrugsskole. Se hele rapporten fra konferencen i bunden af denne artikel.

Mange forskellige interesser var repræsenteret på konference på Asmildkloster Landbrugsskole

I Konference om floraen Øst for paradis på Asmildkloster Landbrugsskole den 19.august blev sat en ramme af 70-årsplantenørds-erfaringer, forskningens seneste resultater om bynære landskaber og klimaet og set gennem politiske briller af en lokal folketingspolitiker.
Formanden for klima-og miljøudvalget Mads Panny åbnede konferencen med at udtrykke glæde over, at borgerne på den måde tager ejerskab for projekter til forbedring af naturen. Som landets næststørste kommune på 1409 km2 er der mange arealer at tage vare på og med de meget begrænsede midler, der er til rådighed i de kommunale budgetter, er det vigtigt at prioriteringen sker på det bedst mulige grundlag. Større midler til natur-projekter må komme fra Staten og/eller EU og her arbejder Kommunen aktuelt med et EU-Life projekt sammen med Naturstyrelsen og andre kommuner til forbedring af naturtilstanden i Nørreådalen.
Kommunen har også i planerne til Viborg Naturpark arbejdet målrettet med borgerinddragelse.
Hans Øllgaard præsenterede sig som plantenørd – har altid samlet, som lærer taget børnene med ud, vist og fortalt om planter; i 25 år blev en samling opbygget på Vestre Skolen med over 1250 planter og tilhørende florakatalog. (En stor og udsøgt samling af ringbind med indsamlede og tørrede planter og er i dag et vigtigt klenodie for Vestre Skole.)
Plantekendskab er i høj grad spørgsmål om detaljer og om at være meget præcis– mange planter er små og ligner hinanden, så en lup og mm-mål er nødvendige redskaber. Til præcis registrering er det nødvendigt at tage planten med hjem til nærmere studie. Læs mere Udsigt til rigere flora “Øst for Paradis”

Så er det nu på lørdag, at der er bold og leg for de mindste i Houlkærhallen

Kom og vær med til hygge og leg, og støt det lokale foreningsliv!

Vi er en gruppe frivillige, som gerne vil skabe et bedre klubliv i Houlkærhallen,  og vi håber, I vil være

med til at skabe liv og glæde i hallen udvalgte lørdage i efteråret.

For 20 kr. kan forældre og børn komme ind i hallen og benytte diverse bolde og redskaber til leg i

tidsrummet 9.00 -11.00.

Vores tanker bag konceptet er at give børnene en forståelse for foreningsliv og fællesskab – i

selskab med en bold. Samtidig får man hilst på hinanden og får skabt et spirende kendskab til

andre forældre og børn fra området.

Det vil være børnene frit for, hvad de vil lege, da der ikke er fastlagt et program. Udgangspunktet

er børnenes interesse for aktiviteter og fantasi i leg med sine forældre. Dog vil der være en voksen

til stede i hallen, som kan være behjælpelig med gode lege og ideer på børnenes præmisser.

Der er intet krav om deltagelse fra start til slut – man kan deltage, som det passer den enkelte

familie, og man binder sig ikke til en fast deltagelse.

Boldleg bliver d. 17. september, 8. oktober og 12. november.

D. 12. november tager vi en fælles snak om, hvordan oplevelserne har været, og om konceptet skal fortsætte i det nye år.

Vi glæder os til at se jer.

Thomas, Rikke og Anette

Kulturfest ser ud til at være kommet for at blive

I tre dage har Houlkærs Bydelsmødre haft travlt med at fremtrylle lækre retter i Houlkærhallens køkken, men overflødighedshornet af mad fik hurtigt ben at gå på, da der først blev sagt ”Værs’go” i hallens selskabslokale.

I tre dage har Houlkærs Bydelsmødre haft travlt med at fremtrylle lækre retter i Houlkærhallens køkken, men overflødighedshornet af mad fik hurtigt ben at gå på, da der først blev sagt ”Værs’go” i hallens selskabslokale.

