- Se alle bidragsydere Her

Hundredevis af gæster til røde pølser

For bare to år siden var det opførelsen af en ny sprogfløj, der blev festet for på Viborg Gymnasium og HF. Denne gang var festens midtpunkt en ny administrationsfløj på små 1200 kvadratmeter.

For anden gang på to år kunne Viborg Gymnasium onsdag 23. april invitere til rejsegilde i oversize-klassen

De er efterhånden ved at have en vis rutine i at holde store rejsegilder på Viborg Gymnasium og HF.
Onsdag 23. april kunne gymnasiet for anden gang på to år invitere over 1000 elever, lærere og håndværkere på røde pølser og sodavand på plænen ud mod Skaldehøjvej.
Denne gang for at fejre, at det indtil videre går planmæssigt med opførelsen af en knap 1200 kvadratmeter stor administrationsfløj, som gerne skulle stå klar til brug efter sommerferien.
Den nye tilbygning skal foruden kontorer og lærerværelse rumme et større antal lærerarbejdspladser, hvor skolens over 100 lærere i fremtiden kan sidde og forberede sig til undervisningen.
Samtidig frigør nybyggeriet plads til, at der i den nuværende administrationsfløj kan indrettes seks tidssvarende klasseværelser – specifikt tilpasset undervisningen i historie, samfundsfag, erhvervsøkonomi, psykologi og innovation.
– Naturfagene, sprogfagene og de kreative fag har i forvejen deres eget særlige studiemiljø, og nu får samfundsfagene så også deres egen lille fløj på skolen.
– Men så har vi i øvrigt heller ikke flere byggeplaner på tegnebrættet lige foreløbig, bemærker rektor Lone Eibye Mikkelsen med et smil på læben. Læs mere Hundredevis af gæster til røde pølser

Så er det forår – også i kirken

Pigerne i Houlkær Kirkes pigekor var stået tidligt op for at kunne være med til at synge forårsmarkedet ind.

Forårsmarked trak mellem 300 og 400 gæster og skønnes at give et overskud i størrelsesordenen 32.000 kr.

”Morgenstund har guld i mund”
Sjældent har Grundtvigs morgensangs-klassiker været mere velvalgt end lørdag 5. april, […]

Kun en enkelt udskiftning i skolebestyrelse

Efter at fristen for indlevering af kandidatlister er udløbet, ligger det nu fast, at seks ud af syv forældrerepræsentanter fortsætter i skolebestyrelsen på Houlkærskolen efter sommerferien. Eneste nyvalgte er Lene Theil, der afløser den nuværende formand, Morten Andersen.

Skolebestyrelsesvalg i Houlkær blev endnu engang afgjort i al stilfærdighed

Det var åbenbart heller ikke […]

Slut på et turbulent år for Houlkær IF

Afviklingen af tennisanlægget i Houlkær endte med at blive en dyr fornøjelse for Houlkær IF. Tennisbanerne med tilhørende klubhus stod i klubbens regnskaber opført til en værdi af 360.000 kr., men endte kun med at indbringe 130.000 kr. Det betød, at foreningens egenkapital med ét slag skrumpede ind med 230.000 kroner.

Genvalgt formand ser gerne nye idrætsaktiviteter på repertoiret i 2014 – men efterlyser lokale ildsjæle til at gå i spidsen

”Et begivenhedsrigt – og turbulent – år”.
Sådan karakteriserede formand Dorte Sigvardsen uden omsvøb 2013, da hun på generalforsamlingen 25. marts gjorde status over det forløbne års gang i Houlkær Idrætsforening.
Et nødlidende tennisanlæg, som nu er afhændet – med et sviende økonomisk tab på 230.000 kroner til følge. To nøglepersoner, der begge har været nødt til at trække sig fra deres bestyrelsesposter af personlige årsager. Og et nyt it-system, som fortsat ikke er helt oppe at køre. Med dét resultat at mange af klubbens medlemmer stadig ikke har fået indbetalt kontingent for forårssæsonen.
Alt sammen er med til at tegne et billede af et år, som måske ikke ligefrem blev et ”annus horribilis” for idrætten i Houlkær – men så i hvert fald noget, der ligner.

