- Se alle bidragsydere Her

Houlkærhallen stadig i fin form

Også i 2014 og i starten af 2015 er der blevet investeret betragtelige beløb i at bringe Houlkærhallen i vedligeholdelsesmæssig topform. Senest har selskabslokalet fået en større omgang, så det nu er væsentligt lysere og mere tidssvarende fest-faciliteter, halformand Jens Johansen her kan fremvise.

Også i 2014 og i starten af 2015 er der blevet investeret betragtelige beløb i at bringe Houlkærhallen i vedligeholdelsesmæssig topform. Senest har selskabslokalet fået en større omgang, så det nu er væsentligt lysere og mere tidssvarende fest-faciliteter, halformand Jens Johansen her kan fremvise.

– Men et eventuelt opbrud i Houlkær IF vil selvfølgelig få konsekvenser – også for hallen, advarer halformand Jens Johansen

En idrætshal kan være i nok så god vedligeholdelsesstand.
Den har først rigtig værdi, når den er fyldt med mennesker, aktiviteter og liv, konstaterede formand Jens Johansen, da han 18. maj gjorde status på Houlkærhallens årlige repræsentantskabsmøde.
Ud fra den betragtning lagde han i sin beretning heller ikke skjul på, at det – set med hal-briller – bestemt ikke er nogen ønskesituation, at fodboldspillerne i Houlkær nu overvejer at bryde ud af HIF-samarbejdet for i stedet at intensivere samarbejdet med Eastside Viborg-samarbejdspartnerne i Overlund GF.
– Vi skal i Houlkærhallen ikke gøre os kloge på, hvilken løsning der er bedst, men et evt. opbrud i HIF vil selvfølgelig få konsekvenser for Houlkærhallen, og jeg ser gerne, at vi i Houlkærhallen tager et proaktivt skridt i forhold til at imødegå de konsekvenser, en evt. afvikling af HIF vil få for Houlkærhallen, lød det i årsberetningen fra en ellers generelt veltilfreds hal-formand.
”Usexede” investeringer
Fire år i træk er der nu blevet investeret massivt i at gøre Houlkærhallen til en hal ”i topform” – og det forgangne år har i den henseende bestemt ikke været nogen undtagelse.
Et nyt tag er blevet lagt. Der er blevet efterisoleret, så hallen er blevet mere energieffektiv. Klinker og murværk er blevet repareret i flere af hallens omklædningsrum, og selskabslokalerne har her i foråret fået den store tur med ny farve på væggene, ny og energibesparende belysning og nye borde og stole.
Måske ikke ligefrem investeringer, der klinger særlig ”sexet” i det store nyhedsbillede, men trods alt investeringer, der tilsammen løber op i over en million kroner, og som ifølge halformanden er med til at fremtidssikre Houlkærhallen som et attraktivt samlingssted for børn og voksne i Houlkær.
Et andet stort lyspunkt, som Jens Johansen fremhævede i sin beretning, var, at det her i foråret lykkedes at lande en aftale med Viborg kommune, så den årlige kommunale revy nu igen er kommet ”hjem” i Houlkærhallen.
– At vi har lokalerne til et sådan arrangement med over 600 spisende gæster, var jeg på forhånd helt overbevist om.
– Lidt mere usikker var jeg på, om vi med vores, trods alt lille organisation, ville være i stand til at imødekomme alle de ønsker, som viste sig at dukke op undervejs, men efterfølgende har jeg kun fået positive tilbagemeldinger på rammerne, og alt tyder på, at vi også fremover skal huse revyen.
– Det fortjener ikke mindst vore ansatte, Martin og Dorthe, stor anerkendelse for. De fik virkelig brændt timer og energi af i revy-ugen, konstaterer Jens Johansen.

En ny i bestyrelsen
Sammenlagt kom Houlkærhallen ud af 2014 med et overskud på godt 225.000 kroner.
Til gengæld opererer hallen i budgettet for 2015 med et forventet underskud i størrelsesordenen 130.000 kroner – bl. a. som følge af udgifterne til renovering af selskabslokalerne og reparation af rytterlys.
Repræsentantskabsmødet i Houlkærhallen samlede i alt 11 interesserede – heraf fire bestyrelsesmedlemmer.
Jens Johansen og Majbritt Clausen blev begge genvalgt til halbestyrelsen for endnu en periode, mens Tonie Holmberg takkede af og blev afløst af Rikke May Kristthorsson.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.