- Se alle bidragsydere Her

Tid til at give naturen et pift

Skovfoged Steen Bonne Rasmussen (th) i gang med at orientere om Naturstyrelsens driftsplaner for Klostermarken.

Skovfoged Steen Bonne Rasmussen (th) i gang med at orientere om Naturstyrelsens driftsplaner for Klostermarken.

Fremmødet var beskedent, men engagementet stort, da der 19. august var mulighed for at høre mere om projekt ”Elever gi´r naturen et pift og får nye kompetencer – på Klostermarken i Viborg”

Kragefod, vandskræppe, kantet perikon – og en lang række andre plantearter.
En lille sluttet skare af naturinteresserede kom vidt omkring i det botaniske univers, da Initiativgruppen Houlkær onsdag 19. august inviterede på guidet rundtur i det tidligere militære øvelsesområde, Klostermarken, på toppen af bakken øst for Søndersø.
Sensommervejret kunne dårligt have været mere ideelt og indbydende til formålet.
Ikke desto mindre var der kun godt en håndfuld menige Houlkær- og Overlund-borgere, der mødte frem for at høre nærmere om fremtidsplanerne for det stærkt varierede naturområde med den flotte udsigt over Viborg by.
Skovfoged Steen Bonne Rasmussen lagde for som repræsentant for Naturstyrelsen, der har stået for administration af Klostermarken siden 2002, da forsvaret rykkede ud.
Steen Bonne Rasmussen fortalte – i store linjer – om, hvordan Klostermarken er opdelt i skov, hede, overdrev, vandhuller – og et større græsareal, som er forpagtet ud til en økologisk landmand.
Samtidig lagde han på ingen måde skjul på, at det skorter på penge til at vedligeholde – og udvikle – området, som Naturstyrelsen egentlig gerne ville.
– Netop derfor er vi også stærkt interesseret i at få borgerne mere aktivt inddraget i naturplejen på Klostermarken. Ikke kun fordi det er gratis. Også fordi det forhåbentlig kan være med til at give lokalbefolkningen en højere grad af ejerskab til området, forklarede Steen Bonne Rasmussen.

Stig Jensen, Initiativgruppen Houlkær, med den tre år gamle ”Borgerplan Øst for Paradis”, der har været med til at skabe grundlag for det grønne partnerskab, som nu er ved at spire frem på Klostermarken.

Stig Jensen, Initiativgruppen Houlkær, med den tre år gamle ”Borgerplan Øst for Paradis”, der har været med til at skabe grundlag for det grønne partnerskab, som nu er ved at spire frem på Klostermarken.

Meget at rive i
Netop sådan en ”Grøn partnerskabs”-aftale har Naturstyrelsen her i 2015 indgået med Initiativgruppen Houlkær – som en udløber af den efterhånden tre år gamle ”Borgerplan Øst for Paradis”.
Aftalen er blevet døbt ”Elever gi´r naturen et pift og får nye kompetencer – på Klostermarken i Viborg”. Det foreløbige budget er på 400.000 kroner – og målgruppen for projektet er i første omgang eleverne på områdets tre folkeskoler: Houlkærskolen, Overlund Skole og Møllehøjskolen i Tapdrup – men på længere sigt også eleverne på Viborg Gymnasium og HF.
Stig Jensen, Initiativgruppen Houlkær, er en af arkitekterne bag projektet – og dét orienterede han kort om i forbindelse med naturvandringen 19. august.

Ideen med at fælde træer på hedeskrænten mod syd er ikke bare at forbedre udsigten. Det handler også om at give lyngen bedre vækstvilkår, så den igen får mulighed for at vinde frem.

Ideen med at fælde træer på hedeskrænten mod syd er ikke bare at forbedre udsigten. Det handler også om at give lyngen bedre vækstvilkår, så den igen får mulighed for at vinde frem.

Det mere konkrete indhold i undervisningsprojektet har det været op til konsulentfirmaet Natur & Landbrug Aps. at udforme, og alt imens det lille selskab traskede gennem Klostermarken, gav Lisbeth Nielsen fra firmaet flere eksempler på, hvad det er for projekter, eleverne på de omkringliggende skoler kan tænkes at blive aktivt involveret i.
Ved vandhullet over for gymnastik- og idrætshøjskolen handler det bl. a. om at bekæmpe vildtvoksende hindbær, så andre mere sjældne – og attraktive – arter får bedre vækstvilkår.
På hedeskrænten i den sydlige del af Klostermarken handler det om at fælde træer. Ikke bare af hensyn til udsigten, men også af hensyn til lyngen, som langsomt er ved at blive trængt i defensiven i området.
Og i de afmærkede ”udviklingsfelter” – ikke langt fra Klostermarkens P-plads – handler det om at holde øje med, hvordan forskellige måder at holde vegetationen nede på, afspejler sig i mangfoldigheden af plantearter.
Meget af tiden indtil nu er gået med at udarbejde undervisningsmateriale, engagere lærerne på de involverede skoler i projektet og afmærke de forskellige udviklingsfelter i området.
Først her i efteråret bliver det for alvor skoleelevernes tur til at vise deres evner med le, sav og planteleksikon.
Partnerskabsprojektet ”Elever gi´r naturen et pift og får nye kompetencer – på Klostermarken i Viborg” løber i første omgang frem til nytår, men håbet er helt klart, at det kan fortsætte i 2016.
– Og til den tid vil Viborg Gymnasium og HF helt afgjort også gerne være med, lød det begejstret fra de to gymnasielærere, som 19. august var med på rundturen rundt i området.

Her ved vandhullet over for gymnastik- og idrætshøjskolen kunne det være fint, hvis elever fra de omkringliggende folkeskoler gik i krig med de vildtvoksende hindbær, så andre – og mere attraktive – planter fik bedre vækstvilkår.

Her ved vandhullet over for gymnastik- og idrætshøjskolen kunne det være fint, hvis elever fra de omkringliggende folkeskoler gik i krig med de vildtvoksende hindbær, så andre – og mere attraktive – planter fik bedre vækstvilkår.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.