- Se alle bidragsydere Her

Så danser linedancerne i Houlkær igen

Houlkær Linedance Club starter sæsonen den 23-8- 2016.

Klokken 18 – 2. års dansere

Klokken 19 – Begyndere

Klokken 20 – Øvede

Klokken 21 – Let Øvede

Vi danser i Viborg Amtsgymnasiums idrætssal. Alle er velkomne.

www.houlkaerlinedanceclub.dk

Ses vi – YEAHAAAAAA – hilsen linedancerne

Houlkær Linedance Club er klar til den nye sæson.  (NB: Billedet her er ikke fra Houlkær, men en anden linedanceklub)

Houlkær Linedance Club er klar til den nye sæson.
(NB: Billedet her er ikke fra Houlkær, men en anden linedanceklub)

Bold og leg for de mindste i Houlkærhallen

Kom og vær med til hygge og leg, og støt det lokale foreningsliv!

Vi er en gruppe frivillige, som gerne vil skabe et bedre klubliv i Houlkærhallen,  og vi håber, I vil være

med til at skabe liv og glæde i hallen udvalgte lørdage i efteråret.

For 20 kr. kan forældre og børn komme ind i hallen og benytte diverse bolde og redskaber til leg i

tidsrummet 9.00 -11.00.

Vores tanker bag konceptet er at give børnene en forståelse for foreningsliv og fællesskab – i

selskab med en bold. Samtidig får man hilst på hinanden og får skabt et spirende kendskab til

andre forældre og børn fra området.

Det vil være børnene frit for, hvad de vil lege, da der ikke er fastlagt et program. Udgangspunktet

er børnenes interesse for aktiviteter og fantasi i leg med sine forældre. Dog vil der være en voksen

til stede i hallen, som kan være behjælpelig med gode lege og ideer på børnenes præmisser.

Der er intet krav om deltagelse fra start til slut – man kan deltage, som det passer den enkelte

familie, og man binder sig ikke til en fast deltagelse.

Boldleg bliver d. 17. september, 8. oktober og 12. november.

D. 12. november tager vi en fælles snak om, hvordan oplevelserne har været, og om konceptet skal fortsætte i det nye år.

Vi glæder os til at se jer.

Thomas, Rikke og Anette

Leg med håndbolden – fællesskab og fysisk aktivitet i Houlkærhallen

Da vi mangler et alternativ til fodbold i Houlkær, er vi nogle mødre til børn i

indskolingen, som er gået sammen om at lave konceptet ”Leg med håndbolden”,

hvis primære formål er at have det sjovt med en bold. Alle skal kunne være med

uanset evner og erfaring. Med tiden vil vi bevæge os mere og mere hen imod det

rigtige håndboldspil med små kampe og et elle to stævner, men som udgangspunkt

handler det om, at børnene bliver fortrolige med håndbolden og har det sjovt, mens

de er aktive sammen og får sved på panden.

Vi er af den overbevisning, at når børn laver fysisk aktivitet-, griner-, vinder eller

taber sammen, så skabes der stærke bånd på tværs af alder, klasser og årgange. På

denne måde er vi med til at skabe tættere relationer til børnene i deres nærområde

og danne venskaber på kryds og tværs.

Samtidig er vores håb, at vi sammen kan være med til at øge foreningslivet i og

omkring Houlkærhallen og på denne måde biddrage til et farverigt og aktivt

lokalsamfund.

Vi opfordrer til, at forældrene er deltagende i legen sammen med deres børn. Dette

skaber tryghed for børnene, indtil de er fortrolige med trænerne og hinanden, og

samtidig får vi skabt et netværk forældrene iblandt.

Med tiden kan det være, vi får brug for hjælp til at få vasket spilledragter, kørsel eller

kagebagning.

Vel mødt!

Sted: Houlkærhallen

Aldersgruppe: Børn i 0.-2 klasse

Opstart: Mandag den 5. september klokken 17-18

Trænere: Rikke Reinholdt og Karen Smidt

Hjælpetrænere: Anette Smidt og Lene Christophersen + et par juniortrænere fra 3. og 4. årgang

Pris: 350 kr. pr ½ år. – man kan afprøve konceptet 2 gange. Derefter er der bindende tilmelding. Vi ses!

