- Se alle bidragsydere Her

Undervisningsmateriale

Klostermarken

1 Introduktion – Elever gir naturen et pift og får nye kompetencer på Klostermarken i Viborg

2.1 Naturhandleplan Klostermarken – kort – Undervisningsmateriale

2.2 Aktivitetskort – Undervisningsmateriale

2.3 Botaniske hotspots – Undervisningsmateriale

2.5 Lærermateriale – Naturhandleplan

2.6 Dyr fundet på Klostermarken sommer 2015

3.1 Driftstype og historie – Undervisningsmateriale

3.2 Lærermateriale – Driftstype og historie

4.1 Alternative drifts typer i naturhandleplan – Undervisningsmateriale

4.2 Lærermateriale – Alternative drifts typer i naturhandleplan

5.1 Nye strategier i felter – Undervisningsmateriale

5.2 Lærermateriale – Nye strategier i felter

5.3 Plejeparceller og første plejeaktiviteter

5.4 Plantearter fundet i ved forsøgsfelter juli 2015 – Undervisningsmateriale

5.5 Supplerende arter overdrev hede mose – Undervisningsmateriale

5.6 Beregning af naturtilstand – Artsscore Bilag 1

5.7 Plantebeskrivelse – Skema: Plejestrategier med arter fundet i mere end fem felter 2015 (Word-fil)

5.8 Udbyttemålinger – Skema (Word-fil)

5.9 Plantearter i felten (Excel-fil)

5.10 Udbytter i felter (Excel-fil)

6.1 Bekæmpelse af Mangebladet lupin – Undervisningsmateriale

6.2 Lærermateriale – Bekæmpelse af mangebladet lupin

7.1 Bekæmpelse af gyvel – Undervisningsmateriale

7.2 Lærermateriale – Bekæmpelse af gyvel

8.1 Artsliste forskellige biotoper Klostermarken august 2015 (Excel-fil)

9.1 Lebrug og sikkerhed – Undervisningsmateriale