- Se alle bidragsydere Her

Stor iderigdom – ringe tilslutning

Procesguide Karsten Thygesen styrede workshop’en med sikker hånd og lagde for med et kort oplæg om ”hvor i hjernen, vi spotter ressourcer – og hvordan vi omsætter dem til praksis”.

Procesguide Karsten Thygesen styrede workshop’en med sikker hånd og lagde for med et kort oplæg om ”hvor i hjernen, vi spotter ressourcer – og hvordan vi omsætter dem til praksis”.

Tre timers intens workshop på Houlkærskolen har givet Initiativgruppen Houlkær noget at tænke over

Udvikling af en fælles internet-portal for Houlkær-Overlund-Tapdrup-området. Udvidet samarbejde mellem skoler og ældrecentre, så børn og ældre i højere grad får mulighed for at mødes. Og ansættelse af en lokal ”blæksprutte”/aktivitetskoordinator med fast base i Houlkærhallen.
Gode ideer skortede det ikke på, da Initiativgruppen Houlkær tirsdag 6. oktober kaldte sammen til workshop i ”Kridthuset” på Houlkærskolen.
Til gengæld kunne arrangørerne godt have ønsket sig et lidt større fremmøde til fyraftensarrangementet, der overordnet havde til formål at tilvejebringe ideer, der kan være med til at styrke sammenhængskraften i lokalområdet.
Efter flere sidste-øjebliks-afbud nåede det samlede deltagerantal kun lige akkurat over de 20, og det var klart i underkanten af, hvad initiativtagerne på forhånd havde håbet på.
Procesguide Karsten Thygesen indledte workshop’en med et kort oplæg om ”hvor i hjernen, vi spotter ressourcer – og hvordan vi omsætter dem til praksis”, og så blev deltagerne i øvrigt fordelt i tre grupper: En, der hovedsageligt beskæftigede sig med information og kommunikation. En, der primært diskuterede nye tiltag for børn og unge. Og en, der først og fremmest beskæftigede sig med voksne- og ældre-spørgsmål.

En samlet flok på godt 20 workshop-deltagere var klart i underkanten af, hvad Initiativgruppen Houlkær på forhånd havde håbet på.

En samlet flok på godt 20 workshop-deltagere var klart i underkanten af, hvad Initiativgruppen Houlkær på forhånd havde håbet på.

Dommerkomité i arbejde
Talelysten var generelt stor, og mange nye forslag og ideer blev ført til protokols i løbet af de cirka halvanden time, gruppe-seancerne varede.
Summen af ideer bliver i løbet af et par dage rundsendt til samtlige deltagere i workshop’en, og herefter er det så i første række op til Initiativgruppen Houlkær at vurdere hvilke af ideerne, der konkret skal arbejdes videre med.
Til at hjælpe sig med at skelne mellem de ”gode” og de ”rigtig gode” ideer har Initiativgruppen en  dommerkomité bestående af chefredaktør Lars Norup, Viborg Stifts Folkeblad, forvaltningschef Lars Stenholt, Viborg Kommune, skoleinspektør Pernille Lilliedal, Houlkærskolen, og formanden for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard.

Talelysten og iderigdommen var generelt stor rundt omkring i grupperne, og mange nye forslag og ideer blev ført til protokols i løbet af de cirka halvanden time, gruppe-seancerne varede.

Talelysten og iderigdommen var generelt stor rundt omkring i grupperne, og mange nye forslag og ideer blev ført til protokols i løbet af de cirka halvanden time, gruppe-seancerne varede.

Workshop-organisator Karsten Thygesen har på forhånd doneret hele sit honorar til formålet, således at dommerkomitéen har mulighed for at øremærke 5000 kroner til realisering af workshop’ens allerbedste idé.
Ét presserende spørgsmål gav workshop’en ikke umiddelbart svar på: Nemlig hvad der skal ske med Houlkær Nyt, når den nuværende redaktør takker af ved årsskiftet.
Dermed forekommer det indtil videre overvejende sandsynligt, at det er en lokal bladepoke, der slutter, når novembernummeret af Houlkær Nyt kommer på gaden i løbet af uge 46.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.