Så er der et nyt håndboldtilbud for børn fra 0.-2 klasse

Så er der et nyt håndboldtilbud for elever i 0.-2. klasse

Så har Houlkær også fået sin egen sang

Organist Maja Simonsen var hurtigt med på ideen, da hun blev spurgt, om hun ville sætte melodi til Hans Jørgen Vestergaards tekst om Houlkærs udvikling fra bar mark til Viborg-forstad anno 2016. Hør melodien ved at klikke på lydfilen længere nede i artiklen.

Organist Maja Simonsen var hurtigt med på ideen, da hun blev spurgt, om hun ville sætte melodi til Hans Jørgen Vestergaards tekst om Houlkærs udvikling fra bar mark til Viborg-forstad anno 2016. Hør melodien ved at klikke på lydfilen længere nede i artiklen.

Hør melodien og læs teksten længere nede i denne artikel

Folk med sprog fra det meste af verden,
følger hinanden i liv og færden
i skoler og klubber, butikker og kirke.
Byens plan ser ud til at virke.

Sådan hedder det bl. a. i et af versene i en ny Houlkær-sang – skrevet af Stoholm-digteren Hans Jørgen Vestergaard og sat i musik af Houlkær Kirkes organist, Maja Simonsen.
Sangen blev første gang fremført 23. juni i forbindelse med præsentationen af den nye Houlkær-bog ”Os i Houlkær”, og hvem ved? Måske kan sangen ligefrem med årene vinde indpas som en del af den lokale sangskat.
– Det kunne da for eksempel være sjovt, hvis det om nogle år er en af de sange, der bliver sunget i forbindelse med morgensamlingerne på Houlkærskolen, nævner Rikke May Kristthorsson, som sammen med Tonie Holmberg og Dan Ersted Møller udgør det lille team bag Houlkær-bogen, der før sommerferien blev husstandsomdelt i hele Houlkær-området.
Teksten til sangen opstod spontant, da Hans Jørgen Vestergaard, der til daglig er i fleksjob på Viborg Museum, af arkivleder Dan Ersted Møller blev bedt om at læse korrektur på manuskriptet til Houlkær-bogen.
– Med det samme, jeg læste Dans manuskript, blev jeg grebet af fortællingen om den unge arkitektstuderende, hvis visioner stadig er med til at præge den måde, Houlkær fungerer på i dag.
– At en gennemtænkt planlægning tilbage i 1970erne kan være med til fremme integrationen i 2016 – det er da for mig at se en rigtig god historie, nævner den 55-årige fjandbo, der inden for de senere år har fået udgivet to digtsamlinger hos Forlaget Mellemgaard.
Organist Maja Simonsen var hurtigt med på ideen om at skrive en melodi til Hans Jørgen Vestergaards tekst, og ved uropførelsen 23. juni blev sangen oven i købet fremført i en flerstemmig udgave af sangere fra Houlkær Kirkes pige- og voksenkor.
Sangen er i alt på seks vers, og kan læses i sin helhed i bunden af denne artikel.
Melodien kan man lytte sig til ved at klikke på den nedenstående lydfil, hvor Maja Simonsen selv fremfører sin komposition.
Læs i øvrigt mere om tilblivelsen af Houlkær-sangen i sensommernummet af Houlkær Nyt.

Læs mere Så har Houlkær også fået sin egen sang

Den nye bog om Houlkær godt modtaget

Der var bobler i glassene og kage på fadet i går, fredag den 23. juni, da den nye bog »Os i Houlkær« blev præsenteret ved en bogreception, der var arrangeret af forfatterne, arkivleder fra Viborg Museum, Dan Ersted Møller, og de to projektledere fra Boligselskabernes Fællessekretariat, Tonie Holmberg og Rikke May Kristthorsson.
Det foregik i Kridthuset på Houlkærskolen, og mange var mødt op for at høre lidt om bogen, der i løbet af den seneste uges tid er blevet puttet i postkasserne rundt omkring i hele Houlkær.
Forfatterne bød velkommen og fortalte om deres arbejde med bogen. Derefter fik dagens æresgæst, den nu pensionerede lektor i byplanlægning Sigurd Wandel, ordet. Det var ham, der i sin tid tegnede stregerne til det, der er det Houlkær, vi kender i dag.
I en meget personlig beretning, der var skrevet som dagbog fra et besøg, han havde gjort i Houlkær dagen i forvejen, fik han sat ord på sin oplevelse af gensynet med bydelen øst for Viborgs centrum. Han var hele vejen rundt blevet mødt med oplevelsen af at føle sig velkommen.

