- Se alle bidragsydere Her

Vælgermøde i Houlkær

VED DU, HVEM DU SKAL STEMME PÅ TIL KOMMUNALVALGET DEN 21. NOVEMBER?

Det har du mulighed for at finde ud af i Houlkærvængets aktivitetshus, Odshøjvej 2B, tirsdag den 31. oktober kl. 19.00. 

Vælgermøde

Initiativgruppen Houlkær har inviteret alle partierne der stiller op, og alle har sagt ja tak til invitationen.

Du kan møde følgende kandidater:

Per Møller Jensen, Socialdemokratiet. Liste A
Børge Knudsen, Det Radikale Venstre. Liste B
Claus Nielsen, Det Konservative Folkeparti. Liste C
Kai O. Andersen, Socialistisk Folkeparti. Liste F
Johan Winther Rasmussen, Liberal Alliance. Liste I
Réné Kjær, KristenDemokraterne. Liste K
Ove Kent Jørgensen, Dansk Folkeparti. Liste O
Ib Bjerregaard, Venstre, Danmarks Liberale Parti, Liste I
Flemming Gundersen, Enhedslisten. Liste Ø
Stine Isaksen, Alternativet. Liste Å

Lokalpolitiske spørgsmål, som kandidaterne er blevet bedt om at forholde sig til:

Det er temaer, der er aktuelle og særlig relevante for Houlkærområdet og området Øst for Paradis/Søerne.
Det skulle give mulighed for, at Houlkærområdets borgere og vælgere får lejlighed til både at lytte og stille spørgsmål til medlemmer af det kommende byråd.

1. Granada-toilet m.v. Det er lykkedes at skabe madpakkehus og shelters ved Granada-skoven. For at fuldende brugbarheden og undgå unødigt svineri er der brug for en toiletbygning bygget i en stil udvendigt tilpasset naturen og med dissektionsmulighed på husets ene sidevæg. Bygningen kommer til at ligge tæt på madpakkehuset og tæt på allerede eksisterende kloak, men skal have tilført vand og el.

2. Tryg og sikker trafik ved Rundkørslen Houlkærvej/Odshøjvej m.v.
Initiativgruppen Houlkær ønsker, at det skal være trygt og sikkert for fodgængere, cyklister og knallertkørere at komme til og fra Houlkær Centret med Bager, Kirke og Genbrugsbutik m.v. Biler fra nord kommer ofte for hurtigt til og gennem rundkørslen.
Endelig kunne vi generelt ønske og vil derfor gerne foreslå, at Viborg Kommune ved beplantning fx langs cykelstier og veje ofte satte frugttræer og buske i stedet for den nuværende praksis med skov-træer.

3. Omfartsvej planlægning: Ønskværdigt med omfartsvej Øst om Viborg: Hvor?
Skal det afvente en motorvejs placering?
Det er allerede nu påkrævet, at få gang i etableringen af en østlig omfartsvej til Viborg. Taphede udstykningen øger presset for at få fastlagt ruten og sat projektet i gang.

4. Erhverv i Taphede planen?
Vi finder Taphede planen original, spændende. Vi savner flere overvejelser om placeringer af håndværks- og andre virksomheder. Det vil på flere måder styrke området Øst for Paradis: Fx praktikpladser m.v. for unge og nærhed til arbejdspladser.

5. Skoledistrikter i fht. såvel Taphede-udbygningen som placering af Overlund skole: Igen her er udfordringen udbygningen af Viborg ‘Øst for Søerne’: En ny og samlet planlægning af skoledistrikter som følge af udbygningen og flytningen af Overlund Skole er presserende og vigtig!

6. Hal-’distrikter’: Som for skoledistrikter er planlægning vigtig.
Det må ske under alle omstændigheder og ses i forlængelse af debatten om fremtiden for Overlund Skole med evt. afledte konsekvenser for Overlund-hallen. En del af denne løsning ser vi, kunne være en hal 2 i Houlkær; det er ikke uvæsentligt med 2 haller under samme tag af hensyn til drift og fleksibilitet.

Der vil kunne købes drikkevarer ved arrangementet!

Alle fra området er velkommen.

 

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.