- Se alle bidragsydere Her

Houlkær ramt af Zumba-feberen

I alt 350 motionister nåede at stifte bekendtskab med Zumba-dillen i løbet af den første træningsaften i Houlkær Hallen.

 Motionslystne kvinder løb på det nærmeste Houlkær IFs fodboldudvalg over ende

 Så har Zumba-feberen også ramt Houlkær. Og dét i en grad, så man dårligt troede sine egne øjne.
Hele vejen ned ad Odshøjvej holdt bilerne i kø – kofanger ved kofanger – da Houlkær IFs fodboldafdeling tirsdag 4. maj inviterede til den første af i alt otte planlagte Zumba-aftener i Houlkær-hallen.
Og udenfor hallen stod flere hundrede motionslystne kvinder i kø for at komme ind og bevæge kroppen til latinamerikanske rytmer.
– Det er lige før, vi helt skal droppe fodbolden og så i stedet kaste os over Zumba’en, bemærker en glad – men også lettere overrumplet – fodboldformand, Palle Laursen.

Læs mere Houlkær ramt af Zumba-feberen

Houlkær-løbet udsat til 26. august

Houlkær-løbet kommer i år ikke til at indgå i programmet for Houlkær Festuge – men afvikles i stedet torsdag 26. august, hvor der forhåbentlig er knapt så mange andre arrangementer at konkurrere med.

Når årets Houlkær Festuge løber af stabelen i den sidste uge af maj, bliver det uden et af de faste indslag: Houlkær-løbet.
Houlkærskolen, som gennem 25 år har stået for afviklingen af det lokale motionsløb, har analyseret situationen og er nået frem til den konklusion, at der lige præcis i uge 21 er lidt for mange andre arrangementer at konkurrere med.
På den baggrund har skolen – i samråd med Initiativgruppen Houlkær – valgt at udsætte 2010-udgaven af Houlkær-løbet til torsdag 26. august.
– Hvis vi valgte at lægge Houlkær-løbet i forbindelse med festugen, ville løbet ikke bare komme til at falde sammen med Søndersø-løbet – men også med 10 timers-løbet i Viborg.
– Derudover fejrer 9. årgang sidste skoledag på skolen – og mange af vore elever skal med Houlkær Idrætsforening til Aalborg for at se Danmark spille fodboldlandskamp mod Senegal.
– Alt i alt er der derfor god fornuft i at udsætte Houlkær-løbet til efter sommerferien, forklarer skoleinspektør Ole Birch. Læs mere Houlkær-løbet udsat til 26. august

Sæsonafslutning i Houlkær Linedance Club

Ja, så er endnu en forrygende sæson gået. 150 glade Linedancere har tirsdag aften svedt sig igennem en god sæson. Når dette læses har vi holdt afslutning. Tak til Houlkærhallen for samarbejdet og ikke mindst en stor tak til alle danserne. Husk uden jer ingen Houlkær Linedance Club . ..
Vi starter sæsonen d. 24.august 2010. Hold øje med dagspressen og vores hjemmeside – www.lineogsquaredance.dk
Har du lyst til linedance, så hold dig endelig ikke tilbage. Mød op i Houlkærhallen og prøv det – men vi bringer lige en advarsel  – det kan blive vanedannede :-)

I år deltager vi igen i Houlkær Festuge – så kom på torvet lørdag og se lidt af, hvad vi lærer tirsdag aften i vinterens løb.

YEAHA

på bestyrelsens vegne
Hanne Stensig
Houlkær Linedance Club

Skolebestyrelsesvalg afgjort

To ”gamle” og fem nye skal repræsentere forældrekredsen i Houlkærskolens nye skolebestyrelse

Så er det definitivt: Houlkærskolens nye skolebestyrelse er valgt – og klar til at trække i arbejdstøjet efter sommerferien.
Oven på orienterings- og opstillingsmødet 7. april var der en frist på ti dage til, at eventuelle nye kandidater kunne melde sig på banen og fremkalde et kampvalg – men det skete ikke, og dermed står det fast, at de syv kandidater, der blev valgt på mødet lige efter påske, også er dem, der kommer til at repræsentere forældrekredsen i den nye skolebestyrelse.
Blandt de syv er kun to gengangere fra den siddende skolebestyrelse: Pernille Cornelius og Birgit Andersen.
Dertil kommer fem nyvalgte: Morten Andersen, Christian Schou, Hilde Wøhlk, Martin Tang Sørensen og Marianne Andersen.
Skulle en eller flere af de syv blive nødt til at trække sig i løbet af valgperioden, er der også råd for dét. I så fald træder Michael Laursen ind som førstesuppleant, og Ole Højbjerg og Le Vagnby står på spring som hhv. anden- og tredjesuppleant.
Den nye skolebestyrelse træder sammen første gang – for at konstituere sig og for at udveksle erfaringer med den siddende skolebestyrelse – på et møde sidst i maj.

