- Se alle bidragsydere Her

Snart tid til at svinge leen

1. juni var det en flok lærere fra Houlkærskolen, Overlund Skole og Møllehøjskolen, som var på kursus hos Niels Johansson, Bakkebjerg Naturpleje, for at lære at slå med le.  Umiddelbart efter sommerferien bliver det skoleelevernes tur.

1. juni var det en flok lærere fra Houlkærskolen, Overlund Skole og Møllehøjskolen, som var på kursus hos Niels Johansson, Bakkebjerg Naturpleje, for at lære at slå med le. Umiddelbart efter sommerferien bliver det skoleelevernes tur.

Alt er lagt til rette, så områdets skoleelever straks efter sommerferien kan gå i gang med at gi’ naturen et pift på Klostermarken

Lærere fra de tre involverede skoler har i forsommeren været på kursus i at slå med le.
Området er minutiøst blevet delt op i en række ”udviklingsfelter” – med henblik på forskellige former for naturpleje.
Og på et 600 kvadratmeter stort areal er tørvelaget blevet skrællet af, så ny – og mere spændende – vegetation kan få bedre vilkår for at vokse op.
Kort fortalt er alt efterhånden lagt til rette, så der efter sommerferien kan sættes ”fuld turbo” på projekt ”Elever gi’r naturen et pift og får nye kompetencer – på Klostermarken i Viborg”.
Det ambitiøse naturplejeprojekt er udviklet i af Initiativgruppen Houlkær i tæt samarbejde med Foulum-firmaet Natur & Landbrug Aps. – og med 200.000 kroner i støtte fra Naturstyrelsens afdeling for arealdrift, friluftsliv og partnerskaber.
Ideen går – kort fortalt – ud på at lade elever fra Houlkærskolen, Overlund Skole og Møllehøjskolen i Bruunshaab hjælpe med naturplejen på Klostermarken, så de ad den vej samtidig får et bedre naturkendskab og medejerskab til naturen i lokalområdet.
Eleverne fra de tre skoler skal bl. a. være med til at fjerne små træer, hvor der ønskes lysåbne områder. De kommer i sving med hørive og børne-le på botaniske ”hotspots”, hvor en intensiveret naturpleje kan være med til at fremme et mere varieret dyre- og planteliv. Og via et såkaldt ”fotoherbarium” med fotos af planter fundet i området får de lært at sætte navn på en række af de planter, som vokser frit i naturen øst for Viborg-søerne.

Stig Jensen fra Initiativgruppen Houlkær har allerede selv været i sving med høriven på Klostermarken. Onsdag 19. august inviterer han sammen med skovfoged Steen Bonne Rasmussen, Naturstyrelsen, og konsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug Aps., til informationsmøde om planerne for den fremtidige  naturpleje i området.

Stig Jensen fra Initiativgruppen Houlkær har allerede selv været i sving med høriven på Klostermarken. Onsdag 19. august inviterer han sammen med skovfoged Steen Bonne Rasmussen, Naturstyrelsen, og konsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug Aps., til informationsmøde om planerne for den fremtidige naturpleje i området.

Informationsaften 19. august
Samtidig med at naturpleje-projektet således tjener et pædagogisk formål, kan det forhåbentlig også være med til at gøre det tidligere militære øvelsesareal med den storslåede udsigt over Viborg by endnu mere spændende at færdes i for de mange hundeluftere, motionsløbere, mountainbike-cyklister og vandrere, som allerede i dag gør brug af Klostermarkens rekreative tilbud.
Eksempelvis er det planen, at der i området skal etableres et lille bålsted, hvor spejdere og skoleelever på udflugt kan bage en pandekage eller stege en pølse over åben ild.
Oprindeligt var ideen, at der skulle være tale om et egentligt bålsted, men den idé er Naturstyrelsen ikke så begejstret for.
Betænkelighederne går på, at en fast bålplads meget vel kunne tænkes at tiltrække grupper, der knuser flasker og smider dåser – og dét er jo netop ikke hensigten med det hele.
I stedet vil man i første omgang ”nøjes” med at reservere et område, hvor der er mulighed for at tænde bål i et bålfad.
Skulle man som borger i Houlkær-Overlund-Bruunshaab-området være interesseret i at høre mere om planerne for den ændrede naturpleje på Klostermarken, så planlægger Initiativgruppen Houlkær i samarbejde med Naturstyrelsen at invitere til informationsmøde i området onsdag 19. august kl. 19-21.
Skovfoged Steen Bonne Rasmussen lægger for med en mere overordnet orientering om Klostermarken og driftsplanen for området – og herefter vil konsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug Aps., og Stig Jensen, Initiativgruppen Houlkær, fortælle mere specifikt om projekt ”Elever gi’r naturen et pift og får nye kompetencer”, alt imens man vandrer rundt i området på en forhåbentlig lun og solbeskinnet sensommeraften.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.