- Se alle bidragsydere Her

Hele verden mødes i Børnehuset Hobbitten

I Børnehuset Hobbitten på Hedelyngen i Viborg mødes alle fire verdenshjørner.
De flere end 60 børn i huset kommer fra ikke færre end 15 forskellige lande – fra Island i nord til det afrikanske kontinent i syd, fra Filippinerne i øst og Holland i vest. Og det er til stor glæde, inspiration og ikke mindst gensidig interesse for hinandens kultur og sprog.
»Både vi og børnene er nysgerrige på hinandens baggrund, og det giver en god harmoni i huset, at der er så stor forskellighed,« siger institutionens leder, Evan Mark.
En del af børnene kommer fra krigshærgede lande som Syrien og Afghanistan, mens andre er kommet dertil af andre årsager.
Kort giver overblik
På gulvet i institutionen er der sat et stort verdenskort op, hvor billeder af alle børnene og deres oprindelsesland er sat på. Det giver et godt og overskueligt overblik over den mangfoldighed, børnehuset rummer, samt den rummelighed, der er til børn fra meget forskellige kulturer og baggrunde.
Idéen til verdenskortet på gulvet kom lidt som en tilfældighed, da nogle forældre en dag snakkede om, hvor mange forskellige lande der egentlig var repræsenteret i Hobbitten.
Og nu er det altså blevet meget visuelt, så alle – både børn og voksne – kan følge med.
Verdenskortet giver ikke bare et hurtigt overblik, men giver også anledning til nye tiltag og fokusområder i institutionen.
»Børnene lærer noget om de forskellige lande og kulturer, blandt andet også om mad, traditioner og tøjstil, som vi ikke er vant til her i Danmark. Vi gør meget ud af at bruge dette i dagligdagen – vi har blandt andet haft besøg af en afrikansk dame, der lavede mad fra Afrika. Det, syntes børnene, var vildt spændende, og vi vil gerne lave noget lignende en anden gang,« siger Evan Mark.
Følgende lande er repræsenteret i Børnehuset Hobbitten: Danmark, Holland, Island, Litauen, Færøerne, Kosovo, Tyrkiet, Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia, Congo, Etiopien, Vietnam og Filippinerne.Hobbitten

Deltag i workshop om Houlkær-området

Torsdag den 7. april 2016 kl 17:00 – 20:00 i Houlkær Bibliotek, Odshøjvej 7C, holdes der workshop om input til kommunens trafikplanlægning af veje, stier og kollektiv trafik herunder

 • Østlig Omfartsvej, forbindelser til motorveje,
 • buslinjer, jernbanen Skive-Aarhus, trafiksikkerhed og service

Efter et kort politisk og teknisk oplæg vil vi arbejde med udfordringerne i mindre grupper: Kollektiv trafik

 • Bybusruter, trafikstrømme, fladedækning (ideal max 200 m til stoppested), frekvens, pris og service
 • Opkoble til jernbanenettet (Til København over Langå eller over Silkeborg eller Herning)
 • Forsøge med bedre service og fremkommelighed (cykler med bussen, særlige busspor, bussluser, forret i lyskryds)

Veje og stier

 • Udbygge vejnet bl.a. østlig omfartsvej, Houlkærvej, byudviklingsområder, reservation til at udbygge statsvejene (rute 13, 16 og 26) og koble til motorvejsnettet
 • Udbygge og vedligeholde stinettet
 • Trafiksikkerhed og dokumentation

 

HOB giver en sandwich og en vand

Alle er velkomne tilmelding til jha@post6.tele.dk senest 5. april

 

Ekstra 70.000 kroner til indsats for naturen i projektet Øst for Paradis

Grønt Guld – Aktiv i naturen har tre fokusområder:
A) Aktiv naturpleje
B) Formidling af natur og biodiversitet
C) Indsats for at få børn ud i naturen.
Og Velux-fonden har bevilget 70.000 kroner til at videreføre Grønt Partnerskab-projektet” Elever gi’r naturen et pift og får nye kompetencer på Klostermarken i Viborg”.