Børnefodbolden ruller igen i Houlkær

Op til sæsonstarten har Houlkær IF gjort meget for at animere flere piger til at spille fodbold, og pigerne kvitterede ved at møde talstærkt op til den første træningsdag.

Så er foråret kommet, græsset er atter grønt og de første gode dage med masser af sol, fodbold og røde kinder er allerede overstået.
Søndag den 11.4. inviterede Houlkær IFs nyoprettede børnefodboldudvalg til ”Fodboldstart 2010”. ”Fodboldstart 2010” er udvalgets bud på en ny måde at markere fodboldårets begyndelse. Dagen havde fokus på ”gamle” spillere, nye spillere og ikke mindst forældrene. Derudover havde arrangørerne slået på, at de rigtig gerne ville se flere piger spille fodbold i Houlkær, og pigerne kvitterede ved at møde talstærkt op.
Vejret var fint og der mødte i alt ca. 100 fodboldglade børn op, mange med mor eller far under armen. Meget glædeligt var det, at der var mødt over 30 nye spillere op, hvoraf mange var piger. Efter en kort velkomst, var det tid til fodbold, og der blev gået godt til den! Mens ungerne spillede fodbold, havde de fremmødte forældre mulighed for at få en kop kaffe og en snak om børnefodboldudvalgets nye mål for fodbolden i Houlkær. Efter en god times træning var det tid til en juice og et stykke frugt. Sidste punkt på dagen var et besøg af den populære Willy maskot, som delte billetter ud til næste Viborg-hjemmekamp. Willy stillede også op som målmand, så alle fik et forsøg på den grønne krokodille.
Der var smil, røde kinder og sorte knæer på de fleste, da spillere og ledere sagde tak for dette års ”Fodboldstart 2010”.

Påskekoncert i konkurrence med forårssolen

Organist Jens Chr. Hansen dirigerede og Sing4Funs faste pianist, Anders Hjorth Nielsen, akkompagnerede de mange korsangere i Eric Clapton-tåreperseren ”Tears in Heaven”.

Bedre sent end aldrig.
Med knap en måneds forsinkelse lykkedes det lørdag 10. april at få afviklet den årlige påskekoncert i Houlkær Kirke.
Koncerten var oprindeligt berammet til 13. Marts, men da måtte arrangementet med få dages varsel aflyses på grund af et større ”mandefald” blandt korsangerne.
Og heller ikke i andet forsøg var påskekoncerten aldeles forskånet for uheld.
Eftermiddagens solist, sopran Birgitte Mosegaard fra Den Jyske Opera, måtte med beklagelse melde forfald på grund af bihulebetændelse. Specielt kirkens egne kor var af forskellige årsager hårdt ramt af afbud – og så skinnede solen i øvrigt fra en skyfri forårshimmel, så man som koncertgænger skulle hanke umanerligt godt op i sig selv for ikke i stedet at kaste sig over havearbejdet.
Mod alle odds lykkedes det ikke desto mindre at fylde Houlkær Kirke – og samle et kæmpekor bestående af op imod 100 sangere fordelt på Viborg Koret, Viborg Kammerkor, Sing4Fun, Houlkær Kirkes Voksenkor og Houlkær Kirkes Pigekor.
Som et effektfuldt musikalsk punktum for påskekoncerten forenede de mange korsangere kræfterne i tre fælles værker: Edward Elgars ”Ave Verum”, Karl Jenkins’ ”Adiemus” og Eric Claptons ”Tears in Heaven”.
Forinden gav korene – hver for sig – prøver på deres forskelligartede repertoire. Spændende fra Bach, Fauré og Lange-Müller til mere nutidige komponister som Stig Kreutzfeldt og Carole King.
Så mon ikke tilhørerne – trods alt – var glade for, at de for et par timer lod ukrudt være ukrudt og prioriterede musikken frem for risikoen for en forårsforkølelse…..

Houlkær IF økonomisk “i knæ”

Kasserer Tina Berg Henriksen: Houlkær IF har ikke én gang til råd til at komme ud med et regnskab som dét, vi præsterede i 2009.