Ikke helt så enkelt
Det positive i historien er, at Houlkær IF ufortrødent lever videre – og endda kom ud af 2013 med et net lille driftsoverskud på 35.731 kroner.
– Der ser måske nok simpelt ud på papiret – men det har bestemt ikke været helt så enkelt.
– Alle vore fire tilbageværende underafdelinger: fodbold, håndbold, badminton og line dance har i 2013 været gode til at holde hånden over driften – og har dermed bidraget positivt til foreningens samlede økonomi.
– Og en særlig tak vil jeg gerne rette til vores nye kasserer, Lone Nør Skott.
– Når vi trods alt kommer ud af 2013 med et nogenlunde fornuftigt økonomisk driftsresultat, er det i høj grad også hendes fortjeneste, fremhævede Dorte Sigvarden på generalforsamlingen. Læs mere Slut på et turbulent år for Houlkær IF

Houlkær – nu også med bagagerumsmarked

Næppe var dørene åbnet til bagagerumsmarkedet, før Houlkærhallen var omdannet til en spræl-levende indendørs markedsplads. Se flere billeder fra arrangementet i bunden af denne artikel.

”Det kunne vist næsten ikke være gået bedre”, lyder det fra et par glade arrangører oven på et vellykket premiere-arrangement i Houlkærhallen lørdag 22. marts

Forårsvejret inviterede egentlig også til havearbejde og andre udendørs sysler – men mange valgte nu alligevel at prioritere chancen for et hurtigt impulskøb, da lokalhistoriens første større indendørs bagagerumsmarked lørdag 22. marts løb af stabelen i Houlkærhallen.
Billetsalget var dårligt nok åbnet, før de første markedsgæster så småt begyndte at indfinde sig – og sådan fortsatte det i øvrigt formiddagen igennem.
Til stor glæde – og lettelse – for de to debuterende bagagerumsmarkedsarrangører, Mie Jørgensen og Line Sjørring, som til lejligheden havde indforskrevet både søstre, forældre og ægtemænd til at hjælpe sig med det praktiske.
– Alt er forløbet helt fantastisk, og folk har generelt været positive hele vejen rundt.
– Ja, faktisk kunne det hele vel næsten ikke være gået ret meget bedre, vurderer Mie Jørgensen, idet hun kaster et hurtigt blik på menneskemylderet inde i hallen.
Knap 70 stadeholdere sørgede tilsammen for et broget vareudbud i mange forskellige prisklasser – og flere hundrede gæster betalte gladeligt en rund tier for at komme inden for i hallen og tage effekterne lidt nærmere i øjesyn.
– Det var noget af dét, vi var rigtig spændte på i forvejen.
– Én ting er, at der har været så stor forhåndsinteresse for at tegne stande på markedet, men ville der mon også være tilstrækkelig publikumsinteresse for sådan et nyt initiativ her i Houlkær?
– Den slags kan man jo aldrig rigtig vide på forhånd, konstaterer Line Sjørring, der ellers har boet i Houlkær næsten hele sit liv og dermed må formodes at have et ganske godt kendskab til lokalområdet – og til Houlkær-borgerne. Læs mere Houlkær – nu også med bagagerumsmarked

Akut behov for en “kridtmand”

Talentfulde unge fodboldspillere gør det ikke alene. Uden frivillige til at kridte banerne op, er fodboldspillerne i Houlkær ilde stedt i den kommende fodboldsæson.

