Initiativgruppen

Houlkærområdet har en lang tradition for, at et demokratisk valgt organ arbejder for områdets interesser. For mere end 20 år siden blev Houlkærgruppen stiftet, og i dag varetages opgaverne af Initiativgruppen Houlkær.

Foreningens hovedformål er at fremme trivsel og sammenhold blandt borgerne i Houlkær-området ved at være initiativtager i sager af fælles interesse.
Foreningen udgiver bladet “Houlkær Nyt”, der uddeles gratis til alle beboere i Houlkær, og foreningen forestår og vedligeholder endvidere “Houlkærportalen”.

Institutioner, organisationer, foreninger og virksomheder kan optages som medlemmer i foreningen.

Bidrag indsættes på Initiativgruppens konto i Danske Bank.

Konto nr. Danske Direkt Foren 9570 12705883