Over 250 Houlkær-borgere hyggede sig – på tværs af nationaliteter – med god mad, leg og dans

De havde på forhånd garderet sig ved at indkøbe et anseligt lager af plasticbeholdere til overskuds-mad, arrangørerne af ”Kulturfesten” i Houlkærhallen fredag 9. september.
De plastic-beholdere bliver de nu nødt til at finde anden anvendelse for….
Med op mod 300 festdeltagere i alle aldre – og af snart sagt alle nationaliteter – blev historiens første ”Kulturfest” i Houlkær lige præcis den tværkulturelle folkefest, som på forhånd var håbet og ambitionen.
Og selv om Bydelsmødrenes buffet – bogstaveligt talt – bugnede af lækre retter fra forskellige verdensdele, så endte det alligevel med at rub og stub blev spist.
– Vi håbede vel realistisk på at kunne samle 150, men for en sikkerheds skyld lavede vi mad til 250.
– Og det viste sig heldigvis ikke at være spor for optimistisk, lyder det med et stort smil fra ”Kulturfestens” to primære tovholdere, Henrik Søgaard og Anette S. Smidt fra Initiativgruppen Houlkær.
Børnene brugte ikke lang tid på at sætte de kulinariske specialiteter til livs.
De havde i stedet travlt med at udfolde sig på halgulvet og – ikke mindst – på hallens populære air-track. Læs mere Kulturfest ser ud til at være kommet for at blive

OPDATERET: Konference om Houlkærs natur

Initiativgruppen Houlkær inviterer til konference om floraen i det store grønne område vest for Viborg-søerne, kaldet »Øst for Paradis«. Konferencen holdes mandag den 19. september klokken 13-17.30 i auditoriet på Asmildkloster Landbrugsskole.
Konferencen er for børnefamilier med børn i 4.-9. klasse, lærere og alle andre, der har lyst til at udforske naturområdet og komme med bud på, hvordan naturen nær boligområderne skal plejes, og hvordan skolerne kan bidrage til øget kendskab til naturområdet. Forskere og politikere vil belyse udfordringer og tendenser i naturpleje og i naturfagsundervisning i folkeskole, gymnasier og på andre uddannelser.
Konferencen sigter mod alle med ansvar for natur i bred forstand og er åben for alle interesserede, så længe der er plads. Tilmeldingsfristen er den 12. september klokken 12. Det er gratis at deltage.

Program

1. Åbne konferencen – formand for Klima- og miljøudvalget Mads Panny

2. Grønt Guld – Baggrund og bevilling fra VELUX-fonden – ved Stig Jensen

3. Observere og registrere planter ved Hans Øllgaard, der i et langt liv har undervist i Folkeskolen og

registreret flora – både i indland og udland

4. Udvikle undervisning

a. De 3 folkeskoler, kulturen og naturen i de nære omgivelser- Peter Rasmussen

b. Forenklede Fællesmål (www.EMU.dk)- specifikke krav og vejledning og forbindelser til andre

relevante fag

c. Lokaliteter, udstyr og undervisningsmaterialer – Evert Janssen

d. Feltarbejde i Gymnasiet, formål, baggrund og eksempel – Kim Bruun VGHF

e. Feltarbejde i erhvervsskole, formål, baggrund og eksempel – Elin Ruby Maagaard

Asmildkloster Landbrugsskole

f. Teori og praksis, sammen med Naturskolen – Vibe Winckles Naturskolen

5. Kaffepause kl. 15:00 – 15:30

6. Naturen og landskabet – om forvaltning og planlægning af bynære områder – professor Jørgen

Primdahl

7. Klima- og naturindsats set med politiske briller – MF Karin Gaardsted

8. Naturen og klimaet – professor Jørgen E. Olesen

9. Afslutte konferencen – formand for Klima- og miljøudvalget Mads Panny

Naturområdet Øst for Paradis er i fokus

Naturområdet Øst for Paradis er i fokus

 

Læs Viborg Stifts Folkeblads artikel om projektet: http://viborg-folkeblad.dk/viborg/mere-undervisning-efter-naturmetoden

 

Så er den gal igen

Huskoncert  på Hedevænget med Jazzkogebogen

Jazzkogebogen

Vi gentager succesen og inviterer til endnu en huskoncert i Fælleshuset på Hedevænget 166, Viborg.