Kort før sæsonstart er fodboldspillerne i Houlkær kommet i bekneb for en vigtig nøglefigur

Er der mon ikke mindst én i Houlkær, der har talent for at lave pæne, lige kridtstreger?
Eller måske endda et helt sjak af efterlønnere, der gerne vil gøre en god gerning – samtidig med at de får en masse frisk luft?
I så fald opfordres den – eller de – pågældende til at henvende sig til formanden for Houlkær IFs fodboldudvalg, Dorthe Sigvardsen.
– Jo før, desto bedre, som fodboldudvalgsformanden forhåbningsfuldt udtrykker dét.
Få uger inden den nye udendørs sæson for alvor går i gang, er sagen nemlig den, at fodboldspillerne i Houlkær i øjeblikket står uden en fast ”kridtmand”.
Hvervet som opkridter af fodboldbanerne i Houlkær er gennem en årrække blevet varetaget af Tom Johansen, men den tidligere halinspektør har for nylig fået nyt arbejde på Sjælland, og har derfor været nødt til at frasige sig tjansen.
– Dét har vi naturligvis fuld forståelse for – men det stiller ikke desto mindre fodboldafdelingen i en temmelig træls situation.
– Allerede i den kommende weekend går det løs med de første træningskampe – og der er efterhånden kun et par uger til, at forårsturneringen for alvor går i gang, konstaterer Dorthe Sigvardsen.

Læs mere Akut behov for en “kridtmand”

Brug for al energien i Houlkær

I 2014 er der ikke umiddelbart udsigt til nye, konkrete Øst for Søerne-initiativer a la den 5,3 kilometer lange kirkesti fra Houlkær til Tapdrup, som blev indviet i sensommeren 2013 (billedet). I stedet vil Initiativgruppen Houlkær foreløbig koncentrere kræfterne om de mere presserende, lokale udfordringer – såsom at hjælpe Houlkær IF helskindet gennem en svær periode.

Initiativgruppen Houlkær stiller – midlertidigt – planerne om et tættere Øst for Søerne-samarbejde en smule i bero for i stedet at koncentrere kræfterne om de aktuelle, lokale udfordringer 

Det er lidt lige som at se fjernsyn i juli, hvor genudsendelserne dominerer tv-programmerne.
Kredsen omkring bordet er stort set den samme hvert år i februar, når Initiativgruppen Houlkær inviterer til ordinært repræsentantskabsmøde på Houlkærskolen.
Og selv om de få, trofaste lokalpatrioter i grunden holder sig forbavsende godt, bliver det år for år stadig mere tydeligt, at gennemsnitsalderen er for opadgående.
Så tydeligt, at Initiativgruppen Houlkær nu for en stund lægger alle planer om et udvidet Øst for Søerne-samarbejde på køl for i stedet at samle kræfterne om de mere nære udfordringer.
– Oven på en temmelig frustrerende ansættelsessamtale for nylig har vi midlertidigt droppet ideen om at engagere en projektmedarbejder til at analysere mulighederne for et udvidet fællesskab med ligesindede i Overlund, Bruunshaab og Tapdrup.
– Vurderingen er, at det i den nuværende situation er mere vigtigt at bruge energien på at værne om dét, vi allerede har her i Houlkær-området.
– Hvordan får vi trukket nye, yngre kræfter ind i Initiativgruppen? Og hvordan får vi hjulpet Houlkær IF på fode, så idrætsforeningen igen bliver i stand til at spille en mere aktiv og udadvendt rolle i lokalsamfundet?
– Det bliver nok dét, vi i første omgang kommer til at bruge kræfterne på i 2014, lød det i forbindelse med repræsentantskabsmødet fra tidl. HIF-formand Henning Bruun-Schmidt, som ellers traditionelt har været en af de allervarmeste fortalere for at gøre tilnærmelser til naboerne syd for Randersvej. Læs mere Brug for al energien i Houlkær

Narret til møde under falske forudsætninger

Årets modtager af Initiativprisen Houlkær, Güler Yagci, flankeret af formanden for Initiativgruppen Houlkær, Carsten Marcussen, og sin daglige chef i SFOen på Houlkærskolen, Initiativgruppe-medlem Agnes Hahn.