Michael Dickenson, Gorm Gamborg Andersen, Hans Øllgaard, Morten Frederiksen og Stig Jensen fra Danmarks Naturfredningsforening Viborg (DN) vil sammen med skolerne skabe et naturpleje- og læringsprojekt for skolebørn og deres familier. Naturen får et pift, og børnene bliver klogere på naturen og får samtidig nye kompetencer.

Med det nye projekt får området fornyet liv. Og aktive ældre, skolebørn, familier og naboer mødes gennem læring i naturen. Konkret skal udvalgte naturområdet Viborg Naturpark plejes bl.a. i forsøgsfelterne. Projektet igangsætter nye undervisningsforløb i samarbejde med skolerne, der sammen med en konsulent udarbejder informationsmateriale til skolebørn og deres familier. Og endelig samles erfaringerne til videndeling på en konference i september 2016.

Initiativgruppen Houlkær tog initiativ til at søge VELUX-fonden om midler til projektet sammen med DN Viborg. Indsatsen skal helst videreføres de følgende år, og vi håber, at så mange som muligt bliver engageret.

Projektet blev sat i gang i primo marts med repræsentanter fra bl.a.  DN Viborg, folkeskolerne, gymnasierne, Naturskolen og Naturstyrelsen, og man drøftede, hvorledes projektet bedst gennemgøres bl.a. med fire ture efter skoletid i foråret-sommer 2016. Mere om det senere.

Øst for Paradis-borgerplan opdateret

Initiativgruppen Houlkær har på repræsentantskabsmødet den 24. februar opdateret Borgerplan 2012 for Naturområde Øst for Paradis, hvor de mest betydningsfulde ændringer er:

 1. Viborg Naturpark
 2. Natursporet Øst for Paradis – Houlkær Tapdrup Kirkesti
 3. Projektet: Aktiviteter og faciliteter i Granada
 4. Projektet:Elever gir’ naturen et pift og får nye kompetencer på Klostermarken i Viborg

Borgerplanen kan også ses på http://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Viborger/Borgerplaner Houlkær-Overlund ”Øst for Paradis”

 

Mangeårig redaktør af Houlkær Nyt hædret

Af: Kristian Wesenberg Andersen, ny redaktør af Houlkær Nyt
(indlægget er IKKE skrevet af Kim Juhl Andersen, som det ellers fremgår i linjen over artiklen)

 

Ved Initiativgruppen Houlkærs repræsentantskabsmøde onsdag aften var højdepunktet, da den mangeårige – og nyligt afgåede – redaktør af Houlkær Nyt, Kim Juhl Andersen, blev hædret for sin “utrættelige, inspirerende og kyndige indsats”, som det så flot fremgik af det diplom, som Kim modtog sammen med blomster og et gavekort til Viborg Handel.

Kim har gennem en årrække været tovholder på Houlkær Nyt, og han har gennem mange år også skrevet hovedparten af de artikler, der har været bragt i bladet. For nylig meddelte han dog, at han ville trække sig tilbage, så onsdag aften var det tid til at hædre Kim for sin mangeårige indsats.

“Det har været helt fantastisk at være en del af Houlkær Nyt i alle disse år. Jeg har virkelig nydt at være redaktør, men nu var tiden kommet til at træde tilbage. Jeg er virkelig, virkelig glad for prisen, som jeg modtager i aften. Den betyder utrolig meget for mig,” sagde en storsmilende og lettere rørt Kim Juhl Andersen ved repræsentantskabsmødet.

Kim har i øvrigt lovet fortsat at skrive artikler til Houlkær Nyt.

Tilbageblik og fremtid
Overrækkelsen af prisen var blot ét af mange punkter på dagsordenen ved mødet.
Som det første store punkt på programmet kom formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, med sin beretning. Den bar præg af, at Houlkær Nyt i 2015 havde været så godt som lagt i graven, men lykkeligvis fandt man til sidst en ny redaktør, som har lovet at føre bladet videre.

