- Se alle bidragsydere Her

Så er byggeriet i gang

Den nyvalgte formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, bød på Initiativgruppens vegne velkommen til byggestarten i Granada-skoven.

Den nyvalgte formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, bød på Initiativgruppens vegne velkommen til byggestarten i Granada-skoven.

Solen skinnede, rågerne skreg og bageren sørgede for hindbærsnitter, da Initiativgruppen Houlkær 19. marts markerede starten på opførelsen af bydelens nye madpakkehus i Granada-skoven

Forårsvejret var som bestilt til lejligheden.
Til gengæld gjorde beboerne i den lokale rågekoloni, hvad de kunne for at forstyrre, da Initiativgruppen Houlkær torsdag 19. marts inviterede til officiel start på opførelsen af det nye madpakkehus i Granada-skoven.
Ideen om madpakkehuset – og en række øvrige, nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven – blev oprindeligt lanceret af vicevært Anja Kristensen, Boligselskabet Viborg, i forbindelse med to ”Øst for Paradis”-workshops på Houlkærskolen i efteråret 2011 og i foråret 2012.
Idékvinden glæder sig i dag – med et stort smil på løben – over, at der nu langt om længe er kommet synligt skred i planerne om at ”udvikle Granada-skoven kulturelt og rekreativt under hensyntagen til områdets fine natur”.
– Jeg har for så vidt aldrig tvivlet på, at vi nok skulle komme i gang med projektet. Før eller siden.
– Men jeg må da ærligt sige, at der har været nogle tidspunkter i de seneste par år, hvor min tålmodighed har været sat lidt på prøve, indrømmede Anja Kristensen. Alt imens hun ved byggestarten gik rundt og inspicerede de første stolper, der allerede er sat i jorden i Granada-skoven.

Det nye madpakkehus i Granada-skoven er allerede så småt begyndt at tage form – og ventes at stå helt færdigt i løbet af tre-fire uger. Her bliver byggeriet bl. a. inspiceret af den oprindelige idékvinde bag projektet, vicevært Anja Kristensen, Boligselskabet Viborg.

Det nye madpakkehus i Granada-skoven er allerede så småt begyndt at tage form – og ventes at stå helt færdigt i løbet af tre-fire uger. Her bliver byggeriet bl. a. inspiceret af den oprindelige idékvinde bag projektet, vicevært Anja Kristensen, Boligselskabet Viborg.

Mange bække små…
Selve arbejdet med at opføre det nye madpakkehus er lagt i hænderne på en flok unge tømrerelever fra Praktikcenter Viborg under den lokale erhvervsskole, Mercantec.
Pengene til byggeriet kommer i første række fra Friluftsrådet, som allerede på et forholdsvis tidligt tidspunkt i forløbet bevilgede op til 85.000 kroner til de nye friluftsfaciliteter i Houlkær.
Anlægsgartneren Havris v. Johnny Jacobsen har stået for jordarbejdet i forbindelse med byggeriet af det nye madpakkehus. Brøndum Ejendomme har bidraget med et kontant tilskud på 10.000 kroner. Boligselskabet Viborg har bevilget 12.500 kroner til formålet. Andelskassen har givet et tilskud på 2500 kroner. Lions Club Viborg har været på banen med 10.000 kroner i støtte. Byggemarkedet Stark har givet rabat på byggematerialerne, svarende til et kontant tilskud på yderligere 10.000 kroner, og så har Initiativgruppen Houlkær også selv skudt 10.000 kroner i projektet.
For ikke at glemme Houlkær Kirke og Houlkær Bageri som henholdsvis sponsorerede kaffe og hindbærsnitter i forbindelse med starten på madpakkehus-byggeriet.

Spændende muligheder

Formanden for Viborg Kommunes tekniske udvalg, Johannes Vesterby (V), roste i sin tale Initiativgruppen Houlkær for Granada-projektet – og i det hele taget for arbejdet med borgerplan ”Øst for Paradis”, som har dannet baggrund for etableringen af de nye friluftsfaciliteter.

Formanden for Viborg Kommunes tekniske udvalg, Johannes Vesterby (V), roste i sin tale Initiativgruppen Houlkær for Granada-projektet – og i det hele taget for arbejdet med borgerplan ”Øst for Paradis”, som har dannet baggrund for etableringen af de nye friluftsfaciliteter.

Målet er, at det nye madpakkehus i Houlkær inden for overskuelig fremtid skal suppleres af to shelters og et udvidet vandhul med tilhørende badebro.
Om det så i sig selv er tilstrækkeligt til, at Granada-skoven kan generobre sin tidligere position som et af viborgensernes foretrukne søndagsudflugtsmål, er måske nok tvivlsomt.
– Men når vi så dertil lægger en lokal anlægsplads for ”Margrethe” og et nyt sejlcenter for enden af Nørresø så åbner der sig da bestemt nogle spændende muligheder, vurderede den nyvalgte formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, i sin velkomst til torsdagens lille uformelle sammenkomst i skovbrynet.
Viborg Kommunes rolle i forbindelse med etableringen af de nye friluftsfaciliteter i Houlkær har hidtil hovedsageligt været at sørge for de fornødne tilladelser.
– Og det har vi naturligvis gjort lige så ekspedit, som vi altid gør, bemærkede teknisk udvalgs-formand, Johannes Vesterby (V), da han på kommunens vegne talte ved byggestarten – i skarp verbal konkurrence med rågerne i de omkringliggende trætoppe.
Først og fremmest benyttede Johannes Vesterby dog lejligheden til at rose Initiativgruppen Houlkær for den foretagsomhed, de lokale kræfter har demonstreret i forbindelse med Granada-projektet.
– Der er næsten ikke noget bedre, end når borgerne tager sagen i deres egen hånd, forfølger deres drømme og i sidste ende også har held med at få dem realiseret, vurderede han.
Kultur- og fritidsudvalgsformand Per Møller Jensen (S) var ligeledes på pletten til byggestarten i Granada-skoven.
Per Møller Jensen bor selv i området og færdes jævnligt i skoven – ikke mindst når børnebørnene er på besøg.
– Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at de nye faciliteter her i Granada nok skal blive en stor gevinst for området – så klø bare på med det videre arbejde, lød opfordringen fra Per Møller Jensen.
Også direktør i Boligselskabet Viborg, Grethe Hassing, benyttede lejligheden til at ønske Initiativgruppen Houlkær til lykke med udsigten til de kommende nye friluftsfaciliteter.
– Madpakkehuset her er et rigtig godt eksempel på, hvad der sker, når mange gode kræfter forstår at arbejde sammen – og det er vi i det hele taget rigtig gode til her i Houlkær-området, fremhævede hun.
Selve opførelsen af det nye madpakkehus i Granada-skoven forventes at tage tre-fire uger.
Herefter står huset til fri afbenyttelse for alle, der måtte have lyst til at indtage frokosten eller aftensmaden i det fri.
Hvad enten det så i øvrigt drejer sig om private – eller de mange børneinstitutioner i området.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.