Det sker lørdag den 24. september kl. 19.00

Denne aften står den på jazz. Jazz, vi alle kender og kan både synge og knipse med på. Jazz som Sunny side of the Street, I’ve got you (under my skin), Bye bye Blackbird. Det er Jazzkogebogen, der disker op med det, de selv kalder “et kulinarisk sammenkog af guitar, kontrabas, klaver og en forførende jazzdiva”. Det gode humør og den gode stemning skulle være uundgåelig.
Mød op – og tag gerne gæster med. Prisen er 100 kroner pr. person inklusiv et glas vin eller en øl/vand ved koncertens begyndelse og en snack i pausen. Derudover vil der være mulighed for at købe drikkevarer til rimelige priser.

Der er bindende tilmelding senest mandag den 5. september 2016 på tlf. 29 62 36 69 (Thomas) eller 40 30 63 23 (Bodil) – gerne som sms – eller på thomas.skive@privat.dk eller bodil.illanes@live.dk. Betaling ved tilmelding via
Mobile Pay eller kontooverførsel.

Flotte bord-/bænkesæt på plads i Granadaskoven

Brugerne vil med sikkerhed kunne nikke ja til, at det store grønne område i Granadaskoven med opførelsen af madpakkehus, shelters og bro ud i den – næsten – oprensede lille sø, er blevet et fantastisk lækkert område at planlægge en udflugt til.
Vandforsyningen ved indkørslen til Granada på Fennebakken, har da også gjort sit til at gøre området mere bekvemt som udflugtsmål, og i denne uge leverede produktionsskolen i Viborg så fem bord/-bænkesæt til området.
De dygtige elever fra skolen har selv fremstillet sættene for midler bevilget af kulturudvalget. Sættene blev modtaget af Anja Kristensen fra Boligselskabet Viborg, Stig Jensen og Agnes Hahn fra Initiativgruppen Houlkær.
Tilbage står, at den sidste tredjedel af søen bundrenses, og træværket på de nyopstillede faciliteter bliver malet. Begge dele finansieres af velvillige sponsorer. Malerarbejdet udføres af de selvsamme elever fra produktionsskolen.

Eleverne fra produktionsskolen har lavet de flotte nye bord-/bænkesæt til Granadaskoven. Privatfoto

Eleverne fra produktionsskolen har lavet de flotte nye bord-/bænkesæt til Granadaskoven. Privatfoto

Flotte ser de ud, de nye bord-/bænkesæt, som nu står klar til brug.

Flotte ser de ud, de nye bord-/bænkesæt, som nu står klar til brug.

Klar til kulturfest i Houlkær

Den 9. september bliver en festdag for de mange forskellige kulturer i Houlkær. Den mangfoldighed skal folde sig ud i Houlkærhallen, når alle inviteres til kulturfest. Her skal vi smage retter fra forskellige egne, og vi skal lege og hygge os sammen. Bliver der mad til overs, kan man købe en madpakke med hjem. Se opslaget/billedet:Kulturdag

Det sker i Houlkær

Vigtige datoer i den kommende tid i Houlkær:
4. september: Indendørs bagagerumsmarked i Houlkærhallen
5. september: Opstart håndboldhold for 0.-2. klasse
8. september: Houlkærløbet og Houlkær Festdag
9. september: Kulturdag i Houlkærhallen

Side 2 af 3412345...102030...Sidste »