Herudover blev der kigget tilbage på året, ligesom der også blev kigget fremad mod blandt andet indvielsen af det nye flotte område med madpakkehus i Granada-skoven. Henrik Søgaard takkede de mange parter, der har gjort projektet muligt. Ikke mindst rettede han en stor tak til praktikpladscentret på tømreruddannelsen, som har lagt mange kræfter i projektet, så det står klar til officiel indvielse den 6. maj.

Fem kvinder
Aftenen bød også på en glædelig overraskelse, da en håndfuld lokale kvinder mødte op for at deltage i repræsentantskabsmødet. Og overraskelsen blev ikke mindre glædelig af, at de gav udtryk for, at deres fremmøde også var et signal om, at de er klar til at give den en skalle for Houlkær. Flere af dem, tak!

To af kvinderne accepterede at lade sig vælge som suppleanter til bestyrelsen, som ellers er uændret.
Bestyrelsen ser således ud: Henrik Søgaard (formand), Agnes Hahn (næstformand), Henning Bruun-Schmidt (kasserer), Stig Jensen, Ole Nørgaard og Charlotte Lund.

En glad Kim Juhl Andersen blev hædret på mødet onsdag aften. Kim har netop takket af som redaktør for Houlkær Nyt.

En glad Kim Juhl Andersen blev hædret på mødet onsdag aften. Kim har netop takket af som redaktør for Houlkær Nyt.

Afgået Houlkær Nyt-redaktør Kim Juhl Andersen (t.v.) hædres for sin mangeårige indsats. Her får han blomster, diplom og gavekort af Initiativgruppen Houlkærs formand Henrik Søgaard

Afgået Houlkær Nyt-redaktør Kim Juhl Andersen (t.v.) hædres for sin mangeårige indsats. Her får han blomster, diplom og gavekort af Initiativgruppen Houlkærs formand Henrik Søgaard

Anette S. Smidt (lænet ind over bordet i midten) og Line Sjørring Bundgaard (yderst til højre) er nye suppleanter i Initiativgruppen Houlkær

Anette S. Smidt (lænet ind over bordet i midten) og Line Sjørring Bundgaard (yderst til højre) er nye suppleanter i Initiativgruppen Houlkær

Suppleanter: Anette S. Smidt og Line Sjørring Bundgaard.

 

Borgerplan 2016 for Naturområde Øst for Paradis 6.2. 2016

Borgerplan 2016

Alle gode gange tre

Næppe nogensinde før er ”Kong Kristian stod ved højen mast” blevet afsunget med så stor appel i Houlkær.

Næppe nogensinde før er ”Kong Kristian stod ved højen mast” blevet afsunget med så stor appel i Houlkær.

De to rytmiske Viborg-kor, Sing4Fun og Voxbox, trak igen i 2016 mere end fuldt hus til nytårskoncert i Houlkær

Mon ”Kong Kristian stod ved højen mast” nogensinde før er blevet sunget med sådan en appel i Houlkær?
Det rigtige svar oven på årets nytårskoncert i Houlkær Kirke er: ”Sandsynligvis ikke”.
Henved 70 garvede korsangere blandede i en festlig og pompøs finale stemmer med en stuvende fyldt kirke – og satte oven i købet ind på det helt rigtige tidspunkt efter organist Maja Simonsens forspil.
Den kollektive afsyngning af kongesangen blev dermed et effektfuldt punktum for en nytårskoncert, som igen i 2016 fik Houlkær-borgerne til at glemme alt om glatte fortove, en grå januarhimmel og uventede sneflokke, der kom vrimlende.
Egentlig kunne man godt på forhånd have haft sine bange anelser. I og med at det i år var tredje år i træk, de to rytmiske Viborg-kor, Sing4Fun og Voxbox, var inviteret til at synge nytåret ind i Houlkær.
Kunne de to kor mon endnu engang trække op mellem 300 og 400 Houlkær-borgere af huse – og så oven i købet på en grå og sjappet januar-eftermiddag.
Ja, kan man kort konstatere. Det kunne de til rigelighed. Læs mere Alle gode gange tre

Ny lokal juletradition grundlagt

Kredsen omkring bordet var i år noget større end normalt, da Initiativgruppen Houlkær og Houlkær Nyt-redaktionen holdt sin traditionelle julefrokost i kirkens lokaler. Som noget nyt i 2015 var bestyrelsen for Houlkær-hallen også inviteret med.

