- Se alle bidragsydere Her

Initiativgruppen på økonomisk hestekur

Efter at have stået i spidsen for Initiativgruppen Houlkær lige siden organisationen blev etableret i den nuværende form, har menighedsrådsformand Carsten Marcussen nu valgt at lade nye kræfter komme til.

Efter at have stået i spidsen for Initiativgruppen Houlkær lige siden organisationen blev etableret i den nuværende form, har menighedsrådsformand Carsten Marcussen nu valgt at lade nye kræfter komme til.

Efter vellykket ”turn-around” i 2014 kan Initiativgruppen Houlkær nu igen svare enhver sit

Operationen lykkedes – og patienten overlevede.
Vendingen er måske nok en smule fortærsket – men den er ikke desto mindre ganske dækkende, når det handler om den økonomiske kovending, Initiativgruppen Houlkær har haft held med at gennemføre i 2014.
Situationen ved udgangen af 2013 var i realiteten den, at Initiativgruppen kun med møje og besvær kunne svare enhver sit.
Og kun fordi Boligselskabet Viborgs afd. 12, Houlkærvænget, beredvilligt trådte til med ”nødhjælp” i form af et tilskud på 10.000 kroner, blev der i sidste øjeblik skabt økonomisk grundlag for, at et planlagt november-nummer af Houlkær Nyt kunne komme på gaden.
Medicinen, som har bragt Initiativgruppen ud af den økonomiske klemme, har været en skønsom blanding af besparelser og øgede indtægter.
Antallet af årlige Houlkær Nyt-udgivelser er blevet skåret ned fra fem til fire. Tillægget ”Praktiske oplysninger”, som tidligere udkom to gange om året i både Houlkær og Overlund, er nu helt droppet. Spalterne i Houlkær Nyt er blevet åbnet for annoncer fra lokalområdet. Og – ikke at forglemme – så har Initiativgruppen intensiveret indsatsen for at få Houlkærs grundejerforeninger til at bidrage økonomisk til fællesskabet.
Med dét resultat, at grundejerforeningerne nu tegner sig for et samlet bidrag på 27.155 kroner (mod bare 14.160 kroner i 2013).

Fremover bliver det op til sognepræst Kristine Jersin at varetage opgaven som Houlkær Kirkes repræsentant i Initiativgruppen Houlkær.

Fremover bliver det op til sognepræst Kristine Jersin at varetage opgaven som Houlkær Kirkes repræsentant i Initiativgruppen Houlkær.

Tilsammen har de forskellige tiltag resulteret i, at Initiativgruppen Houlkær kom ud af 2013 med et overskud på små 13.000 kroner – og en slutsaldo på 18.451,80.
Og det var på den baggrund også en noget mere fortrøstningsfuld, Henning Bruun-Schmidt, der som kasserer gjorde økonomisk status på Initiativgruppens årlige repræsentantskabsmøde på Houlkærskolen.
Forventningen for 2015 er et beskedent overskud på små 4000 kroner – vel at mærke efter at Initiativgruppen Houlkær ekstraordinært har bidraget med 10.000 kroner til etableringen af de nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven.
Bortset fra den vellykkede økonomiske ”turn-around” i 2014 vil repræsentantskabsmødet 2015 også blive husket for, at det var det sidste med menighedsrådsformand Carsten Marcussen som formand for Initiativgruppen.
Carsten Marcussen har ellers stået i spidsen, lige siden Initiativgruppen Houlkær blev etableret i den nuværende form, men kirkens faste plads i bestyrelsen er nu i stedet overtaget af sognepræst Kristine Jersin.
På tilsvarende vis er det internt i Boligselskabet Viborg blevet afklaret, at Henrik Nielsen har overtaget Charlotte Lunds plads i Initiativgruppen – og på selve repræsentantskabsmødet var der genvalg til Henrik Søgaard og Agnes Hahn.
Ny suppleant til Initiativgruppen Houlkær er Ole Nørgaard.
Den nærmere fordeling af arbejdsopgaverne i bestyrelsen afklares på et konstituerende møde 9. marts.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.