- Se alle bidragsydere Her

Klostermarken

Undervisningsmateriale fra Grønt-Guld-projektet på Naturskolens hjemmeside: http://naturskolen.viborg.dk/Til-laererne/Undervisningsmaterialer

Elever gir naturen et pift og får nye kompetencer

Klostermarken

Introduktion

Projektet har til formål at udvikle naturpleje som udeskoleaktiviter, idet der arbejdes med den konkrete lokale natur. Eleverne arbejder ud fra en lokal tilpasset naturhandleplan, der har som mål at passe på de særlige plusarter, f.eks. djævelsbid, liden klokke og kragefod. Ligeledes har den som mål at reducere de særlige minusarter på Klostermarken, f.eks. de lokale invasive arter mangebladet lupin, glansbladet hæg og rynket rose.

Eleverne får fornemmelse for hvad der er tegn på god naturkvalitet på forskellige biotoper, som overdrev, mose og hede.

Eleverne udfører også praktiske opgaver, idet de fjerner træopvækst på arealer, som skal holdes lysåbne. Desuden er der arealer, hvor eleverne kan påvirke vegetationen ved at slå med le og fjerne det afslåede materiale. Det giver plads til de mere sarte og sjældne plantearter. Med en høj plantediversitet bliver der også basis for højere insektdiversitet og flere arter højere i fødekæden.

Ud over at eleverne får kendskab til de forskellige biotoper på Klostermarken arbejdes de også med felter, hvor forskellige former for naturpleje sammenlignes. Her kan eleverne arbejde på flere niveauer. Felternes værdi opnås ved at der slås efter planen hvert år, hvilket er en overkommelig opgave. Diverse registreringer kan gøres med flere års mellemrum.

Det er valgt at udarbejde en række mindre dokumenter, hvorfra der vælges ud til en given aktivitet. Undervisningen på Klostermarken kombineres med undervisningen i klasselokalet, således at teori og praksis kan komme til at hænge sammen. Materialet er tilrettelagt således at der til hvert emne er udarbejdet ét ark med undervisningsmateriale, og ét ark med supplerende information til læreren. Dog flere ark i forbindelse med naturhandleplan og plejefelter.

Materialet er beregnet til klasser på mellemtrin og overbygning. Der er ikke lavet materiale til de forskellige klassetrin. Det er meningen at lærerne tilpasser materialet til den klasse, de arbejder med, således at sværhedsgraden tilpasses elevernes niveau. Disse dokumenter ligger derfor i Word format.

Projektet ”Elever gir naturen et pift og får nye kompetencer på Klostermarken i Viborg” er et Grønt Partnerskabsprojekt hjemtaget af Initiativgruppen Houlkær i samarbejde med Houlkærskolen, Overlund Skole, Møllehøjskolen, Klub Toften, Klub Gården, Klub Kværnen, Naturskolen Ved Hald, Naturstyrelsen Kronjylland og Viborg Kommune med konsulentbistand fra Natur & Landbrug ApS.

Undervisningsmateriale