Kredsen omkring bordet var i år noget større end normalt, da Initiativgruppen Houlkær og Houlkær Nyt-redaktionen holdt sin traditionelle julefrokost i kirkens lokaler. Som noget nyt i 2015 var bestyrelsen for Houlkær-hallen også inviteret med.

Initiativgruppen Houlkær og Houlkær-hallens bestyrelse samlet til fælles julefrokost – bl. a. også i selskab med den nye Houlkær Nyt-redaktør

I forvejen er der alligevel et vist personsammenfald mellem bestyrelserne for Houlkær-hallen og Initiativgruppen Houlkær.
Så hvorfor i grunden ikke holde én fælles julefrokost – i stedet for to separate???
Som sagt så gjort.
Onsdag 16. december blev der – i al stilfærdighed – grundlagt en ny lokal juletradition, da Initiativgruppen Houlkær, bestyrelsen for Houlkær-hallen og Houlkær Nyts redaktion og distributionsafdeling (læs: Niels Ebdrup) sammen drøftede løst og fast i lokalsamfundet over et stykke mad i Houlkær Kirkes lokaler.
Sammenkomsten op mod jul har gennem snart adskillige år været en fast tradition i Iniitiativgruppen Houlkær og Houlkær Nyt-redaktionen, men denne gang var arrangementet altså udvidet til også at omfatte halbestyrelsen. Med de ekstra input og ideer, som dét automatisk førte med sig.
Et helt nyt ansigt i kredsen var Kristian Wesenberg  Andersen, der fra årsskiftet afløser Kim Juhl Andersen som ansvarlig for Houlkær Nyt med tilhørende digitale medier.
Den nye redaktør fik en varm velkomst med på vejen fra Initiativgruppe-formand Henrik Søgaard, der ellers nødtvungent havde affundet sig med, at der nok ikke var nogen vej uden om at lægge Houlkær Nyt ”i graven”.
– Vi havde faktisk netop dagen forinden holdt bestyrelsesmøde i Initiativgruppen og drøftet en fremtid uden et lokalt beboerblad. Men så var det heldigvis at Kristian ringede og erklærede sig parat til at påtage sig opgaven, konstaterede Henrik Søgaard. Læs mere Ny lokal juletradition grundlagt

Julemusik – hen over generationskløften

Samspillet på tværs af generationerne var med til at give koncertoplevelsen en ekstra dimension, da en større flok korsangere fra Viborg og Nykøbing Mors lørdag 5. december gav julekoncert i Houlkær sammen med Viborg Musikskoles strygerensemble.

Samspillet på tværs af generationerne var med til at give koncertoplevelsen en ekstra dimension, da en større flok korsangere fra Viborg og Nykøbing Mors lørdag 5. december gav julekoncert i Houlkær sammen med Viborg Musikskoles strygerensemble.

