- Se alle bidragsydere Her

Perfekt ramme om indvielsesfest i Granada

Alt byggearbejdet i forbindelse med etableringen af de nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven er udført af elever fra Mercantecs byggetek-linje. Derfor var en flok Mercantec-elever også ganske passende inviteret med til indvielsen, hvor de fik lov til at give endnu et bevis på deres kreativitet ved løsningen af forskellige teambuilding-opgaver. Se mange flere billeder i bunden af artiklen.

Alt byggearbejdet i forbindelse med etableringen af de nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven er udført af elever fra Mercantecs byggetek-linje. Derfor var en flok Mercantec-elever også ganske passende inviteret med til indvielsen, hvor de fik lov til at give endnu et bevis på deres kreativitet ved løsningen af forskellige teambuilding-opgaver. Se mange flere billeder i bunden af artiklen.

Fire et halvt års forberedende arbejde kulminerede på en herlig, solbeskinnet maj-eftermiddag

Det er altid et spil i lotteriet, når man fastsætter en indvielsesdato – flere måneder inden selve indvielsen skal finde sted.
Men når det gælder indvielsen af de nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven, tør det nok siges, at primus motor Anja Kristensen havde en usædvanligt heldig hånd, da hun i februar satte kryds ud for datoen fredag 6. maj….
Sol fra en skyfri himmel. Nyudsprungne bøgetræer – og en flok Granada-råger, der til lejligheden glimrede ved at forholde sig usædvanligt tavse.
Alt i alt kunne man som arrangør dårligt have ønsket sig en bedre ramme om indvielsen af Houlkærs nye madpakkehus, de to nye shelters og den nyetablerede træbro ved vandhullet.
Eneste større minus for formanden for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, var, at han selv måtte blive hjemme i sengen på grund af influenza.
I hans sted var det Stig Jensen, der på Initiativgruppen Houlkærs vegne bød velkommen til indvielsesfestlighederne på den åbne plads i Granada-skoven.
– Vi håber virkelig, at beboerne i Houlkær vil tage de nye faciliteter til sig. Og skulle der hen ad vejen opstå ønsker om flere legeredskaber eller lignende, så er der jo også rigeligt med plads til dét, konstaterede han. Læs mere Perfekt ramme om indvielsesfest i Granada

Til og for borgerne i Houlkær, Tapdrup, Bruunshåb og Overlund (Øst for Paradis)

Initiativgruppen Houlkær inviterer på Grønt Guld Tur 2 til Skolesøen, Skaldehøj og Langdammen

Mødested: P-pladsen ved Houlkærhallen, Odshøjvej nr. 65, 8800 Viborg

Torsdag den 19. maj 2016 kl 16:30 – 18:30

Turledere: Hans Øllgaard og Stig Jensen

Målgruppen er elever i 4 -9 klasse familier og andre interesserede

Naturen plejes ved at bekæmpe uønskede arter i praksis med udstyret på Overlund Skole, f.eks. træoptrækker, sav, ørnenæb, spade og udstyr til naturmonitering og mindre pleje (sakse)

Vi starter på P-pladsen ved Houlkærhallen og går ad Gymnasiestien forbi Børnenes skov til Skolesøen og ser nøkkeroser. På og ved Skaldehøj og ved Langdammen finder vi finder måske gode arter, f.eks., tormentil, håret høgeurt, liden klokke, gul snerre og hjælper dem frem ved at rykke minus-arter op med rod f.eks. gyvel, brombær, hindbær og bregner

Lyngen hjælper vi ved at klippe gammel lyngned og skrabe let, så frø kan spire.

Skolesøen er blandt målene på turen

Skolesøen er blandt målene på turen

Bliv klippet derhjemme – også om søndagen

På mandag den 9. maj 2016 åbner Home Fashion Cut, som er Houlkærs nye mobilfrisør.

Bag det hele står Maria Freisleben, som er udlært frisør i 2004, og som selv bor i Houlkær sammen med sin kæreste og 3

børn.

“Ideen til Home Fashion Cut kom, da jeg igennem flere år har set, hvor urolige og utrygge små børn kan

være ved at komme til frisør. Samtidig ved jeg, at nutidens børnefamilier som oftest lever en travl hverdag, og

det kan være svært at få tingene til at gå op. Nu kan jeg tilbyde, at børnene bliver klippet i deres

vante omgivelser, ligesom gangbesværede og plejehjemsbeboere har muligheden for at blive klippet i

hjemmet eller på plejehjemmet. For mig handler det hele om, at det skal være en god oplevelse for alle at

blive klippet,” siger Maria Freisleben.

Home Fashion Cut har ingen faste åbningstider, hvilket betyder, at frisøren kører ud efter aftale – også om

søndagen.

