Houlkær Nyt

Houkær Nyt udgives af Initiativgruppen Houlkær og udkommer 4 gange om året
Stof, der ønskes bragt i næste nummer, bedes sendt som vedhæftet fil i mail til redaktøren Aktiver JavaScript for at se email eller anden kontaktperson i redaktionen. Evt. billeder skal vedhæftes som særskilte filer.
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere/forkorte det modtagne materiale.

Næste deadline

Det næste nummer af Houlkær Nyt bliver så den første i 2019 og udkommer i uge 6, midt i februar

Deadline på bidrag – tekst som billeder – mandag den 14. januar!

Ansvarlig for omdeling af bladet
Johnny Nøhr Skott
Tlf. 60 53 30 98

– Houlkær Nyt omdeles af frivillige fra grundejerforeningerne i området.

 

Redaktør, Houlkær Nyt
Kristian Wesenberg Andersen
Tlf. 24 63 04 94
Aktiver JavaScript for at se email

Kim Juhl Andersen
Tlf. 86 67 15 09
Aktiver JavaScript for at se email

Kirsten Nørgaard, Houlkær Bibliotek
Tlf. 87 87 34 60 / 87 87 34 43
Aktiver JavaScript for at se email

Kristine Jersin, Houlkær Kirke
Tlf. 24 27 96 33
Aktiver JavaScript for at se email