- Se alle bidragsydere Her

Børnehaven Kokholm

Kokholms hjemmeside

billede-089Børnehaven Kokholm er en kommunal børnehave. Den blev bygget i 1980 til 60 3 – 6-årige børn. Siden er børnehaven forandret og udbygget flere gange og er i øjeblikket normeret til 15 vuggestuebørn og 65 børnehavebørn. – De ældste børn går i skovgruppe det sidste år inden børnehaveklasse.

I 2009 bliver børnehaven udbygget igen, så der bliver plads til yderligere 25 vuggestuebørn.

Børnehaven er funktionsopdelt og vi arbejder i åbent plan. Dvs. at børnehavebørnene færdes i hele huset afhængig af leg og aktivitet. Vuggestuebørnene færdes mest i deres enge lokaler.
I institutionen er vi optaget af og arbejder med kollegial supervision og pædagogisk dokumentation som metoder, der indgår i det daglige arbejde med børnene og i samarbejdet med forældrene.

Pædagogiske principper og værdier:

Det pædagogiske arbejde i institutionen tager afsæt i “Dagtilbudsloven” og Viborg Kommunes Børne- og Ungdomspolitik “Lys i øjnene”.

Her står bl.a. at børn skal have mulighed for at:
– udvikle sig både færdighedsmæssigt, socialt og personligt med fokus på det hele menneske
– indgå i ligeværdigt fællesskab med andre børn og voksne
– opnå selvværd og føle ansvar i en helhed, hvor mangfoldighed og forskellighed respekteres

Vision for Børnehaven Kokholm:

“Børnehaven Kokholm er et sted, hvor børn, personale og forældre udvikler sig i et konstruktivt samspil med hinanden”. Børnehaven Kokholm er et sted, hvor vi alle skal have mulighed for at udvikle os. Pædagogerne skal skabe et miljø, som på den ene side er trygt og forudsigeligt, og på den anden side giver mulighed for udfordringer, læring og udvikling for børnene. – “Der må gerne være overraskelser i hverdagen, men hver dag skal ikke være en overraskelse”!

Ved pædagogisk tilrettelæggelse og indretning af læringsmiljøer, skal børnene have mulighed for at udvikler forskellige kompetencer.

Børnehaven Kokholm
Hedeskrænten 104
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 12 60
E-mail: bh.kokholm@viborg.dk

Leder: Jette Christensen