- Se alle bidragsydere Her

Borgerplan 2016 for Naturområde Øst for Paradis 6.2. 2016

Borgerplan 2016

Alle gode gange tre

Næppe nogensinde før er ”Kong Kristian stod ved højen mast” blevet afsunget med så stor appel i Houlkær.

Næppe nogensinde før er ”Kong Kristian stod ved højen mast” blevet afsunget med så stor appel i Houlkær.

De to rytmiske Viborg-kor, Sing4Fun og Voxbox, trak igen i 2016 mere end fuldt hus til nytårskoncert i Houlkær

Mon ”Kong Kristian stod ved højen mast” nogensinde før er blevet sunget med sådan en appel i Houlkær?
Det rigtige svar oven på årets nytårskoncert i Houlkær Kirke er: ”Sandsynligvis ikke”.
Henved 70 garvede korsangere blandede i en festlig og pompøs finale stemmer med en stuvende fyldt kirke – og satte oven i købet ind på det helt rigtige tidspunkt efter organist Maja Simonsens forspil.
Den kollektive afsyngning af kongesangen blev dermed et effektfuldt punktum for en nytårskoncert, som igen i 2016 fik Houlkær-borgerne til at glemme alt om glatte fortove, en grå januarhimmel og uventede sneflokke, der kom vrimlende.
Egentlig kunne man godt på forhånd have haft sine bange anelser. I og med at det i år var tredje år i træk, de to rytmiske Viborg-kor, Sing4Fun og Voxbox, var inviteret til at synge nytåret ind i Houlkær.
Kunne de to kor mon endnu engang trække op mellem 300 og 400 Houlkær-borgere af huse – og så oven i købet på en grå og sjappet januar-eftermiddag.
Ja, kan man kort konstatere. Det kunne de til rigelighed. Læs mere Alle gode gange tre

Ny lokal juletradition grundlagt

Kredsen omkring bordet var i år noget større end normalt, da Initiativgruppen Houlkær og Houlkær Nyt-redaktionen holdt sin traditionelle julefrokost i kirkens lokaler. Som noget nyt i 2015 var bestyrelsen for Houlkær-hallen også inviteret med.

Kredsen omkring bordet var i år noget større end normalt, da Initiativgruppen Houlkær og Houlkær Nyt-redaktionen holdt sin traditionelle julefrokost i kirkens lokaler. Som noget nyt i 2015 var bestyrelsen for Houlkær-hallen også inviteret med.

Initiativgruppen Houlkær og Houlkær-hallens bestyrelse samlet til fælles julefrokost – bl. a. også i selskab med den nye Houlkær Nyt-redaktør

I forvejen er der alligevel et vist personsammenfald mellem bestyrelserne for Houlkær-hallen og Initiativgruppen Houlkær.
Så hvorfor i grunden ikke holde én fælles julefrokost – i stedet for to separate???
Som sagt så gjort.
Onsdag 16. december blev der – i al stilfærdighed – grundlagt en ny lokal juletradition, da Initiativgruppen Houlkær, bestyrelsen for Houlkær-hallen og Houlkær Nyts redaktion og distributionsafdeling (læs: Niels Ebdrup) sammen drøftede løst og fast i lokalsamfundet over et stykke mad i Houlkær Kirkes lokaler.
Sammenkomsten op mod jul har gennem snart adskillige år været en fast tradition i Iniitiativgruppen Houlkær og Houlkær Nyt-redaktionen, men denne gang var arrangementet altså udvidet til også at omfatte halbestyrelsen. Med de ekstra input og ideer, som dét automatisk førte med sig.
Et helt nyt ansigt i kredsen var Kristian Wesenberg  Andersen, der fra årsskiftet afløser Kim Juhl Andersen som ansvarlig for Houlkær Nyt med tilhørende digitale medier.
Den nye redaktør fik en varm velkomst med på vejen fra Initiativgruppe-formand Henrik Søgaard, der ellers nødtvungent havde affundet sig med, at der nok ikke var nogen vej uden om at lægge Houlkær Nyt ”i graven”.
– Vi havde faktisk netop dagen forinden holdt bestyrelsesmøde i Initiativgruppen og drøftet en fremtid uden et lokalt beboerblad. Men så var det heldigvis at Kristian ringede og erklærede sig parat til at påtage sig opgaven, konstaterede Henrik Søgaard. Læs mere Ny lokal juletradition grundlagt

Julemusik – hen over generationskløften

Samspillet på tværs af generationerne var med til at give koncertoplevelsen en ekstra dimension, da en større flok korsangere fra Viborg og Nykøbing Mors lørdag 5. december gav julekoncert i Houlkær sammen med Viborg Musikskoles strygerensemble.

