- Se alle bidragsydere Her

Mangeårig redaktør af Houlkær Nyt hædret

Af: Kristian Wesenberg Andersen, ny redaktør af Houlkær Nyt
(indlægget er IKKE skrevet af Kim Juhl Andersen, som det ellers fremgår i linjen over artiklen)

 

Ved Initiativgruppen Houlkærs repræsentantskabsmøde onsdag aften var højdepunktet, da den mangeårige – og nyligt afgåede – redaktør af Houlkær Nyt, Kim Juhl Andersen, blev hædret for sin […]

Borgerplan 2016 for Naturområde Øst for Paradis 6.2. 2016

Alle gode gange tre

Næppe nogensinde før er ”Kong Kristian stod ved højen mast” blevet afsunget med så stor appel i Houlkær.

Næppe nogensinde før er ”Kong Kristian stod ved højen mast” blevet afsunget med så stor appel i Houlkær.

De to rytmiske Viborg-kor, Sing4Fun og Voxbox, trak igen i 2016 mere end fuldt hus til nytårskoncert i Houlkær

Mon ”Kong Kristian stod ved højen mast” nogensinde før er blevet sunget med sådan en appel i Houlkær?
Det rigtige svar oven på årets nytårskoncert i Houlkær Kirke er: ”Sandsynligvis ikke”.
Henved 70 garvede korsangere blandede i en festlig og pompøs finale stemmer med en stuvende fyldt kirke – og satte oven i købet ind på det helt rigtige tidspunkt efter organist Maja Simonsens forspil.
Den kollektive afsyngning af kongesangen blev dermed et effektfuldt punktum for en nytårskoncert, som igen i 2016 fik Houlkær-borgerne til at glemme alt om glatte fortove, en grå januarhimmel og uventede sneflokke, der kom vrimlende.
Egentlig kunne man godt på forhånd have haft sine bange anelser. I og med at det i år var tredje år i træk, de to rytmiske Viborg-kor, Sing4Fun og Voxbox, var inviteret til at synge nytåret ind i Houlkær.
Kunne de to kor mon endnu engang trække op mellem 300 og 400 Houlkær-borgere af huse – og så oven i købet på en grå og sjappet januar-eftermiddag.
Ja, kan man kort konstatere. Det kunne de til rigelighed. Læs mere Alle gode gange tre

Ny lokal juletradition grundlagt

Kredsen omkring bordet var i år noget større end normalt, da Initiativgruppen Houlkær og Houlkær Nyt-redaktionen holdt sin traditionelle julefrokost i kirkens lokaler. Som noget nyt i 2015 var bestyrelsen for Houlkær-hallen også inviteret med.

Kredsen omkring bordet var i år noget større end normalt, da Initiativgruppen Houlkær og Houlkær Nyt-redaktionen holdt sin traditionelle julefrokost i kirkens lokaler. Som noget nyt i 2015 var bestyrelsen for Houlkær-hallen også inviteret med.

Initiativgruppen Houlkær og Houlkær-hallens bestyrelse samlet til fælles julefrokost – bl. a. også i selskab med den nye Houlkær Nyt-redaktør

I forvejen er der alligevel et vist personsammenfald mellem bestyrelserne for Houlkær-hallen og Initiativgruppen Houlkær.
Så hvorfor i grunden ikke holde én fælles julefrokost – i stedet for to separate???
Som sagt så gjort.
Onsdag 16. december blev der – i al stilfærdighed – grundlagt en ny lokal juletradition, da Initiativgruppen Houlkær, bestyrelsen for Houlkær-hallen og Houlkær Nyts redaktion og distributionsafdeling (læs: Niels Ebdrup) sammen drøftede løst og fast i lokalsamfundet over et stykke mad i Houlkær Kirkes lokaler.
Sammenkomsten op mod jul har gennem snart adskillige år været en fast tradition i Iniitiativgruppen Houlkær og Houlkær Nyt-redaktionen, men denne gang var arrangementet altså udvidet til også at omfatte halbestyrelsen. Med de ekstra input og ideer, som dét automatisk førte med sig.
Et helt nyt ansigt i kredsen var Kristian Wesenberg  Andersen, der fra årsskiftet afløser Kim Juhl Andersen som ansvarlig for Houlkær Nyt med tilhørende digitale medier.
Den nye redaktør fik en varm velkomst med på vejen fra Initiativgruppe-formand Henrik Søgaard, der ellers nødtvungent havde affundet sig med, at der nok ikke var nogen vej uden om at lægge Houlkær Nyt ”i graven”.
– Vi havde faktisk netop dagen forinden holdt bestyrelsesmøde i Initiativgruppen og drøftet en fremtid uden et lokalt beboerblad. Men så var det heldigvis at Kristian ringede og erklærede sig parat til at påtage sig opgaven, konstaterede Henrik Søgaard. Læs mere Ny lokal juletradition grundlagt

Julemusik – hen over generationskløften

Samspillet på tværs af generationerne var med til at give koncertoplevelsen en ekstra dimension, da en større flok korsangere fra Viborg og Nykøbing Mors lørdag 5. december gav julekoncert i Houlkær sammen med Viborg Musikskoles strygerensemble.

Koncert i Houlkær spredte julehygge på en ellers våd og stormfuld decemberlørdag

Når vejret […]

Houlkær Nyt overlever

Dette nummer af Houlkær Nyt kommer alligevel ikke til at sætte punktum for 22 års lokal bladhistorie. Houlkær Nyt udkommer også i 2016, har Initiativgruppen Houlkær netop besluttet, efter at en ny redaktør har meldt sig på banen i allersidste øjeblik.

