Sognemedhjælper

Tove Kallestrup
“Jeg er diakon/social-pædagog og uddan-net på Diakonhøj-skolen i Århus. I mange år har jeg arbejdet som sog-nemedhjælper her i Houlkær Kirke, og det er jeg rigtig glad for.”