Koncert i Houlkær spredte julehygge på en ellers våd og stormfuld decemberlørdag

Når vejret nu ikke ligefrem bidrager til at bringe sindet i den rette stemning, kan det være nødvendigt at opsøge andre genveje til julehumøret….
Måske var det blandt andet derfor, det nærmest ikke var til at opdrive en ledig siddeplads, da Houlkær Kirke lørdag 5. december lagde kirkerum til den første af i alt tre julekoncerter i perioden op til 24. december.
Koncertens musikalske hovedaktører var Månekoret, Solkoret og Stjernekoret fra Viborg Musikskole, Morsø Pigekor og Aspirantkor, Viborg Musikskoles voksenkor, Vimuko, musikskolens strygerensemble, dirigenterne Pavlina Salehi, Muriel Cellier og Ole Gad – og så – naturligvis – Houlkær Kirkes eget pigekor under ledelse af organist Maja Simonsen.
Flertallet af musikerne i strygerensemblet kunne – teoretisk set – have været bedsteforældre til de yngste af korsangerne, men netop den store aldersspredning i udøverskaren var denne stormfulde decemberlørdag med til at give koncertoplevelsen i Houlkær en helt særlig, musikalsk dimension.
Skønsmæssigt var det vel op mod 70 år, der skilte den yngste og den ældste af julekoncertens medvirkende, men musikglæden og koncentrationen, der lyste ud af øjnene – den var præcis den samme. Uanset hvor langt aktørerne så i øvrigt er nået i deres musikalske løbebane.
Tydeligt demonstreret da alle koncertens medvirkende undervejs forenede kræfterne i Susanne Baadhs ”Englekanon”.
Tirsdag 15. december er det en betydeligt mere homogen skare, der inviterer til julekoncert i Houlkær Kirke – nærmere bestemt Midtjysk Kammerkor.
Programmet for koncerten byder bl. a. på to franske julemotetter af Poulenc – men også på en række kendte danske julesalmer, arrangeret af kammerkorets faste dirigent, Søren Birch.
Lørdag 19. december bliver det Viborg Korets tur til at være med til at synge julen ind i Houlkær, og umiddelbart efter jul står der atter kormusik på programmet i Houlkær Kirke. Nemlig når de to rytmiske Viborg-kor, Sing4Fun og Voxbox, søndag 10. januar for tredje år i træk gæsteoptræder i forbindelse med kirkens traditionelle nytårskoncert.

Houlkær Nyt overlever

Dette nummer af Houlkær Nyt kommer alligevel ikke til at sætte punktum for 22 års lokal bladhistorie. Houlkær Nyt udkommer også i 2016, har Initiativgruppen Houlkær netop besluttet, efter at en ny redaktør har meldt sig på banen i allersidste øjeblik.

Dette nummer af Houlkær Nyt kommer alligevel ikke til at sætte punktum for 22 års lokal bladhistorie. Houlkær Nyt udkommer også i 2016, har Initiativgruppen Houlkær netop besluttet, efter at en ny redaktør har meldt sig på banen i allersidste øjeblik.

Kristian Wesenberg Andersen tager fra årsskiftet over som ny redaktør

Citatet ”Rygterne om min død er stærkt overdrevne” forbindes normalt med den amerikanske forfatter, Mark Twain – men har nu pludselig fået fornyet aktualitet i forbindelse med Houlkær Nyt.
Efter 22 års eksistens som lokalt beboerblad lå det jo egentlig i kortene, at Houlkær Nyt skulle lægges ”i graven” ved årets udgang, men netop som låget på kisten var ved at blive klappet i, har der nu vist sig en løsning, som gør, at bladet alligevel kommer til at overleve. I hvert fald også til og med 2016.
Løsningen er personificeret ved 38-årige Kristian Wesenberg Andersen, redaktionschef på Viborg Stifts Folkeblad og til daglig beboer på Skaglen i Houlkær.
Efter at have læst om Houlkær Nyts forestående endeligt i novembernummeret, gik han i nogle uger og summede lidt over sagen, og nåede til sidst frem til den konklusion, at Houlkær ikke vil være den helt den samme uden et lokalt beboerblad til at binde bydelen sammen.
På den baggrund tog han i første omgang kontakt til den hidtidige redaktør, Kim Juhl Andersen, og efterfølgende til formanden for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, og på et bestyrelsesmøde mandag 30. november blev det endeligt besluttet at lade Houlkær Nyt udkomme også i 2016 – med Kristian Wesenberg Andersen som ny redaktør.

Side 5 af 34« Første...34567...102030...Sidste »