- Se alle bidragsydere Her

Børnehaven Hedely

Hedelys hjemmeside

billede-053Vi er en børnehave med 41 børn beliggende i stille boligområde. Børnehaven, der er en selvejende institution, er oprettet i 1988 af Grundejerforeningen Hedely. Til børnehaven er tilknyttet et beboerhus for området. Ideen med institutionen er, at skabe en børnehave, der er åben for lokalsamfundet således, at den sammen med beboerhuset kan blive et mødepunkt, der samler områdets beboere, forældre og børn.

Pædagogiske principper og værdier:
Pædagogisk arbejder vi ud fra Marte Meo metoden. Marte Meo betyder ved egen kraft. I korte træk går metoden ud på at styrke barnet i alle henseender, ved at de voksne benytter sig af anerkendelse overfor barnet. Der reageres positivt på det barnet vil. Der fortælles positivt, hvad barnet kan, må eller skal. Børnene bekræftes positivt – verbalt som nonverbalt.

Vores overordnede mål er, at være ramme om en meningsfuld hverdag med livsglæde, anerkendelse, forpligtende samvær og udfordrende aktiviteter.

Pædagogisk læreplan:
Hedely har en læreplan. Læreplanen omhandler de 6 lovpligtige læreplanstemaer: Barnets alsidige personligheds udvikling, Sociale kompetencer, Sprog, Krop & bevægelse, Naturen & naturfænomener og Kulturelle udtryksformer og værdier. Læreplanen gør endvidere rede for arbejds- og evalueringsmetoder.

Hedely
Klokkelyngen 19
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 14 70
E-mail: bh.hedely@viborg

Leder: Evan Mark
Antal børn: 41