De grønne pigespejdere

kloever_1aDe grønne pigespejdere organiserer piger og kvinder med det formål:

  • at sikre et fællesskab af stærke piger og kvinder
  • at forstå og værne om de menneskelige, kristne, kulturelle og demokratiske værdier, der er fællesskabets grundlag
  • at skabe internationale relationer, som styrker den enkeltes forståelse for egne og andres traditioner, kulturer og levevilkår
  • at lære at leve sundt og godt i respekt for natur og miljøværdier
  • at blive selvhjulpen og selvstændig som person, og myndig og ansvarsfuld som leder.

Et kristent grundlag

De grønne pigespejdere bygger på et kristent grundlag. Det betyder ikke, at pigerne skal komme fra et kristent hjem for at blive medlem. Men det betyder, at de vil komme til at stifte bekendtskab med kristendommen og den danske folkekirke. Og ikke mindst de værdier, den bygger på: Tro, etik, kulturarv, historie, ærlighed, tolerance, tilgivelse, omsorg og kærlighed. Og det er vel ikke det dårligste, ens unger kan lære.

Vi holder til i Houlkær Kirke i kælderen, i sommerperioden flytter vi ofte vore møder ud i naturen.

Grønsmutterne:
Piger fra 1.-3. klasse
Mødetid: onsdage kl. 16.30 – 18.15
Henvendelse: Flokleder Lis Jensen tlf. 2233 1412

Spejderne:
Piger fra 4.kl. og opefter.
Mødetid: onsdage kl. 18.30-20.30
Henvendelse: Tropleder Malene Gårdsdal Jensen tlf. 61 11 38 17

Kasserer: Bente Bøche Jensen tlf. 21 48 64 47

Gruppeleder: Anne Verner Hansen tlf. 61 67 33 49

Grupperådsformand/forældrebestyrelse: Gitte Velds tlf. 26 39 44 49