- Se alle bidragsydere Her

Badminton er ikke kun for unge

Tidligere naboer, badminton- og løbeveninder gennem 40 år forsøger at udnytte ledige timer i Houlkærhallen til badminton for +60’ere og andre interesserede.

Motion og socialt sammenhold har i flere end 30 år været fixpunktet for veninderne Sonja Larsen, 76 år, og den fire år yngre Bodil Barret. Først da de som mangeårige naboer på Østervænget i Overlund begyndte at spille badminton sammen i Overlundhallen, og siden på utallige løbeture et par gange om ugen omkring Søndersø.

Det vil de nu forsøge at udbrede til andre ved at tilbyde social-badminton i ledige formiddagstimer i Houlkærhallen. Det er uden, at deltagerne behøver at have kendskab til badminton i forvejen. De fjerbold-kyndige damer skal nok i nødvendigt omfang sørge for kendskab til reglerne og spillets grundlæggende finesser for at komme i gang.

I begyndelsen er alt, hvad der kræves for interesserede, et par indendørs sportssko. Ketcher og fjerbolde vil være til rådighed, så deltagerne kan prøve, om badminton nu også er sjovt.

Det er de to initiativtagere ikke i tvivl om bliver tilfældet. Det vil de ud fra egne erfaringer nærmest udstede garanti for.

– Vi har de seneste 10 år spillet et andet sted, men stoppede i efteråret. Konceptet var, at man mødte op, og så blev man sat sammen som par efter lodtrækning. Vi blev ved et stævne i Silkeborg præsenteret for en sjov lodtrækning

Sonja Larsen (til venstre) og Bodil Barret håber at se rigtig mange i Houlkærhallen, når de byder velkommen til social-badminton.

Sonja Larsen (til venstre) og Bodil Barret håber at se rigtig mange i Houlkærhallen, når de byder velkommen til social-badminton.

med et spil kort. Alle kongerne spillede mod hinanden, de sorte konger dannede par mod de røde, og på samme vis med de øvrige værdier i kortspillet. Efter 20 minutter blev der trukket lod igen og dannet nye par, og det er på den måde, vi gerne vil ryste folk sammen om at have det sjovt med badminton, siger Sonja Larsen.

De to veninder begyndte at savne fællesskabet om badminton efter nogle måneder. Inspireret af et indlæg fra Preben Jensen fra Viborg Idrætsråd om sport for folk over 65 år på et møde loungen i Viborg Stadion, opstod idéen om, at den fantastiske sport skulle udbredes til hjemmegående piger i Houlkær-området.

Det er dog siden blevet til alle +60’ere uanset køn og i øvrigt alle med en ledig formiddagstime. Både Sonja og Bodil behersker engelsk, så en anden etnisk baggrund end dansk, hvor danskkundskaberne måske halter lidt, er ingen hindring.

– Alle kender vi dem, der siger, at de skulle også have lidt motion: “Men jeg er ikke rigtig god til noget, og jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde, og så i min alder. Og dyrt er det også.” Vi er helt sikre på, at rigtig mange kan få fornøjelse af badminton, siger Bodil Barret.

Hun har sammen med Sonja Larsen erfaring fra foreningslivet, hvor de har været henholdsvis kasserer og sekretær i en anden klub, så de skal nok tage sig af organisationen i det nye tiltag.

– I Houlkærhallen har Jens Johansen været meget positiv, og det samme er tilfældet med Leif Møller i Overlund Badmintonklub, som vi har koblet os på. Prisen for at spille i marts og april bliver sammenlagt 100 kroner, – altså 50 kroner om måneden, siger Sonja Larsen.

Spilletider: Tirsdag klokken 10-11 i Houlkærhallen

Pris: 100 kroner for marts og april.

Hæder til utrættelig ildsjæl i Houlkær

Stig Jensen blev hædret med årets initiativpris, da Initiativgruppen Houlkær onsdag aften holdt sit årlige repræsentantskabsmøde.

Stig Jensen med det synlige bevis for, at han har modtaget årets initiativpris. Foto: Houlkær Nyt

Stig Jensen med det synlige bevis for, at han har modtaget årets initiativpris. Foto: Houlkær Nyt

 

Spændingen blev trukket til det sidste punkt på dagsordenen, da Initiativgruppen Houlkær onsdag aften som en del af sit årlige repræsentantskabsmøde skulle uddele årets initiativpris.