Særligt Houlkær-samarbejde
Henrik Søgaard, formand for Initiativgruppen Houlkær, sluttede talerrækken af med en fortælling om det særlige samarbejde i Houlkær. Det var dagens sidste indslag også et resultat af: Houlkær Kirkes organist Maja Simonsen havde skrevet en melodi til et digt om området, som en frivillig fra Viborg Museum havde sendt til forfatterne. Det blev uropført af medlemmer fra to af kirkens kor til stor applaus fra de fremmødte receptionsgæster.

Bogens tre forfattere. Fra venstre Tonie Holmberg, Dan Ersted Møller og Rikke may Kristthorsson.

Bogens tre forfattere. Fra venstre Tonie Holmberg, Dan Ersted Møller og Rikke may Kristthorsson.

24vsfHoulkærbog 3 24vsfHoulkærbog

Små indianere for en nat

Hvert år på denne tid bliver legepladsen ved Børnehuset Hedely omdannet til en mini-indianerlejr. Traditionen tro er der nemlig blevet sat en stor, flot tipi op, og her skal de største af børnene, sammen med et par af pædagogerne, overnatte fra torsdag til fredag. Det er en tradition, som har været i gang i næsten 20 år.
»Tipien var egentlig i materialebanken, så man kunne leje den af kommunen. Men det var åbenbart kun os, der brugte den. Da den var ved at være lidt slidt, og kommunen ikke havde tid til at vedligeholde den, fik vi den til eget brug,« fortæller pædagog Trine Luther, som er én af de to pædagoger, der hvert år har overnattet med børnene i tipien.
Og det gør de uanset vind og vejr.
»Et enkelt år har det regnet, men ellers har vi været ret forskånet. Og selv om det regner, sover vi tipien – vi lægger presenning i bunden og op langs kanterne, så børnene ikke bliver våde,« siger hun.

Walking Sunshine
Tipien har en lidt sjov historie. Den er nemlig lavet af »indianerkvinden« Walking Sunshine, som var en af frontkvinderne for kvindelejren i Ravnstrup. Kvinderne i denne lejr demonstrerede mod atomkraft.
Da lejren blev nedlagt på grund af alderdom, købte kommunen tipien fra Walking Sunshine, som havde boet i den i mange år. Nu er indianertipien så kommet i hænderne på Hedely – og den bliver brugt flittigt, når den først er kommet op at stå. Tipien bliver rejst en gang i juni og står så frem til sommerferien. I den periode får børnene lov til at lege i den, og én aften om året er det således overnatningssted for nogle af børnene.

Den aften er lige om lidt, og Trine Luther samt en kollega har derfor haft god hjælp af nogle stærke fædre i børnehaven til at få rejst tipien.
»Stængerne er otte meter lange, og det kraftige lærredstelt vejer en hel del, så vi kan simpelthen ikke klare det selv. Det er vildt hårdt arbejde,« fortæller Trine Luther.
Diameteren af tipien er næsten tre meter. Der er plads til knapt 20 overnattende børn med soveposer og sovedyr, samt to voksne. Det tager halvanden til to timer at sætte tipien op.Så er tipien klar til brug Tipien rejses

Status på Grønt Guld-projektet

Først i juni startede 6-klasserne fra Overlund Skole og Møllehøjskolen med at slå  de 12 felter med le og rive det afslåede græs og rive det afslåede væk fra de 9. Se fotos

Arbejdet er nu gjort færdigt, og de 15 forsøgsfelter er lysåbne og klar til, at gymnasieelever også kan arbejde med at registrere og måle efter sommerferien.Forsøgsfelter - forrest uplejet, så slået, græs bliver liggende og slået, græs fjernes 2016-06-17 09.59.49 Forsøgsfelter, hvor hvor de øverste 10 cm muld blev skrabt afsidsteår 2016-06-17 11.45.48 Græs slås i forsøgsfeltet 2016-06-17 09.59.19 Leen blev svinget og græsset slået 2016-06-17 10.01.06

Grønt Guld-tur til Stenshøje ved Bruunshåb

Mødested: P-pladsen ved Møllehøjhallen, Bruunshåbvej 25 B, Bruunshåb

Torsdag den 2. juni 2016 kl 16:30 – 18:30

Turledere: Michael Dickenson, Evert Janssen Hans Øllgaard og Stig Jensen,

 

Målgruppen er elever i 4 -9 klasse familier og andre interesserede

Naturen plejes ved at bekæmpe uønskede arter i praksis med udstyret på Overlund Skole, f.eks. træoptrækker, sav, ørnenæb, spade og udstyr til naturmonitering og mindre pleje (sakse)

 

Vi starter på P-pladsen ved Møllehøjhallen og går i rabatten på Bruunshåbvej til den fredede hede.

