- Se alle bidragsydere Her

Udsigt til rigere flora “Øst for Paradis”

Mange forskellige interesser var repræsenteret, da Initiativgruppen Houlkær i august inviterede til flora-konference på Asmildkloster Landbrugsskole. Se hele rapporten fra konferencen i bunden af denne artikel.

Mange forskellige interesser var repræsenteret, da Initiativgruppen Houlkær i august inviterede til flora-konference på Asmildkloster Landbrugsskole. Se hele rapporten fra konferencen i bunden af denne artikel.

Mange forskellige interesser var repræsenteret på konference på Asmildkloster Landbrugsskole

I Konference om floraen Øst for paradis på Asmildkloster Landbrugsskole den 19.august blev sat en ramme af 70-årsplantenørds-erfaringer, forskningens seneste resultater om bynære landskaber og klimaet og set gennem politiske briller af en lokal folketingspolitiker.
Formanden for klima-og miljøudvalget Mads Panny åbnede konferencen med at udtrykke glæde over, at borgerne på den måde tager ejerskab for projekter til forbedring af naturen. Som landets næststørste kommune på 1409 km2 er der mange arealer at tage vare på og med de meget begrænsede midler, der er til rådighed i de kommunale budgetter, er det vigtigt at prioriteringen sker på det bedst mulige grundlag. Større midler til natur-projekter må komme fra Staten og/eller EU og her arbejder Kommunen aktuelt med et EU-Life projekt sammen med Naturstyrelsen og andre kommuner til forbedring af naturtilstanden i Nørreådalen.
Kommunen har også i planerne til Viborg Naturpark arbejdet målrettet med borgerinddragelse.
Hans Øllgaard præsenterede sig som plantenørd – har altid samlet, som lærer taget børnene med ud, vist og fortalt om planter; i 25 år blev en samling opbygget på Vestre Skolen med over 1250 planter og tilhørende florakatalog. (En stor og udsøgt samling af ringbind med indsamlede og tørrede planter og er i dag et vigtigt klenodie for Vestre Skole.)
Plantekendskab er i høj grad spørgsmål om detaljer og om at være meget præcis– mange planter er små og ligner hinanden, så en lup og mm-mål er nødvendige redskaber. Til præcis registrering er det nødvendigt at tage planten med hjem til nærmere studie.

Peter Rasmusen oplyste, at Houlkærskolen, Møllehøjskolen og Overlund Skole samarbejder med ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune om ”den åbne skole” med fælles valgfag for udskolingen. Det vil være ønskeligt at naturområderne under ”grønt partnerskab” kommer til at være en del af samarbejdet mellem skolerne og Viborg Gymnasiet, med videndeling og samarbejde mellem lærerne i grundskolen og gymnasiet som resultat. Den skolenære natur betyder, at den kan indgå som en forlængelse af klasserummet, uden transporttid og udgifter.  I al læring bør 3 betingelser være tilstede: Man skal arbejde. Den hjerne der styrer begivenhederne-modificeres af begivenhederne. Følelser. Følelser er grundlaget for hukommelsen. Hvis børnene bruger deres krop og sanser naturen, vil de bedre kunne huske det lærte. Undervisningen skal tilrettelægges i umiddelbar forlængelse af det børnene magter i forvejen. Praksis bliver derfor det vigtigste i læring. Kompetencer kommer af praksis. Børnenes arbejde i naturen er derfor ikke bare af rekreativ eller oplevelsesmæssig karakter, men betyder at de lærer bedre og husker det lærte bedre.
Jeppe Ottow Houlkærskolen gennemgik kravene til undervisningen i 4-9 klasse fra Undervisningsministeriet – Forenklede Fællesmål- Specifikke krav og forbindelser til andre fag og kunne notere mange gode forslag, herunder at et samlet forløb i folkeskolen bør omfatte alle årgange fra 0 til 9 klasse.
Kim Bruun fra Viborg Gymnasium og HF kunne konstatere, at 1-gerne med glæde kunne bidrage til forskolingen ved at undersøge planterne i forsøgsfelterne på Klostermarken og Elin Maagaard fa Landbrugsskolen belyste de meget nærliggende muligheder lige som Naturskolen også har gode muligheder for at bidrage til undervisningen i Folkeskolen.
Professor Jørgen Primdahl illustrerede byudvikling og landskabshensyn med et eksempel fra Trekroner ved Roskilde og anbefalede at web-site bruges systematisk til at fremme dialoger om udviklingen.
Karin Gaardsted MF fortalte, at en stor isflage på 45 km2 havde revet sig søs i arktisk som følge af klimaændringerne og mente at regeringen også bør gøre langt mere for at imødegå opvarmningen.
Professor Jørgen E. Olesen sagde, at verdenssamfundet i 2015 vedtog at opvarmningen skal begrænses til 1,5 gr C inden 2050 gennem frivillige aftaler og at Danmark undgår det værste forværringer af klimaændringerne som følge at afbrændingen af fossile brændsler- der er egne i Sydeuropa der er langt værre stillet.

Læs hele rapporten og bilagene og send eventuelle kommentarer til stigjensen@fiberpost.dk inden onsdag den 12. oktober 2016
Derefter vil rapporten blive redigeret til sin endelige form

2016-09-19-rapport-fra-konference-om-floraen-oest-for-paradis

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.