Overrumplet Güler Yagci blev som nr. ni i rækken hædret med ”Initiativprisen Houlkær”

Hun troede egentlig ”blot”, hun var indforskrevet for at fortælle Initiativgruppen Houlkær om sit frivillige arbejde i Bydelsmødrene Viborg.
På den baggrund var det også en synligt overrasket – og tydeligt rørt – Güler Yagci, der onsdag 26. februar fik overrakt diplom, blomster og bålfad.
Som det synlige bevis på, at hun som den niende lokale ildsjæl i rækken har gjort sig fortjent til at modtage ”Initiativprisen Houlkær”.
”Årets ildsjæl er et varmt og indfølende menneske, der kan se, hvor der er et behov – og kan finde veje til at imødekomme dét. Hun har flair for at se, hvilke aktiviteter der er grobund for at etablere, og på sin egen stilfærdige facon brænder hun for at gøre noget for de mennesker, der endnu ikke helt forstår det samfund, der omgiver dem – og som endnu ikke har så stort et netværk”, lød det bl. a. i Initiativgruppe-medlem Agnes Hahns prisoverrækkelsestale til Güler Yagci. Læs mere Narret til møde under falske forudsætninger

Spillehal udlodder 10.000 kr. til natteravne

Selv om Natteravnene ikke decideret patruljerer i Houlkær, støder de jævnligt på Houlkær-ungdommen under deres vandringer i midtbyen.- Så vi kender skam godt Houlkærs dejlige og søde unge mennesker, betoner formand Pernille Cornelius, som her er fotograferet i forbindelse med et natteravne-fremstød på Nytorv.

Jackpot One i Houlkær støtter endnu en gang Natteravnene i Viborg

– Pengene er en kæmpehjælp. 10.000 kr. er mange penge for vores forening – og de vil række langt.
Sådan siger formand Pernille Cornelius, efter at spillehallen Jackpot One i Houlkær endnu en gang har valgt at betænke Natteravnene Viborg med en del af det forgangne års overskud.
– Som “non-profit” forening lever vi udelukkende af sponsorater/donationer – enten i form af økonomiske midler eller naturalier – og vores eksistens er derfor helt afhængig af lokale virksomheders lyst og velvilje til at støtte vores virke.
– Derfor er vi også meget taknemmelige og glade for Jackpot Ones økonomiske støtte, som har en stor betydning for foreningen, understreger Pernille Cornelius.
De 10.000 kr. fra spillehallen i Houlkær vil bl.a. blive brugt til indkøb af bolsjer og kondomer, som Natteravnene uddeler til de unge i nattelivet, ligesom nogle af pengene også vil gå til uddannelse af nye natteravne. Læs mere Spillehal udlodder 10.000 kr. til natteravne

“Gården” hedder stadig “Gården”

Med overvældende majoritet stemte de daglige brugere for, at klubben i Houlkær også i fremtiden skal hedde ”Gården”. Her er vinderen af navnekonkurrencen ved at blive udtrukket. Se mange flere billeder i bunden af denne artikel.

Det er så til gengæld også noget af de eneste, der er ved det gamle, efter at den lokale fritids- og ungdomsklub nu er flyttet i nye rammer ved Houlkærhallen

Lokalerne er splinternye, inventaret er skiftet ud – men navnet? Det er stadig det samme.
På dét punkt var der slet ingen vaklen at spore, da Houlkærs ”nye” fritids- og ungdomsklub torsdag 6. februar holdt ”Åbent hus” for at markere flytningen til de nye lokaler ved Houlkærhallen.
Enkelte andre – spagfærdige forslag – var også bragt i spil, men ingen af dem kunne på nogen måde overtrumfe det gode, gamle velklingende navn: ”Gården”.
Med overvældende majoritet stemte de daglige brugere for, at det også i fremtiden skal være navnet på klubben i Houlkær.
Personalet er langt hen ad vejen også uændret, men så er det i øvrigt også slut med fællestrækkene mellem den nye klub – og den gamle fritidsgård ved Fristruphøjvej.
Som børne- og ungdomsudvalgsformand, Claus Clausen (V) udtrykte det i forbindelse med Åbent hus-arrangementet:
– Jeg forstår sandelig godt, hvis nogle af jer tænkte ”Hold da op”, da I første gang kom fra den gamle, nedslidte fritidsgård over i disse fine, nye lokaler ved hallen. Læs mere “Gården” hedder stadig “Gården”

Side 10 af 34« Første...89101112...2030...Sidste »