Samspillet på tværs af generationerne var med til at give koncertoplevelsen en ekstra dimension, da en større flok korsangere fra Viborg og Nykøbing Mors lørdag 5. december gav julekoncert i Houlkær sammen med Viborg Musikskoles strygerensemble.

Koncert i Houlkær spredte julehygge på en ellers våd og stormfuld decemberlørdag

Når vejret nu ikke ligefrem bidrager til at bringe sindet i den rette stemning, kan det være nødvendigt at opsøge andre genveje til julehumøret….
Måske var det blandt andet derfor, det nærmest ikke var til at opdrive en ledig siddeplads, da Houlkær Kirke lørdag 5. december lagde kirkerum til den første af i alt tre julekoncerter i perioden op til 24. december.
Koncertens musikalske hovedaktører var Månekoret, Solkoret og Stjernekoret fra Viborg Musikskole, Morsø Pigekor og Aspirantkor, Viborg Musikskoles voksenkor, Vimuko, musikskolens strygerensemble, dirigenterne Pavlina Salehi, Muriel Cellier og Ole Gad – og så – naturligvis – Houlkær Kirkes eget pigekor under ledelse af organist Maja Simonsen.
Flertallet af musikerne i strygerensemblet kunne – teoretisk set – have været bedsteforældre til de yngste af korsangerne, men netop den store aldersspredning i udøverskaren var denne stormfulde decemberlørdag med til at give koncertoplevelsen i Houlkær en helt særlig, musikalsk dimension.
Skønsmæssigt var det vel op mod 70 år, der skilte den yngste og den ældste af julekoncertens medvirkende, men musikglæden og koncentrationen, der lyste ud af øjnene – den var præcis den samme. Uanset hvor langt aktørerne så i øvrigt er nået i deres musikalske løbebane.
Tydeligt demonstreret da alle koncertens medvirkende undervejs forenede kræfterne i Susanne Baadhs ”Englekanon”.
Tirsdag 15. december er det en betydeligt mere homogen skare, der inviterer til julekoncert i Houlkær Kirke – nærmere bestemt Midtjysk Kammerkor.
Programmet for koncerten byder bl. a. på to franske julemotetter af Poulenc – men også på en række kendte danske julesalmer, arrangeret af kammerkorets faste dirigent, Søren Birch.
Lørdag 19. december bliver det Viborg Korets tur til at være med til at synge julen ind i Houlkær, og umiddelbart efter jul står der atter kormusik på programmet i Houlkær Kirke. Nemlig når de to rytmiske Viborg-kor, Sing4Fun og Voxbox, søndag 10. januar for tredje år i træk gæsteoptræder i forbindelse med kirkens traditionelle nytårskoncert.

Houlkær Nyt overlever

Dette nummer af Houlkær Nyt kommer alligevel ikke til at sætte punktum for 22 års lokal bladhistorie. Houlkær Nyt udkommer også i 2016, har Initiativgruppen Houlkær netop besluttet, efter at en ny redaktør har meldt sig på banen i allersidste øjeblik.

Dette nummer af Houlkær Nyt kommer alligevel ikke til at sætte punktum for 22 års lokal bladhistorie. Houlkær Nyt udkommer også i 2016, har Initiativgruppen Houlkær netop besluttet, efter at en ny redaktør har meldt sig på banen i allersidste øjeblik.

