Houlkær Nyt

Houkær Nyt udgives af Initiativgruppen Houlkær og udkommer 4 gange om året
Stof, der ønskes bragt i næste nummer, bedes sendt som vedhæftet fil i mail til redaktøren Aktiver JavaScript for at se email eller anden kontaktperson i redaktionen. Evt. billeder skal vedhæftes som særskilte filer.
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere/forkorte det modtagne materiale.

Det næste nummer af Houlkær Nyt, nr. 4 2020, udkommer i uge 46, i november.

Næste deadline: tekst som billeder – skal være redaktionen i hænde først i januar 2021.

Ansvarlig for omdeling af bladet
Johnny Nøhr Skott
Tlf. 60 53 30 98

– Houlkær Nyt omdeles af frivillige fra grundejerforeningerne i området.

Modtager du ikke bladet, eller vil du gerne have en eller flere ekstra kopier, så kontakt den ansvarlige for omdelingen.

Redaktør, Houlkær Nyt
Kristian Wesenberg Andersen
Tlf. 24 63 04 94
Aktiver JavaScript for at se email

Kim Juhl Andersen
Tlf. 86 67 15 09
Aktiver JavaScript for at se email

Kirsten Nørgaard, Houlkær Bibliotek
Tlf. 87 87 34 60 / 87 87 34 43
Aktiver JavaScript for at se email

Kristine Jersin, Houlkær Kirke
Tlf. 24 27 96 33
Aktiver JavaScript for at se email