Der skal vi høre om fredningsbestemmelserne, og hvorledes heden udvikler sig uden pleje.

Vi finder gode arter, f.eks. tormentil, håret høgeurt, liden klokke, gul snerre og hjælper dem frem ved at rykke minus-arter op med rod f.eks. gyvel, brombær, hindbær og blåtop

Lyngen hjælper vi ved at klippe gammel lyng ned og skrabe let, så frø kan spire.

Se mere på Hede ved Oldtidshøjene ved Bruunshåb – aktiviteter for elever (pdf) og

http://natlan.dk/Baggrund%20projekter/Elever%20gir%20naturen%20et%20pift/Aktiviteter%20elever%20gir%20naturen%20et%20pift.htm

 

Bruunshåb-tur

Houlkær skal på hjul

»Move on Wheels i Houlkær« kaldes et projekt, som så småt blev født for halvandet år siden.

Fritidsklub, hal, skole og idrætsforening i Houlkær er initiativtagere, og det politiske benarbejde har byrådsmedlem Marianne Aaris Andersen (S) taget sig af.

»Jeg er meget glad for, at vi i børne- og ungdomsudvalget har besluttet at bakke op om projektet »Move on Wheels i Houlkær« med 200.000 kroner. Der er nu samlet via børne- og ungdomsudvalget og kultur- og fritidsudvalget reserveret 400.000 kroner til projektet,« siger Marianne Aaris Andersen, til Viborg Stifts Folkeblad.

Hun er selv forældrerådsrepræsentant i Klub Gården, der ligger lige overfor plænen, hvor derskal anlægges en bane, som skal give udfordringer til børn, unge og gamle på rulleskøjter, løbehjul og bmx-cykler.

Lokale indsamlinger

Anlægget koster – uden belysning – cirka 800.000 kroner, så nu venter der et arbejde for områdets aktive. De sidste 400.000 kroner skal nemlig skrabes sammen fra fonde og lokale indsamlinger.

»Banen vil give et kæmpe løft til området og vil opfylde et tilbud om at dyrke sport, idræt og socialt samvær på tværs af alder, etnisk baggrund og kultur,« siger Marianne Aaris Andersen til Viborg Stifts Folkeblad og føjer til:

»Houlkær har allerede i dag mange brugere til det etablerede foreningsliv, men der er også rigtig mange, for hvem det ikke er en reel mulighed grundet økonomi at benytte foreningstilbuddene. I Houlkær er der også børn og unge, der har svært ved at indgå i sunde sociale fællesskaber og ikke får investeret tid i bevægelse og sundhed.«

Du kan læse mere på dette link:

http://viborg-folkeblad.dk/viborg/houlkaer-har-fundet-kaedeolien-frem

 

 

Huskoncert på Hedevænget

Fredag den 27. maj kl. 19.30 spiller Mary May Love i Fælleshuset på Hedevænget 166.

Huskoncert foto

Bandet består af Annemarie Jensen (sang og piano) og Luca Illanes (guitar)

Annemarie Jensens sange bevæget sig ubesværet mellem genrerne pop, country og jazz. Bandet har netop været på en succesfuld turne i Tyskland. Nu kan man opleve dem live i Houlkær

Mød op – tag meget gerne nogle naboer med- og få en dejlig aften.

Pris: 95 kr. pr. person inkl. et glas eller en øl/vand inden koncerten.

Tilmelding senest mandag den 9. maj på tlf.  40 30 63 23 eller på 29 62 36 69.

Man kan også melde sig til via mail på bodil.illanes@live.dk eller trinekjaerhus@hotmail.com.

Betaling vil blive opkrævet ved tilmelding.

 

Side 3 af 3412345...102030...Sidste »