Kristian Wesenberg Andersen tager fra årsskiftet over som ny redaktør

Citatet ”Rygterne om min død er stærkt overdrevne” forbindes normalt med den amerikanske forfatter, Mark Twain – men har nu pludselig fået fornyet aktualitet i forbindelse med Houlkær Nyt.
Efter 22 års eksistens som lokalt beboerblad lå det jo egentlig i kortene, at Houlkær Nyt skulle lægges ”i graven” ved årets udgang, men netop som låget på kisten var ved at blive klappet i, har der nu vist sig en løsning, som gør, at bladet alligevel kommer til at overleve. I hvert fald også til og med 2016.
Løsningen er personificeret ved 38-årige Kristian Wesenberg Andersen, redaktionschef på Viborg Stifts Folkeblad og til daglig beboer på Skaglen i Houlkær.
Efter at have læst om Houlkær Nyts forestående endeligt i novembernummeret, gik han i nogle uger og summede lidt over sagen, og nåede til sidst frem til den konklusion, at Houlkær ikke vil være den helt den samme uden et lokalt beboerblad til at binde bydelen sammen.
På den baggrund tog han i første omgang kontakt til den hidtidige redaktør, Kim Juhl Andersen, og efterfølgende til formanden for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, og på et bestyrelsesmøde mandag 30. november blev det endeligt besluttet at lade Houlkær Nyt udkomme også i 2016 – med Kristian Wesenberg Andersen som ny redaktør.

Julesindet stod sin prøve

Opgaven med at ”sige et par juleord” under halvtaget ved Houlkær Bageri var i år blevet lagt i hænderne på fhv. skoleinspektør Ole Birch. Han benyttede bl. a. lejligheden til at konstatere, at der formentlig i år bliver brugt et sted mellem 8 og 9 milliarder kroner på julegaver i Danmark.

Opgaven med at ”sige et par juleord” under halvtaget ved Houlkær Bageri var i år blevet lagt i hænderne på fhv. skoleinspektør Ole Birch. Han benyttede bl. a. lejligheden til at konstatere, at der formentlig i år bliver brugt et sted mellem 8 og 9 milliarder kroner på julegaver i Danmark.

Trods novemberkulde og Black Friday blev der alligevel tændt julelys i Houlkær

Koldt og fugtigt novembervejr – og fristende Black Friday-tilbud i centrum og i Viborg Storcenter…
Odds’ene for et talstærkt fremmøde var ikke ligefrem de allerbedste, da der fredag 27. november skulle tændes lys i Houlkærs fælles juletræ.
Og skjules kunne det da heller ikke, at skolekoret fra Houlkærskolen til lejligheden var ”skrumpet ind” til omkring en tredjedel af normal størrelse.
Men…
… når omstændighederne er aller mindst indbydende, er det jo netop, at julesindet, den indre varme og optimismen skal stå sin prøve
Og dét var vel i virkeligheden lige præcis, hvad der skete – denne råkolde eftermiddag på pladsen foran Houlkær Bageri.
Det decimerede skolekor gav den lige en tand ekstra – uden at ænse kammeraternes fravær. Tilhørerne fandt det gode adventshumør frem – og glemte for en stund, at de reelt stod og smadderfrøs. Og de yngste i flokken gik med barnlig ukuelighed forrest – og fik til sidst også en stor del af de voksne med på idéen om gå rundt om det tændte juletræ til tonerne af fællessangen ”Juletræet med sin pynt”.
På den måde blev den lille adventssammenkomst – også i 2015 – en hyggelig optakt til de kommende ugers juleaktiviteter i Houlkær.
Og både store og små kunne efterfølgende varme sig på en fortjent belønning i form af æbleskiver, saftevand til børnene og gløgg og kaffe til de voksne.
Hoveddrivkræfter bag arrangementet var som sædvanligt Houlkær Kirke, Boligselskabet Viborg og Det Boligsociale Fællessekretariat – med velvillig sponsorbistand fra Houlkær Bageri, Superkiosken Houlkær og Houlkær Bodega.

Stor iderigdom – ringe tilslutning

Procesguide Karsten Thygesen styrede workshop’en med sikker hånd og lagde for med et kort oplæg om ”hvor i hjernen, vi spotter ressourcer – og hvordan vi omsætter dem til praksis”.

Procesguide Karsten Thygesen styrede workshop’en med sikker hånd og lagde for med et kort oplæg om ”hvor i hjernen, vi spotter ressourcer – og hvordan vi omsætter dem til praksis”.