Den fornemme hæder gik i år til Stig Jensen, som er mangeårigt medlem af Initiativgruppen Houlkær, som har som sin fornemste opgave at skabe liv, glæde og gode rammer for folk i og omkring Houlkær-området. Formand for initiativgruppen, Henrik Søgaard, satte blandt andet følgende ord på Stig Jensen:

– Vi har indimellem diskussioner om, hvem der mest fortjener prisen, men i år var valget faktisk ikke særligt svært. Du har lagt og lægger stadig en utrættelig og fantastisk stor indsats i forhold til rigtig mange ting i Houlkær – ikke mindst vores mange grønne områder. Du har en meget afgørende rolle i forhold til, at vi som initiativgruppe bliver hørt af kommunen og politikerne. Det er ikke mindst din fortjeneste, at de er blevet gjort godt og grundigt opmærksom på, at der er en initiativgruppe i Houlkær, som kæmper for vores område.

– Du er en idémand, du er arbejdsom, du er vidende, og så er du utrolig behagelig at arbejde sammen med. Tusind tak for din indsats, Stig. Den håber vi at have glæden af i mange år fremover.

Stig Jensen var selv overrasket og overvældet over hæderen.

– Ja jeg må sige, at jeg er temmelig overrasket. Tusind tak. Tak for prisen og for det fantastiske samarbejde her i Initiativgruppen Houlkær. Det er virkelig en fornøjelse at være en del af. Tak til jer alle, sagde en bevæget Stig Jensen.

Farvel til mangeårigt bestyrelsesmedlem

En af de andre bemærkelsesværdige ting, der skete på onsdagens repræsentantskabsmøde, var, at det mangeårige medlem af Initiativgruppen Houlkærs bestyrelse/repræsentantskab, Agnes Hahn, valgte at sige nej tak til genvalg. 

– Jeg har været med i rigtig mange år og har fåret lov til at være en del af et kulturskifte i initiativgruppen, og det har været fantastisk spændende at være en del af. Men alting har en ende, og nu synes jeg, at det er på tide at lade nye kræfter komme til. Det har været sjovt, og jeg vil komme til at savne jer, sagde Agnes Hahn, som har siddet som Houlkærskolens repræsentant i Initiativgruppen Houlkær – en plads som nu overtages af Anette Smidt, som det seneste år har været suppleant i initiativgruppen. 

Formand for gruppen, Henrik Søgaard, samt bestyrelsesmedlem Ole Nørgaard var begge på valg og modtog begge genvalg, ligesom Line Sjørring Bundgaard – en af idemagerne bag de succesfulde bagagerumsmarkeder i Houlkærhallen – fik fornyet sit mandat som suppleant. Også Michelle Poulsen fra Houlkær IF blev valgt som suppleant.

Agnes Hahn ønskede ikke genvalg, så efter en årrække i Initiativgruppen Houlkær takkede hun af.

Agnes Hahn ønskede ikke genvalg, så efter en årrække i Initiativgruppen Houlkær takkede hun af.

Formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, bød de knap 20 fremmødte velkommen. Formanden blev genvalgt.

Formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, bød de knap 20 fremmødte velkommen. Formanden blev genvalgt.

 

Mail dine Houlkær-fotos til næste nummer af Houlkær Nyt

Har du taget – eller tager du en af de nærmeste dage – et eller flere flotte eller sjove billeder i Houlkær-området? Mail det gerne til næste nummer af Houlkær Nyt på: houlkaernyt@gmail.com
– husk navn + billedforklaring

Glæd dig bagagerumsmarked den 5. marts

bagagerumsmarked

Bogbyttedagen flytter “hjem” til Houlkær Bibliotek

Houlkær Bibliotek lægger igen lokaler til bogbyttedagen.

Houlkær Bibliotek lægger igen lokaler til bogbyttedagen.

I mange år var bogbyttedagen en fast tradition på Houlkær Bibliotek til stor glæde for mange bogelskere, men til sidst blev arbejdet med at flytte rundt med de mange kasser for stort, og Det Boligsociale Fællessekretariat overtog aktiviteten. Nu kommer bogbyttedagen imidlertid igen tilbage til biblioteket med hjælp fra frivillige.
Konceptet er det velkendte, at man løbende kan aflevere de bøger, man ikke mere vil have stående på sine hylder. Det meste, som er rent og pænt, har interesse – dog ikke Lademanns klubbøger og leksika, der ikke mere er afsætning på.
Houlkær Bibliotek samler og opbevarer alle bøgerne og holder to gange om året en bogbyttedag, hvor alle er velkomne til at komme og hente bøger til eget brug.
Det er ikke en forudsætning, at man selv har afleveret noget. Bøgerne er en gave fra den ene læser til den anden.
Næste Bogbyttedag holdes lørdag 26. november klokken 10-12 i bibliotekets mødelokale.

