Kategorier
indlæg

Affaldsindsamling 2023

Initiativgruppen Houlkær er med i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling.

Hvert forår samler vi i fællesskab affald og
giver naturen en hjælpende hånd.

Her i 2023 bliver det lørdag den 25. marts mellem 13:00 og 16:00.

Bare mød op ved Aktivitetshuset, Odshøjvej 2B.
Her udleveres sække og ruter.
Efter indsatsen giver vi  kaffe, te eller saftevand og kage til alle frivillige. 

Link: Hent en A4-plakat og hæng den op 🙂

Årets fokus er  engangsemballage.

Kategorier
indlæg

Initiativgruppens Repræsentantskabsmøde 2023.

Ja, så er der igen mulighed for gode idéer og indflydelse… 

Repræsentantskabsmøde for initiativgruppen Houlkær. 7. marts 2023 19:00 i Aktivitetshuset, Odshøjvej 2b

Repræsentantskabsmøde afholdes jf. §8 i foreningens vedtægter med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for 2022.
  3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for 2022 til godkendelse.
  4. Budget for 2024
  5. Valg af medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor samt evt. revisorsuppleant.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

Formanden for initiativgruppen

Kristine Jersin

E-mail: krje@km.dk

Printvenlig PDF finder du her.

Læs mere om Initiativgruppen