- Se alle bidragsydere Her

Idrætsforening i opbrud

Heller ikke i 2014 var generalforsamlingen i Houlkær IF noget større tilløbsstykke. Omend fremmødet dog var betragteligt større end året før.

Heller ikke i 2014 var generalforsamlingen i Houlkær IF noget større tilløbsstykke. Omend fremmødet dog var betragteligt større end året før.

Medlemskrise får fodboldafdelingen i Houlkær til at overveje løsrivelse, fremgik det af årets generalforsamling i Houlkær IF

Bliver 2015 året, der markerer begyndelsen til enden for Houlkær IF, som vi kender foreningen i dag?
Meget kunne tyde på dét – at dømme efter forløbet af idrætsforeningens ordinære generalforsamling tirsdag 24. marts.
– Vi er på ingen måde ude på at smække med døren eller liste os bort som en tyv om natten, men i fodboldafdelingen er vi efterhånden nået dertil, at vi tænker på at løsrive os fra den nuværende paraplyorganisation.
– Med et stadig faldende medlemstal i foreningen bliver vi færre og færre om at betale fællesudgifterne. Og ærligt talt så er det svært at se, hvor en hel masse nye medlemmer pludselig skulle komme fra.
– Derfor er der – for mig at se – heller ingen vej uden om, at vi her i 2015 får kigget grundigt på strukturen – og set på hvordan en ny fremtid evt. vil kunne strikkes sammen, lød det på generalforsamlingen fra formand Dorte Sigvardsen, der samtidig også er formand for klubbens fodboldafdeling.

Penge til at betale regninger

Baggrunden for fodboldspillernes løsrivelses-overvejelser kan man – uden at være specielt regnskabskyndig – læse sig til i Houlkær IFs 2014-regnskab.
Isoleret set er regnskabet sådan set slet ikke så dårligt.
Set under ét kom HIF ud af regnskabsåret med et nydeligt overskud på 51.347 kroner.
– Og hele året igennem har vi – modsat året før – været i stand til at betale vore regninger.
– Det må – alt andet lige – siges at være en tilfredsstillende udvikling, konstaterede Dorte Sigvardsen i sin beretning.
Kigger man lidt nærmere på regnskabstallene, bliver det dog hurtigt tydeligt, at det pæne regnskabsresultat primært er fodboldafdelingens fortjeneste.
Ikke mindst takket være en vellykket og indbringende Nisse Cup i december kom fodboldafdelingen ud af regnskabsåret med et overskud på små 70.000 kroner. Penge, som afdelingen her i løbet af 2015 – for størstedelens vedkommende – har tænkt sig at investere i et nyt – og stærkt tiltrængt – lysanlæg på træningsbanerne ved hallen.
I de øvrige underafdelinger i Houlkær IF var der knapt så meget at glæde sig over i 2014. Badmintonafdelingen tegnede sig for et underskud på godt 13.000 kroner.
Linedancerne kom ud af året med et underskud på små 10.000 kroner.
Håndboldafdelingen, som i denne sæson blot tæller et enkelt turneringshold, noterede sig i 2014 for et beskedent plus på små 5000 kroner.
Og værst af alt: HIFs samlede kontingentindtægter faldt i 2014 fra 422.515 til 299.248 kroner. Simpelthen fordi færre og færre dyrker idræt i foreningen, som for blot få år siden var en af Viborgs allerstørste med et stort set stabilt medlemstal omkring de 1000.

Uholdbar situation
I et forsøg på at lodde interessen for nye, lokale idrætsaktiviteter har Houlkær IF for nylig – i samarbejde med hal, fritidsklub og SFO – lanceret en ny underafdeling: Flexidræt.
Men uden at det indtil videre har givet sig konkret udslag i en tilgang af nye medlemmer.
– Ingen skal være i tvivl om, at dét, vi allerhelst ville, var at fylde Houlkærhallen med gymnastik, dans – og alle mulige andre forskellige former for idræt.
– Men hvor er det lige, vi finder de personer, som brænder så meget for området, at de har energi til at sætte en hel masse nye aktiviteter i gang.
– Virkeligheden her og nu er, at foreningskontingentet bare stiger og stiger – og at vi bliver færre og færre til at deles om udgifterne.
– Det er en situation, som ingen af os kan leve med i længden – og det er bl. a. også på den baggrund, vi i fodboldafdelingen har talt om at løsrive os – og måske i stedet indlede et endnu tættere samarbejde med vore Eastside-samarbejdspartnere i Overlund, forklarede Dorte Sigvardsen på generalforsamlingen.
Foreløbig er hun dog indstillet på at blive endnu et år på posten som HIF-formand, inden hun endegyldigt takker af.
Og på den baggrund valgte også kasserer Lone Nør Skott på generalforsamlingen at lade sig genvælge for endnu en periode.
Kassereren mødte ellers frem til generalforsamling i højgravid tilstand – men skønner altså godt, at hun i det kommende år kan kombinere regnskabsføring og babypasning.
Ud over formand og kasserer består den aktuelle HIF-bestyrelse af afdelingsrepræsentanterne Grete Udengaard (linedance), Jeanette Bromerholm (håndbold) og Anders E. Larsen (badminton).

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.