- Se alle bidragsydere Her

Slut med snak om Granada-planer

Indtil videre er det kun et par pinde i jorden, der markerer, hvor det kommende madpakkehus i Granada-skoven kommer til at ligge – men fra 17. marts skulle byggeriet gerne begynde at tage form for alvor.

Indtil videre er det kun et par pinde i jorden, der markerer, hvor det kommende madpakkehus i Granada-skoven kommer til at ligge – men fra 17. marts skulle byggeriet gerne begynde at tage form for alvor.

Nu er tiden snart inde til at føre planerne ud i virkeligheden

Foreløbig er det kun et par små pinde, der markerer, hvor familien Houlkær inden længe kan sidde og nyde frokosten i det fri, men det er kun et spørgsmål om tid.
Allerede midt i marts skulle der gerne for alvor komme skred i arbejdet, når tømrerelever fra Mercantec i Viborg går i gang med at opføre det kommende madpakkehus i Granada-skoven.
Madpakkehuset er bare første trin i et lokalt friluftsprojekt, der også omfatter to shelters og et oprenset – og udvidet – vandhul med tilhørende badebro.
Ideen om de nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven udspringer oprindeligt af de to ”Øst for Paradis”-workshops på Houlkærskolen i efteråret 2011 og i foråret 2012.
I de mellemliggende tre år har et lille, entuasiastisk udvalg bestående af vicevært Anja Kristensen, Boligselskabet Viborg, og Stig Jensen, Initiativgruppen Houlkær, ukueligt arbejdet på at gøre planerne til virkelighed, og nu er det endelig lykkedes at få den økonomiske side af sagen på plads.
Friluftsrådet var tidligt ude med et tilsagn om en samlet bevilling på op til 85.000 kroner – svarende til halvdelen af de budgetterede materialeudgifter.
Efterfølgende har Brøndum Ejendomme bidraget med 10.000 kroner. Boligselskabet Viborg har bevilget 12.500 kroner til formålet. Andelskassen har givet et tilskud på 2500 kroner. Lions Club Viborg har været på banen med 10.000 kroner i støtte. Byggemarkedet Stark har givet rabat på byggematerialerne, svarende til et kontant tilskud på yderligere 10.000 kroner, og så har Initiativgruppen Houlkær også selv skudt 10.000 kroner i projektet.
Når dertil lægges, at Praktikcenter Viborg under den lokale erhvervsskole, Mercantec, har lovet at stille arbejdskraften gratis til rådighed, som et led i tømrerelevernes uddannelse – ja, så er det nu snart så vidt, at første etape af arbejdet kan sættes i gang.

Madpakkehuset i Granada-skoven bliver af samme type som dét, der ligger i tilknytning til Møllehøjskolen i Bruunshaab.

Madpakkehuset i Granada-skoven bliver af samme type som dét, der ligger i tilknytning til Møllehøjskolen i Bruunshaab.

Opførelsen af det kommende madpakkehus i Granada-skoven ventes igangsat omkring 17. marts – og skulle efter planen være afsluttet cirka fire uger senere.
De to shelters i tilknytning til madpakkehuset skulle også meget gerne blive en realitet i løbet af 2015, hvorimod det formentlig har lidt længere udsigter med at få vandhullet oprenset og udvidet – og udstyret med den planlagte badebro.
– Oprensningen kompliceres af, at vandhullet i Granada-skoven øjensynligt fungerer som levested for en sjælden – og fredet – vandsalamander, og arbejdet skal derfor nødvendigvis udføres, så det ikke går ud over salamanderens levevilkår, lød forklaringen fra Stig Jensen, da han på Initiativgruppen Houlkærs netop afviklede repræsentantskabsmøde orienterede om den aktuelle status for Granada-projektet.
Først og fremmest glædede han sig dog over udsigten til, at der nu snart kommer skred i første fase af Granada-planerne.
– Mange færdes i forvejen i området, og jeg er overbevist om, at de nye faciliteter vil bidrage til, at endnu flere i fremtiden får glæde af den lille, lokale naturperle, som Granada-skoven vitterligt er, fremhævede Stig Jensen.
Også Initiativgruppens afgående formand, Carsten Marcussen, var i sin formandsberetning inde på de nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven.
– Jeg har en forventning om, at de bliver et rigtig godt støttepunkt – ikke mindst for børnene fra områdets institutioner, erklærede han.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.