Foreningen kom ud af 2009 med et minus på 151.162 kroner

 

2009 var i mange henseender et udmærket år for Houlkær Idrætsforening.
Men i økonomisk forstand var det i den grad et ”annus horribilis”.
Samlet set kom HIF ud af regnskabsåret med et underskud på ikke mindre 151.162 kroner.
På den baggrund var det naturligt nok også økonomien, der var det altoverskyggende tema, da HIF holdt generalforsamling i Houlkær Hallen torsdag 25. marts.
Formand Henning Bruun-Schmidt var af arbejdsmæssige grunde forhindret i at deltage.
I hans fravær var det fodboldudvalgsformand Palle Kjær Laursen, der aflagde beretning på bestyrelsens vegne, og han betegnede uden omsvøb HIF-økonomien som ”nødlidende”.
– Udviklingen i foreningens økonomi vil derfor også blive fulgt nøje af den nye HIF-bestyrelse. Der er ikke noget så lammende som ikke at have økonomisk handlefrihed, hed det bl. a. i årsberetningen. Læs mere Houlkær IF økonomisk “i knæ”

Uden Anders – ingen Go’ Nat Idræt

I HIF-formand Henning Bruun-Schmidts fravær var det fodboldformand Palle Kjær Laursen (tv), der overrakte hædersprisen til Anders Bitsch.

Mange års frivilligt arbejde påskønnet med Houlkær IFs hæderspris

 

”En rigtig driver”.
Udtrykket blev introduceret på Houlkær IFs årsmøde torsdag 25. marts og dækker øjensynligt over en person, der udfører et stort stykke arbejde på de indre linjer.
Uden i øvrigt at gøre det store væsen af sig.
Lige præcis sådan en type er Anders Bitsch, og derfor fik han på årsmødet overrakt HIFs hæderspris for sin mangeårige indsats som drivkraft bag Go’ Nat Idrætten i Houlkær Hallen.
Anders Bitsch har igennem de seneste 12 år været manden, der har sørget for avis-foromtale, trykning af materialer og rekruttering og fastholdelse af frivillige i forbindelse med Go’ Nat Idræt-arrangementerne.
– Go’ Nat Idræt er en rigtig vigtig aktivitet til gavn og glæde for mange – og med mange involveret. Og uden en indsats som den, Anders har leveret, ville mange børn være gået glip af oplevelser og aktiviteter i Go’ Nat Idræt, som er en særlig bemærkelsesværdig og bevaringsværdig institution i Houlkær, lød det bl. a. fra fodboldformand Palle Kjær Laursen, der i hovedformand Henning Bruun-Schmidts fravær havde fået til opgave at stå for prisoverrækkelsen.

Læs mere Uden Anders – ingen Go’ Nat Idræt

Gi’ en “hund” til hallen

Arbejdsgruppe planlægger indsamling til fordel for den forestående haludvidelse

Lokale- og Anlægsfonden har for længst givet tilsagn om økonomisk støtte til projektet.
Viborg Kommune ser også ud til at ville afsætte midler til formålet.
Og nu kommer turen så snart til den menige Houlkær-borger……
Når det kommende nummer af Houlkær Nyt udkommer midt i maj, vil der i bladet være indlagt en præsentation af planerne for den forestående om- og udbygning af Houlkær-hallen.
Folderen vil også indeholde et kontonummer, der kan indbetales penge til, hvis man som borger i lokalsamfundet gerne vil være med til at støtte halbyggeriet økonomisk.
– Og ambitionen er, at vi gerne vil have alle husstande i området til at bidrage med mindst en hundredekroneseddel, så vi i alt kan få samlet cirka 300.000 kroner ind via frivillige, lokale bidrag.
– Dét vil være et godt signal til politikerne om, at der i Houlkær er bred, folkelig opbakning bag halplanerne, anfører HIF-formand Henning Bruun-Schmidt og skoleinspektør Ole Birch på vegne af den arbejdsgruppe, der er nedsat til at føre halplanerne ud i livet. Læs mere Gi’ en “hund” til hallen

Slut med de alkoholfrie diskoteker

FinansGrisen Græsser……og har nu spist alle vores penge til Houlkærs Alkoholfrie diskoteker – så vores pengekasse er TOM!
I et sidste forsøg har HIFs Venner og Klub X sammen søgt om offentlig støtte til diskotekerne – i håb om at vi kunne fortsætte med tilbyde alkoholfrie diskoteker til kommunens børn og unge.
Desværre uden held…..!!
Ingen penge = ingen diskoteker
Derfor er det nu SLUT med de alkoholfrie diskoteker i Houlkærhallen – ALLE diskotekerne i 2010 er AFLYST. Læs mere Slut med de alkoholfrie diskoteker

Side 30 af 34« Første...1020...2829303132...Sidste »