1

Snart indvies det flotte Granada-projekt

Et madpakkehus, to sheltere og en lille bro er klar til at blive taget i brug. For den 6. maj fra klokken 16-19.30 bliver Granadaskovens nye faciliteter indviet.
Til indvielsen vil der være taler af formand for teknisk udvalg, Johannes Vesterby, og viceborgmester Per Møller Jensen. Desuden vil der være aktiviteter og sang for alle interesserede.
Stig Jensen, som er del af Danmarks Naturfredningsforening Viborg og bestyrelsesmedlem i Initiativgruppen Houlkær, ser frem til indvielsen, som skal danne grundlag for yderligere aktivitet i skovområdet.
»Vi håber på, at de nye faciliteter bidrager til ophold og aktiviteter i området, så man kan slå vejen forbi og mødes med over kaffe, øl og bål,« siger han.
Med de nye sheltere kan interesserede – kvit og frit – benytte sig af overnatningsmuligheden i naturen.
Granadaplakat

Nu hjælpes vi med at pleje naturen – kom med på tur

Til og for borgerne i Houlkær, Tapdrup, Bruunshåb og Overlund (Øst for Paradis)

Tur 1 Klostermarken og Broddingbjerg

Mødested: P-pladsen ved Overlund Skole, over for Gl Randersvej nr. 16b

27. april 2016 kl 16:30 – 18:30

Turledere: Morten Frederiksen, Gorm Gamborg og Hans Øllgaard

Målgruppen er elever i 4 -9 klasse familier og andre interesserede

Naturen plejes ved at bekæmpe uønskede arter i praksis med udstyret på Overlund Skole, f.eks. træoptrækker, sav, ørnenæb, spade og udstyr til naturmonitering og mindre pleje (sakse)

Vi starter på P-pladsen ved Overlund Skole –Gl Randersvej og går stik syd ved Krigshavnen.

Ved forsøgsfelterne hører vi om driftsplan, naturhandleplan og aktivitetsplan og generelt om naturpleje og hvad forsøgene viser/ vil vise i fremtiden

Vi fortsætter til Broddingbjerg og rykker minus-arter op med rode, f.eks. gyvel, småegetræer og laver så bedre plads til gode arter, der senere kommer frem – f.eks. liden klokke og djævelsbid.

Vi ser om vi kan hjælpe lyngen.

Eventuelt laver vi bål på bålpladsen og hører om der er ønsker til driften af Klostermarken, som vi kan bringe videre til rette vedkommende

To kor synger forårskoncert i Houlkær – det er gratis at lytte med

Kulturrøddernes Kor og Sødal Happy Singers synger til en dobbelt forårskoncert i auditoriet på Viborg Gymnasium. Korene ledes af henholdsvis Grethe Kvistgaard og Anders Hjorth Nielsen og øver fast i Rødding.
Sødal Happy Singers synger pop- og gospelsange, og Kulturrøddernes Kor synger danske forårssange.
»På den måde supplerer vi hinanden rigtig godt, så der er musik for enhver smag,« lover Grethe Kvistgaard om forårskoncerten, der holdes tirsdag den 26. april klokken 19.30 i auditoriet på Viborg Gymnasium.
Korene vil til koncerten synge de sange, de hver især har arbejdet med i løbet af sæsonen.
»Vi har desuden øvet to fantastiske sange, som vi vil synge sammen,« fortæller Anders Hjorth Nielsen.
Publikum får mulighed for at synge med på flere fællessange.
Anders Hjort Nielsen har ledet de godt 35 sangere i Sødal Happy Singers siden 2012. Kulturrøddernes Kor har Grethe Kvistgaard ledet i de mere end 20 år, de 40 kvinder og mænd har sunget sammen på Rødding Skole. Der er gratis adgang til forårskoncerten
.Kulturrøddernes Kor Sødal Happy Singers

Hele verden mødes i Børnehuset Hobbitten

I Børnehuset Hobbitten på Hedelyngen i Viborg mødes alle fire verdenshjørner.
De flere end 60 børn i huset kommer fra ikke færre end 15 forskellige lande – fra Island i nord til det afrikanske kontinent i syd, fra Filippinerne i øst og Holland i vest. Og det er til stor glæde, inspiration og ikke mindst gensidig interesse for hinandens kultur og sprog.
»Både vi og børnene er nysgerrige på hinandens baggrund, og det giver en god harmoni i huset, at der er så stor forskellighed,« siger institutionens leder, Evan Mark.
En del af børnene kommer fra krigshærgede lande som Syrien og Afghanistan, mens andre er kommet dertil af andre årsager.
Kort giver overblik
På gulvet i institutionen er der sat et stort verdenskort op, hvor billeder af alle børnene og deres oprindelsesland er sat på. Det giver et godt og overskueligt overblik over den mangfoldighed, børnehuset rummer, samt den rummelighed, der er til børn fra meget forskellige kulturer og baggrunde.
Idéen til verdenskortet på gulvet kom lidt som en tilfældighed, da nogle forældre en dag snakkede om, hvor mange forskellige lande der egentlig var repræsenteret i Hobbitten.
Og nu er det altså blevet meget visuelt, så alle – både børn og voksne – kan følge med.
Verdenskortet giver ikke bare et hurtigt overblik, men giver også anledning til nye tiltag og fokusområder i institutionen.
»Børnene lærer noget om de forskellige lande og kulturer, blandt andet også om mad, traditioner og tøjstil, som vi ikke er vant til her i Danmark. Vi gør meget ud af at bruge dette i dagligdagen – vi har blandt andet haft besøg af en afrikansk dame, der lavede mad fra Afrika. Det, syntes børnene, var vildt spændende, og vi vil gerne lave noget lignende en anden gang,« siger Evan Mark.
Følgende lande er repræsenteret i Børnehuset Hobbitten: Danmark, Holland, Island, Litauen, Færøerne, Kosovo, Tyrkiet, Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia, Congo, Etiopien, Vietnam og Filippinerne.Hobbitten