Hele verden fra forstanden på Viborg Gymnasium & HF

vghf-til-portalen

Udsigt til rigere flora “Øst for Paradis”

Mange forskellige interesser var repræsenteret, da Initiativgruppen Houlkær i august inviterede til flora-konference på Asmildkloster Landbrugsskole. Se hele rapporten fra konferencen i bunden af denne artikel.

Mange forskellige interesser var repræsenteret, da Initiativgruppen Houlkær i august inviterede til flora-konference på Asmildkloster Landbrugsskole. Se hele rapporten fra konferencen i bunden af denne artikel.

Mange forskellige interesser var repræsenteret på konference på Asmildkloster Landbrugsskole

I Konference om floraen Øst for paradis på Asmildkloster Landbrugsskole den 19.august blev sat en ramme af 70-årsplantenørds-erfaringer, forskningens seneste resultater om bynære landskaber og klimaet og set gennem politiske briller af en lokal folketingspolitiker.
Formanden for klima-og miljøudvalget Mads Panny åbnede konferencen med at udtrykke glæde over, at borgerne på den måde tager ejerskab for projekter til forbedring af naturen. Som landets næststørste kommune på 1409 km2 er der mange arealer at tage vare på og med de meget begrænsede midler, der er til rådighed i de kommunale budgetter, er det vigtigt at prioriteringen sker på det bedst mulige grundlag. Større midler til natur-projekter må komme fra Staten og/eller EU og her arbejder Kommunen aktuelt med et EU-Life projekt sammen med Naturstyrelsen og andre kommuner til forbedring af naturtilstanden i Nørreådalen.
Kommunen har også i planerne til Viborg Naturpark arbejdet målrettet med borgerinddragelse.
Hans Øllgaard præsenterede sig som plantenørd – har altid samlet, som lærer taget børnene med ud, vist og fortalt om planter; i 25 år blev en samling opbygget på Vestre Skolen med over 1250 planter og tilhørende florakatalog. (En stor og udsøgt samling af ringbind med indsamlede og tørrede planter og er i dag et vigtigt klenodie for Vestre Skole.)
Plantekendskab er i høj grad spørgsmål om detaljer og om at være meget præcis– mange planter er små og ligner hinanden, så en lup og mm-mål er nødvendige redskaber. Til præcis registrering er det nødvendigt at tage planten med hjem til nærmere studie. Læs mere Udsigt til rigere flora “Øst for Paradis”

Så er det nu på lørdag, at der er bold og leg for de mindste i Houlkærhallen

Kom og vær med til hygge og leg, og støt det lokale foreningsliv!

Vi er en gruppe frivillige, som gerne vil skabe et bedre klubliv i Houlkærhallen,  og vi håber, I vil være

med til at skabe liv og glæde i hallen udvalgte lørdage i efteråret.

For 20 kr. kan forældre og børn komme ind i hallen og benytte diverse bolde og redskaber til leg i

tidsrummet 9.00 -11.00.

Vores tanker bag konceptet er at give børnene en forståelse for foreningsliv og fællesskab – i

selskab med en bold. Samtidig får man hilst på hinanden og får skabt et spirende kendskab til

andre forældre og børn fra området.

Det vil være børnene frit for, hvad de vil lege, da der ikke er fastlagt et program. Udgangspunktet

er børnenes interesse for aktiviteter og fantasi i leg med sine forældre. Dog vil der være en voksen

til stede i hallen, som kan være behjælpelig med gode lege og ideer på børnenes præmisser.

Der er intet krav om deltagelse fra start til slut – man kan deltage, som det passer den enkelte

familie, og man binder sig ikke til en fast deltagelse.

Boldleg bliver d. 17. september, 8. oktober og 12. november.

D. 12. november tager vi en fælles snak om, hvordan oplevelserne har været, og om konceptet skal fortsætte i det nye år.

Vi glæder os til at se jer.

Thomas, Rikke og Anette

Kulturfest ser ud til at være kommet for at blive

I tre dage har Houlkærs Bydelsmødre haft travlt med at fremtrylle lækre retter i Houlkærhallens køkken, men overflødighedshornet af mad fik hurtigt ben at gå på, da der først blev sagt ”Værs’go” i hallens selskabslokale.