Kristian Wesenberg Andersen tager fra årsskiftet over som ny redaktør

Citatet ”Rygterne […]

Julesindet stod sin prøve

Opgaven med at ”sige et par juleord” under halvtaget ved Houlkær Bageri var i år blevet lagt i hænderne på fhv. skoleinspektør Ole Birch. Han benyttede bl. a. lejligheden til at konstatere, at der formentlig i år bliver brugt et sted mellem 8 og 9 milliarder kroner på julegaver i Danmark.

Trods novemberkulde […]

Stor iderigdom – ringe tilslutning

Procesguide Karsten Thygesen styrede workshop’en med sikker hånd og lagde for med et kort oplæg om ”hvor i hjernen, vi spotter ressourcer – og hvordan vi omsætter dem til praksis”.

Procesguide Karsten Thygesen styrede workshop’en med sikker hånd og lagde for med et kort oplæg om ”hvor i hjernen, vi spotter ressourcer – og hvordan vi omsætter dem til praksis”.

Tre timers intens workshop på Houlkærskolen har givet Initiativgruppen Houlkær noget at tænke over

Udvikling af en fælles internet-portal for Houlkær-Overlund-Tapdrup-området. Udvidet samarbejde mellem skoler og ældrecentre, så børn og ældre i højere grad får mulighed for at mødes. Og ansættelse af en lokal ”blæksprutte”/aktivitetskoordinator med fast base i Houlkærhallen.
Gode ideer skortede det ikke på, da Initiativgruppen Houlkær tirsdag 6. oktober kaldte sammen til workshop i ”Kridthuset” på Houlkærskolen.
Til gengæld kunne arrangørerne godt have ønsket sig et lidt større fremmøde til fyraftensarrangementet, der overordnet havde til formål at tilvejebringe ideer, der kan være med til at styrke sammenhængskraften i lokalområdet.
Efter flere sidste-øjebliks-afbud nåede det samlede deltagerantal kun lige akkurat over de 20, og det var klart i underkanten af, hvad initiativtagerne på forhånd havde håbet på.
Procesguide Karsten Thygesen indledte workshop’en med et kort oplæg om ”hvor i hjernen, vi spotter ressourcer – og hvordan vi omsætter dem til praksis”, og så blev deltagerne i øvrigt fordelt i tre grupper: En, der hovedsageligt beskæftigede sig med information og kommunikation. En, der primært diskuterede nye tiltag for børn og unge. Og en, der først og fremmest beskæftigede sig med voksne- og ældre-spørgsmål. Læs mere Stor iderigdom – ringe tilslutning

Granada-indvielse udsat til foråret

Vandhullet i Granada-skoven, ultimo september 2015. Som det fremgår, er arbejdet med at afvande søens forurenede bundslam fortsat i fuld gang. I erkendelse heraf har initiativtagerne nu valgt at aflyse de planlagte indvielsesfestligheder lørdag 3. oktober.

Tidsplanen endte med at skride, erkender Initiativgruppen Houlkær

En stor dynge forurenet bundslam. Overdækket med en sort […]

Fire timers hyggelig mini-byfest

Ud af 800 fortrykte startnumre var der kun 15 tilbage, da Houlkærløbet 2015 blev skudt i gang på Gymnasiestien torsdag 10. september.

Ud af 800 fortrykte startnumre var der kun 15 tilbage, da Houlkærløbet 2015 blev skudt i gang på Gymnasiestien torsdag 10. september.

Hele familien Houlkær så ud til at hygge sig med kombinationen af motionsløb og haljubilæum

Ideelt vejr for årstiden. Masser af løbeglade børn og voksne. Og et arrangement, der alt i alt klappede nærmest perfekt.
Arrangørerne af årets kombinerede Houlkærløb og haljubilæum havde al mulig grund til smil, da de torsdag aften pakkede sammen efter fire timers mini-byfest i og omkring den nu 25 år gamle Houlkær-hal.
– Jeg er ovenud tilfreds. Alt er forløbet præcis, som vi på forhånd havde håbet på. Og det var rigtig dejligt, at så mange bakkede op – og blev hængende også efter, at selve Houlkær-løbet var slut, konkluderer hal-formand Jens Johansen.
Tilsvarende positive toner lyder fra de to hovedarrangører af Houlkær-løbet, Thomas Andersen og Søren Møller Christensen fra Houlkærskolens SFO.
– Målet i år var at lave et løb, der favnede hele Houlkær-området, og som blandt andet – for første gang – førte løberne gennem et lille hjørne af Houlkærvænget.
– På den måde blev løberuterne lidt længere end normalt. Uden at det heldigvis ser ud til at have afskrækket nogen.
– Tværtimod oplevede vi i år, at der var rigtig mange børn, som løb både to og tre omgange på den 3,5 km lange rundstrækning, noterer en tilfreds Søren Møller Christensen.
Det præcise deltagerantal i Houlkærløbet 2015 fortoner sig lidt i det uvisse.
Dét, arrangørerne med sikkerhed kan sige, er, at de på forhånd havde fået trykt 800 løbenumre, og at der kun var 15 numre tilbage, da borgmester Torsten Nielsen skød løbet i gang.
– Enkelte er formentlig nok blevet hjemme – så 785 løbere var vi vel næppe.
– Men der er da nok ingen tvivl om, at kombinationen af løb og haljubilæum i år har været med til at skærpe deltagerinteressen, vurderer Søren Møller Christensen. Læs mere Fire timers hyggelig mini-byfest

Side 5 af 34« Første...34567...102030...Sidste »