- Se alle bidragsydere Her

Håbet grønnes for cyklisterne

Statspenge til cykelstier kan være med til at fremme projekter i Houlkær-området

Cyklisterne i Houlkær-området har grund til at glæde sig.
Meget taler for, at de inden længe får to nye cykelstier at køre på: Én langs med Røddingvej/Nørremøllevej og én fra Løvbjerg-supermarkedet i Overlund ud til DLGs gamle grovvarecentral ved Nordre Ringvej.
Håbet om de nye cykelstier er blevet væsentligt grønnere, efter at Viborg Kommune her i efteråret har fået bevilget 12 mio. kroner fra staten som led i projektet ”Nordiske Cykelbyer”.
Kommunen har selv i sin ansøgning givet en række bud på, hvor pengene med fordel vil kunne anvendes, så cykelstinettet omkring Viborg bliver bundet bedre sammen.
– Men først omkring 1. december ved vi, om Vejdirektoratet prioriterer pengene på samme måde, som vi selv gør.
– Derfør tør jeg heller ikke på nuværende tidspunkt lægge hovedet på blokken og love, at de to cykelsti-projekter i Houlkær-området er blandt dem, der bliver realiseret i denne omgang, betoner afdelingsleder i Viborg Kommunes trafik- og vejafdeling, civilingeniør Thorkild Vestergaard.

Pres har virket

En del af de 12 mio. kroner vil næsten med sikkerhed blive afsat til at forlænge Himmerlandsstien fra Løgstrup og helt indtil hjertet af Viborg.
En ny cykelsti i Fjends-området står ligeledes højt på kommunens prioriteringsliste, men straks derefter følger en cykelstiforbindelse fra Houlkær til Viborg via Røddingvej/Nørremøllevej.
– Beboerforeningerne på bl. a. Nørremøllevej og Skovbakkevej har længe presset på for, at kommunen skulle sikre bedre forhold for cyklisterne på denne strækning. Og politisk sporer jeg også en bred erkendelse af, at Røddingvej/Nørremøllevej ikke er et trygt sted af færdes for cyklisterne.
– Dertil kommer, at asfalten på Nørremøllevej efterhånden er ved at være så nedslidt, at vejen alligevel står overfor at skulle renoveres. Og skal vi alligevel i gang med at flytte kantstenene, kan vi lige så godt tage skridtet fuldt ud og etablere en cykelsti i samme ombæring, lyder vurderingen fra Thorkild Vestergaard. 

Cykelsti helt til Foulum

En ny cykelsti langs Røddingvej/Nørremøllevej vil samtidig gøre det muligt at cykle under betryggende forhold hele vejen fra Viborg til Vammen ad den såkaldte Vammen-sti.
På samme måde vil en cykelsti fra den nye rundkørsel i Overlund og ud til Nordre Ringvej være med til at binde cykelstinettet i Viborg midtby sammen med den nye cykelsti, der i fremtiden skal gøre det mere tillokkende for medarbejderne på Forskningscenter Foulum at cykle til og fra arbejde.
”Foulum-stien” langs hovedvej 16 er helt og holdent et statsligt anlægsprojekt.
– Men når nu staten investerer et større millionbeløb i at forbedre cykelstiforbindelserne mellem Viborg og Foulum, så ville det måske nok være nærliggende, at kommunen fulgte trop ved at etablere en cykelsti fra Overlund og ud til hovedvejen, bemærker Thorkild Vestergaard.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.