Deltag i workshop om Houlkær-området

Torsdag den 7. april 2016 kl 17:00 – 20:00 i Houlkær Bibliotek, Odshøjvej 7C, holdes der workshop om input til kommunens trafikplanlægning af veje, stier og kollektiv trafik herunder

 • Østlig Omfartsvej, forbindelser til motorveje,
 • buslinjer, jernbanen Skive-Aarhus, trafiksikkerhed og service

Efter et kort politisk og teknisk oplæg vil vi arbejde med udfordringerne i mindre grupper: Kollektiv trafik

 • Bybusruter, trafikstrømme, fladedækning (ideal max 200 m til stoppested), frekvens, pris og service
 • Opkoble til jernbanenettet (Til København over Langå eller over Silkeborg eller Herning)
 • Forsøge med bedre service og fremkommelighed (cykler med bussen, særlige busspor, bussluser, forret i lyskryds)

Veje og stier

 • Udbygge vejnet bl.a. østlig omfartsvej, Houlkærvej, byudviklingsområder, reservation til at udbygge statsvejene (rute 13, 16 og 26) og koble til motorvejsnettet
 • Udbygge og vedligeholde stinettet
 • Trafiksikkerhed og dokumentation

 

HOB giver en sandwich og en vand

Alle er velkomne tilmelding til jha@post6.tele.dk senest 5. april

 

Ekstra 70.000 kroner til indsats for naturen i projektet Øst for Paradis

Grønt Guld – Aktiv i naturen har tre fokusområder:
A) Aktiv naturpleje
B) Formidling af natur og biodiversitet
C) Indsats for at få børn ud i naturen.
Og Velux-fonden har bevilget 70.000 kroner til at videreføre Grønt Partnerskab-projektet” Elever gi’r naturen et pift og får nye kompetencer på Klostermarken i Viborg”.

Michael Dickenson, Gorm Gamborg Andersen, Hans Øllgaard, Morten Frederiksen og Stig Jensen fra Danmarks Naturfredningsforening Viborg (DN) vil sammen med skolerne skabe et naturpleje- og læringsprojekt for skolebørn og deres familier. Naturen får et pift, og børnene bliver klogere på naturen og får samtidig nye kompetencer.

Med det nye projekt får området fornyet liv. Og aktive ældre, skolebørn, familier og naboer mødes gennem læring i naturen. Konkret skal udvalgte naturområdet Viborg Naturpark plejes bl.a. i forsøgsfelterne. Projektet igangsætter nye undervisningsforløb i samarbejde med skolerne, der sammen med en konsulent udarbejder informationsmateriale til skolebørn og deres familier. Og endelig samles erfaringerne til videndeling på en konference i september 2016.

Initiativgruppen Houlkær tog initiativ til at søge VELUX-fonden om midler til projektet sammen med DN Viborg. Indsatsen skal helst videreføres de følgende år, og vi håber, at så mange som muligt bliver engageret.

Projektet blev sat i gang i primo marts med repræsentanter fra bl.a.  DN Viborg, folkeskolerne, gymnasierne, Naturskolen og Naturstyrelsen, og man drøftede, hvorledes projektet bedst gennemgøres bl.a. med fire ture efter skoletid i foråret-sommer 2016. Mere om det senere.

Øst for Paradis-borgerplan opdateret

Initiativgruppen Houlkær har på repræsentantskabsmødet den 24. februar opdateret Borgerplan 2012 for Naturområde Øst for Paradis, hvor de mest betydningsfulde ændringer er:

 1. Viborg Naturpark
 2. Natursporet Øst for Paradis – Houlkær Tapdrup Kirkesti
 3. Projektet: Aktiviteter og faciliteter i Granada
 4. Projektet:Elever gir’ naturen et pift og får nye kompetencer på Klostermarken i Viborg

Borgerplanen kan også ses på http://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Viborger/Borgerplaner Houlkær-Overlund ”Øst for Paradis”

 

Side 4 af 34« Første...23456...102030...Sidste »