- Se alle bidragsydere Her

Unge skal gi’ Klostermarken et pift

Flere steder på Klostermarken er bevoksningen lige så stille ved at tage overhånd – til skade for udsigten, dyre- og plantelivet. Det er blandt andet dét, som eleverne på Houlkærskolen, Overlund Skole og Møllehøjskolen nu skal være med til at rette op på.

Ambitiøst naturplejeprojekt ”Øst for Søerne” støttes med 200.000 kroner af Naturstyrelsen

Skoleeleverne i Houlkær, Overlund og Bruunshaab kan godt så småt begynde at smøge ærmerne op: Efter et længere tilløb ligger det nu fast, at de her i 2015 bliver aktivt involveret i naturplejen på Klostermarken.
Naturplejeaktiviteterne kommer til at udspille sig under den fælles overskrift: ”Elever gi’r naturen et pift og får nye kompetencer – på Klostermarken i Viborg”.
Et projekt, Initiativgruppen Houlkær har udviklet i tæt samarbejde med Foulum-firmaet Natur & Landbrug Aps. – og som Naturstyrelsens afdeling for arealdrift, friluftsliv og partnerskaber netop har besluttet at støtte med op til 200.000 kroner i 2015.
Til stor glæde for drivkræfterne bag projektet – herunder ikke mindst Stig Jensen, der er Initiativgruppens ildsjæl nr. 1, når det gælder grønne områder og trafikale forhold.
– Vi er rigtig glade ved udsigten til, at vi nu for alvor kan komme i gang – og rigtig spændte på at se, hvad elever og lærere i fællesskab kan få ud af projektet, erklærer han.

Stig Jensen, Initiativgruppen Houlkær – her fotograferet ” i marken” sammen med Vagn Olsen, Dansk Vandrelaug, og naturvejleder Jann Ribergaard, Viborg Kommune - nærer store forventninger til projekt ”Elever gi’r naturen et pift og får nye kompetencer – på Klostermarken i Viborg”.

Flere fluer med samme smæk
Projektet på Klostermarken er en direkte udløber af den ”Borgerplan for naturområde Øst for Paradis”, som i 2012 blev resultatet af to velbesøgte workshops på Houlkærskolen.
Allerede ved den lejlighed blev der nedsat en lille gruppe til i særlig grad at kigge på ”Flora og fauna” øst for Viborg-søerne, og det er i realiteten denne gruppes visioner og forberedende arbejde, som nu – med et par års forsinkelse – har udsigt til at blive omsat i konkret handling.
Ideen går – kort fortalt – ud på at lade eleverne hjælpe med naturplejen på Klostermarken, så de ad den vej samtidig får et bedre naturkendskab og medejerskab til naturen i lokalområdet.
Eleverne fra Houlkærskolen, Overlund Skole og Møllehøjskolen skal bl. a. være med til at fjerne små træer, hvor der ønskes lysåbne områder. De kommer i sving med hørive og børne-le på botaniske ”hotspots”, hvor en intensiveret naturpleje kan være med til at fremme et mere varieret dyre- og planteliv. Og udvalgte elever vil sågar få kursus i at slå med le af en erfaren kursusholder fra Bakkebjerg Naturpleje.
Oven i de 200.000 kroner fra Naturstyrelsen har initiativtagerne fået et kommunalt tilskud på 20.000 kroner til projektet, og hertil skal så lægges de lærer- og pædagogtimer, som områdets klubber og skoler tilsammen forventes at investere i projektet.
Slutfacit bliver ifølge Stig Jensen et samlet budget i størrelsesordenen 400.000 kroner.
Til gengæld skulle projektet så også gerne resultere i, at et stort antal unge i området ”Øst for Søerne” bliver betydeligt klogere på naturen i nærområdet. At dyre- og plantelivet på Klostermarken får et kvalitativt ”pift”. Og at Viborg Kommune indhøster en række erfaringer, som kommunen måske kan drage nytte af i andre områder, hvor der også kan være idé i at gøre lidt mere ud af naturplejen.
Ambitionen er, at de første skoleelever forhåbentlig når at komme i sving på Klostermarken allerede på denne side af sommerferien, men inden da skal der – naturligvis – først holdes en række planlægningsmøder med de involverede folkeskoler og fritidsklubber.
– Vi har bevidst valgt, at vi gerne ville have pengene i hus, inden vi gik videre med den konkrete praktiske udmøntning af projektet.
– Men nu er vi heldigvis dér, hvor vi for alvor kan begynde at snakke om, hvilke lærere, pædagoger og skoleklasser, der aktivt skal engageres i arbejdet.
– Vi håber, at projektet kan være med til at give rigtig mange unge ”Øst for Søerne” en god – og anderledes – naturoplevelse, lyder det med forventning i stemmen fra en entusiastisk Stig Jensen.

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.