Tre timers intens workshop på Houlkærskolen har givet Initiativgruppen Houlkær noget at tænke over

Udvikling af en fælles internet-portal for Houlkær-Overlund-Tapdrup-området. Udvidet samarbejde mellem skoler og ældrecentre, så børn og ældre i højere grad får mulighed for at mødes. Og ansættelse af en lokal ”blæksprutte”/aktivitetskoordinator med fast base i Houlkærhallen.
Gode ideer skortede det ikke på, da Initiativgruppen Houlkær tirsdag 6. oktober kaldte sammen til workshop i ”Kridthuset” på Houlkærskolen.
Til gengæld kunne arrangørerne godt have ønsket sig et lidt større fremmøde til fyraftensarrangementet, der overordnet havde til formål at tilvejebringe ideer, der kan være med til at styrke sammenhængskraften i lokalområdet.
Efter flere sidste-øjebliks-afbud nåede det samlede deltagerantal kun lige akkurat over de 20, og det var klart i underkanten af, hvad initiativtagerne på forhånd havde håbet på.
Procesguide Karsten Thygesen indledte workshop’en med et kort oplæg om ”hvor i hjernen, vi spotter ressourcer – og hvordan vi omsætter dem til praksis”, og så blev deltagerne i øvrigt fordelt i tre grupper: En, der hovedsageligt beskæftigede sig med information og kommunikation. En, der primært diskuterede nye tiltag for børn og unge. Og en, der først og fremmest beskæftigede sig med voksne- og ældre-spørgsmål. Læs mere Stor iderigdom – ringe tilslutning

Granada-indvielse udsat til foråret

Vandhullet i Granada-skoven, ultimo september 2015. Som det fremgår, er arbejdet med at afvande søens  forurenede bundslam fortsat i fuld gang. I erkendelse heraf har initiativtagerne nu valgt at aflyse de planlagte indvielsesfestligheder lørdag 3. oktober.

Vandhullet i Granada-skoven, ultimo september 2015. Som det fremgår, er arbejdet med at afvande søens forurenede bundslam fortsat i fuld gang. I erkendelse heraf har initiativtagerne nu valgt at aflyse de planlagte indvielsesfestligheder lørdag 3. oktober.

Tidsplanen endte med at skride, erkender Initiativgruppen Houlkær

En stor dynge forurenet bundslam. Overdækket med en sort plastic-membran – og omkranset af et gult afspærringshegn.
Ikke ligefrem den festligste kulisse til en officiel indvielse af bydelens nye, rekreative åndehul…..
Den konklusion er de nu også nået frem til i Initiativgruppen Houlkær – og i den lille arbejdsgruppe bag etableringen af det nye madpakkehus og de øvrige nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven.
Planen var ellers, at afslutningen af Granada-projektets første etape lørdag 3. oktober skulle have været markeret med sjove friluftsaktiviteter og forskellig anden festivitas.
Men dette arrangement er nu – foreløbig – udsat til engang i foråret.
– Da vi i sin tid fastsatte datoen 3. oktober, var det ud fra en forudsætning om, at Energi Viborg så ville være færdig med at oprense halvdelen af søen – og at den nye bro ved vandhullet ville være på plads.
– Nu viser det sig imidlertid, at den tidsplan ikke kommer til at holde – og så synes vi, det er bedre at vente med indvielsesfestlighederne til foråret, forklarer Stig Jensen fra Initiativgruppen Houlkær.
Til gengæld kan Houlkær-borgere så passende bruge lørdag 3. oktober til at besøge bogbyttemarkedet i Aktivitetshuset, Odshøjvej 7B – eller til at gå til klassisk koncert i Houlkær Kirke med cellist Andreas Brantelid og Det Danske Ungdomsensemble dirigeret af Morten Ryelund……

Fire timers hyggelig mini-byfest

Ud af 800 fortrykte startnumre var der kun 15 tilbage, da Houlkærløbet 2015 blev skudt i gang på Gymnasiestien torsdag 10. september.

Ud af 800 fortrykte startnumre var der kun 15 tilbage, da Houlkærløbet 2015 blev skudt i gang på Gymnasiestien torsdag 10. september.

