Houlkær Nyt

Houkær Nyt udgives af Initiativgruppen Houlkær og udkommer 4 gange om året
Stof, der ønskes bragt i næste nummer, bedes sendt som vedhæftet fil i mail til redaktøren Aktiver JavaScript for at se email eller anden kontaktperson i redaktionen. Evt. billeder skal vedhæftes som særskilte filer.
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere/forkorte det modtagne materiale.

Næste deadline
Det næste nummer af Houlkær Nyt bliver den fjerde i 2018 og udkommer i uge 46, midt i november

Deadline på bidrag – tekst som billeder – skal være redaktionen i hænde senest mandag den 22. oktober

Ansvarlig for omdeling af bladet
Johnny Nøhr Skott
Tlf. 60 53 30 98

– Houlkær Nyt omdeles af frivillige fra grundejerforeningerne i området.

 

Redaktør, Houlkær Nyt
Kristian Wesenberg Andersen
Tlf. 24 63 04 94 - Aktiver JavaScript for at se email

Kim Juhl Andersen
Tlf. 86 67 15 09 – Aktiver JavaScript for at se email

Kirsten Nørgaard, Houlkær Bibliotek
Tlf. 87 87 34 60 / 87 87 34 43 – Aktiver JavaScript for at se email

Søren Christensen, Houlkærskolen
Tlf. 29 162003 – Aktiver JavaScript for at se email

Kristine Jersin, Houlkær Kirke
Tlf. 24 27 96 33 – Aktiver JavaScript for at se email

Rikke May Kristthorsson, Fællessekretariatet Boligselskabet Viborg
Tlf.: 61 20 44 52 – Aktiver JavaScript for at se email