I tre dage har Houlkærs Bydelsmødre haft travlt med at fremtrylle lækre retter i Houlkærhallens køkken, men overflødighedshornet af mad fik hurtigt ben at gå på, da der først blev sagt ”Værs’go” i hallens selskabslokale.

Over 250 Houlkær-borgere hyggede sig – på tværs af nationaliteter – med god mad, leg og dans

De havde på forhånd garderet sig ved at indkøbe et anseligt lager af plasticbeholdere til overskuds-mad, arrangørerne af ”Kulturfesten” i Houlkærhallen fredag 9. september.
De plastic-beholdere bliver de nu nødt til at finde anden anvendelse for….
Med op mod 300 festdeltagere i alle aldre – og af snart sagt alle nationaliteter – blev historiens første ”Kulturfest” i Houlkær lige præcis den tværkulturelle folkefest, som på forhånd var håbet og ambitionen.
Og selv om Bydelsmødrenes buffet – bogstaveligt talt – bugnede af lækre retter fra forskellige verdensdele, så endte det alligevel med at rub og stub blev spist.
– Vi håbede vel realistisk på at kunne samle 150, men for en sikkerheds skyld lavede vi mad til 250.
– Og det viste sig heldigvis ikke at være spor for optimistisk, lyder det med et stort smil fra ”Kulturfestens” to primære tovholdere, Henrik Søgaard og Anette S. Smidt fra Initiativgruppen Houlkær.
Børnene brugte ikke lang tid på at sætte de kulinariske specialiteter til livs.
De havde i stedet travlt med at udfolde sig på halgulvet og – ikke mindst – på hallens populære air-track. Læs mere Kulturfest ser ud til at være kommet for at blive

OPDATERET: Konference om Houlkærs natur

Initiativgruppen Houlkær inviterer til konference om floraen i det store grønne område vest for Viborg-søerne, kaldet »Øst for Paradis«. Konferencen holdes mandag den 19. september klokken 13-17.30 i auditoriet på Asmildkloster Landbrugsskole.
Konferencen er for børnefamilier med børn i 4.-9. klasse, lærere og alle andre, der har lyst til at udforske naturområdet og komme med bud på, hvordan naturen nær boligområderne skal plejes, og hvordan skolerne kan bidrage til øget kendskab til naturområdet. Forskere og politikere vil belyse udfordringer og tendenser i naturpleje og i naturfagsundervisning i folkeskole, gymnasier og på andre uddannelser.
Konferencen sigter mod alle med ansvar for natur i bred forstand og er åben for alle interesserede, så længe der er plads. Tilmeldingsfristen er den 12. september klokken 12. Det er gratis at deltage.

Program

1. Åbne konferencen – formand for Klima- og miljøudvalget Mads Panny

2. Grønt Guld – Baggrund og bevilling fra VELUX-fonden – ved Stig Jensen

3. Observere og registrere planter ved Hans Øllgaard, der i et langt liv har undervist i Folkeskolen og

registreret flora – både i indland og udland

4. Udvikle undervisning

a. De 3 folkeskoler, kulturen og naturen i de nære omgivelser- Peter Rasmussen

b. Forenklede Fællesmål (www.EMU.dk)- specifikke krav og vejledning og forbindelser til andre

relevante fag

c. Lokaliteter, udstyr og undervisningsmaterialer – Evert Janssen

d. Feltarbejde i Gymnasiet, formål, baggrund og eksempel – Kim Bruun VGHF

e. Feltarbejde i erhvervsskole, formål, baggrund og eksempel – Elin Ruby Maagaard

Asmildkloster Landbrugsskole

f. Teori og praksis, sammen med Naturskolen – Vibe Winckles Naturskolen

5. Kaffepause kl. 15:00 – 15:30

6. Naturen og landskabet – om forvaltning og planlægning af bynære områder – professor Jørgen

Primdahl

7. Klima- og naturindsats set med politiske briller – MF Karin Gaardsted

8. Naturen og klimaet – professor Jørgen E. Olesen

9. Afslutte konferencen – formand for Klima- og miljøudvalget Mads Panny

Naturområdet Øst for Paradis er i fokus

Naturområdet Øst for Paradis er i fokus

 

Læs Viborg Stifts Folkeblads artikel om projektet: http://viborg-folkeblad.dk/viborg/mere-undervisning-efter-naturmetoden

 

Side 2 af 3412345...102030...Sidste »