Hele familien Houlkær så ud til at hygge sig med kombinationen af motionsløb og haljubilæum

Ideelt vejr for årstiden. Masser af løbeglade børn og voksne. Og et arrangement, der alt i alt klappede nærmest perfekt.
Arrangørerne af årets kombinerede Houlkærløb og haljubilæum havde al mulig grund til smil, da de torsdag aften pakkede sammen efter fire timers mini-byfest i og omkring den nu 25 år gamle Houlkær-hal.
– Jeg er ovenud tilfreds. Alt er forløbet præcis, som vi på forhånd havde håbet på. Og det var rigtig dejligt, at så mange bakkede op – og blev hængende også efter, at selve Houlkær-løbet var slut, konkluderer hal-formand Jens Johansen.
Tilsvarende positive toner lyder fra de to hovedarrangører af Houlkær-løbet, Thomas Andersen og Søren Møller Christensen fra Houlkærskolens SFO.
– Målet i år var at lave et løb, der favnede hele Houlkær-området, og som blandt andet – for første gang – førte løberne gennem et lille hjørne af Houlkærvænget.
– På den måde blev løberuterne lidt længere end normalt. Uden at det heldigvis ser ud til at have afskrækket nogen.
– Tværtimod oplevede vi i år, at der var rigtig mange børn, som løb både to og tre omgange på den 3,5 km lange rundstrækning, noterer en tilfreds Søren Møller Christensen.
Det præcise deltagerantal i Houlkærløbet 2015 fortoner sig lidt i det uvisse.
Dét, arrangørerne med sikkerhed kan sige, er, at de på forhånd havde fået trykt 800 løbenumre, og at der kun var 15 numre tilbage, da borgmester Torsten Nielsen skød løbet i gang.
– Enkelte er formentlig nok blevet hjemme – så 785 løbere var vi vel næppe.
– Men der er da nok ingen tvivl om, at kombinationen af løb og haljubilæum i år har været med til at skærpe deltagerinteressen, vurderer Søren Møller Christensen. Læs mere Fire timers hyggelig mini-byfest

Tid til at give naturen et pift

Skovfoged Steen Bonne Rasmussen (th) i gang med at orientere om Naturstyrelsens driftsplaner for Klostermarken.

Skovfoged Steen Bonne Rasmussen (th) i gang med at orientere om Naturstyrelsens driftsplaner for Klostermarken.

Fremmødet var beskedent, men engagementet stort, da der 19. august var mulighed for at høre mere om projekt ”Elever gi´r naturen et pift og får nye kompetencer – på Klostermarken i Viborg”

Kragefod, vandskræppe, kantet perikon – og en lang række andre plantearter.
En lille sluttet skare af naturinteresserede kom vidt omkring i det botaniske univers, da Initiativgruppen Houlkær onsdag 19. august inviterede på guidet rundtur i det tidligere militære øvelsesområde, Klostermarken, på toppen af bakken øst for Søndersø.
Sensommervejret kunne dårligt have været mere ideelt og indbydende til formålet.
Ikke desto mindre var der kun godt en håndfuld menige Houlkær- og Overlund-borgere, der mødte frem for at høre nærmere om fremtidsplanerne for det stærkt varierede naturområde med den flotte udsigt over Viborg by.
Skovfoged Steen Bonne Rasmussen lagde for som repræsentant for Naturstyrelsen, der har stået for administration af Klostermarken siden 2002, da forsvaret rykkede ud.
Steen Bonne Rasmussen fortalte – i store linjer – om, hvordan Klostermarken er opdelt i skov, hede, overdrev, vandhuller – og et større græsareal, som er forpagtet ud til en økologisk landmand.
Samtidig lagde han på ingen måde skjul på, at det skorter på penge til at vedligeholde – og udvikle – området, som Naturstyrelsen egentlig gerne ville.
– Netop derfor er vi også stærkt interesseret i at få borgerne mere aktivt inddraget i naturplejen på Klostermarken. Ikke kun fordi det er gratis. Også fordi det forhåbentlig kan være med til at give lokalbefolkningen en højere grad af ejerskab til området, forklarede Steen Bonne Rasmussen. Læs mere Tid til at give naturen et pift

Side 5 af 34« Første...34567...102030...Sidste »