- Se alle bidragsydere Her

Houlkær Nyt

Houkær Nyt udgives af Initiativgruppen Houlkær og udkommer 4 gange om året.

Stof, der ønskes bragt i næste nummer, bedes sendt som vedhæftet fil i mail til redaktøren houlkaernyt@gmail.com eller anden kontaktperson i redaktionen. Evt. billeder skal vedhæftes som særskilte filer.
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere/forkorte det modtagne materiale.

Næste deadline:
Det næste nummer af Houlkær Nyt bliver det første i 2017 og udkommer sidst i januar.

Deadline på bidrag – tekst som billeder – er den 11. januar 2017

 

Ansvarlig for omdeling af bladet:
Niels Ebdrup
Grævlingehøjen 8
Tlf. 86676385

– Houlkær Nyt omdeles af frivillige fra grundejerforeningerne i området.