- Se alle bidragsydere Her

Slut på et turbulent år for Houlkær IF

Afviklingen af tennisanlægget i Houlkær endte med at blive en dyr fornøjelse for Houlkær IF. Tennisbanerne med tilhørende klubhus stod i klubbens regnskaber opført til en værdi af 360.000 kr., men endte kun med at indbringe 130.000 kr. Det betød, at foreningens egenkapital med ét slag skrumpede ind med 230.000 kroner.

Genvalgt formand ser gerne nye idrætsaktiviteter på repertoiret i 2014 – men efterlyser lokale ildsjæle til at gå i spidsen

”Et begivenhedsrigt – og turbulent – år”.
Sådan karakteriserede formand Dorte Sigvardsen uden omsvøb 2013, da hun på generalforsamlingen 25. marts gjorde status over det forløbne års gang i Houlkær Idrætsforening.
Et nødlidende tennisanlæg, som nu er afhændet – med et sviende økonomisk tab på 230.000 kroner til følge. To nøglepersoner, der begge har været nødt til at trække sig fra deres bestyrelsesposter af personlige årsager. Og et nyt it-system, som fortsat ikke er helt oppe at køre. Med dét resultat at mange af klubbens medlemmer stadig ikke har fået indbetalt kontingent for forårssæsonen.
Alt sammen er med til at tegne et billede af et år, som måske ikke ligefrem blev et ”annus horribilis” for idrætten i Houlkær – men så i hvert fald noget, der ligner.

Ikke helt så enkelt
Det positive i historien er, at Houlkær IF ufortrødent lever videre – og endda kom ud af 2013 med et net lille driftsoverskud på 35.731 kroner.
– Der ser måske nok simpelt ud på papiret – men det har bestemt ikke været helt så enkelt.
– Alle vore fire tilbageværende underafdelinger: fodbold, håndbold, badminton og line dance har i 2013 været gode til at holde hånden over driften – og har dermed bidraget positivt til foreningens samlede økonomi.
– Og en særlig tak vil jeg gerne rette til vores nye kasserer, Lone Nør Skott.
– Når vi trods alt kommer ud af 2013 med et nogenlunde fornuftigt økonomisk driftsresultat, er det i høj grad også hendes fortjeneste, fremhævede Dorte Sigvarden på generalforsamlingen.

Med kun i alt seks fremmødte kan man ikke ligefrem påstå, at formands- og kassereremnerne stod i kø på årets HIF-generalforsamling. På den baggrund valgte kasserer Lone Nør Skott og formand Dorte Sigvardsen (i midten) også at modtage genvalg for endnu en periode. Til venstre for kassereren ses Jeannette Bromerholm og Rikke Johansen fra HIFs håndboldudvalg. Til højre for formanden ses badmintonformand Anders E. Larsen og Grete Udengaard fra Houlkær Line Dance.

Småt med alternativer
Lone Nør Skott trådte i årets løb til som afløser for den daværende kasserer, Lone Jul.
Og på tilsvarende vis måtte Dorte Sigvardsen i efteråret springe til som ny formand i stedet for Ole Christensen.
Dybest set finder Dorte Sigvardsen det langt fra ideelt, at hun som formand for HIFs fodboldudvalg også sidder som formand for hovedforeningen.
– Det ville for mig at se være betydeligt bedre, hvis formanden var mere uvildig, og ikke havde hjertet placeret i en af de fire underafdelinger, vurderer hun.
Med kun i alt seks fremmødte til generalforsamlingen i hallens mødelokale kan man dog ikke ligefrem påstå, at alternativerne stod i kø.
Og Houlkær IF ville dermed også have været ilde stedt, hvis ikke både Dorte Sigvardsen og Lone Nør Skott – lettere modstræbende – havde indvilget i at lade sig vælge som hhv. formand og kasserer for endnu en periode.

Nye aktiviteter, ja, tak
Opgaven i 2014 bliver i høj grad at fortsætte den forsigtige, økonomiske linje, som også har præget arbejdet i 2013.
– Med en egenkapital, som efter salget af tennisanlægget er skrumpet ind med næsten 200.000 kroner, er Houlkær IF bestemt ingen rig klub – og vi kan ikke én gang til tillade os at komme ud med et underskud i 100.000 kroners-klassen. Sådan som det skete for nogle år siden, advarer Dorte Sigvardsen.
Samtidig ligger der også en stor udfordring for Houlkær IF i at få trukket nye lokale idrætsaktiviteter ind under den fælles paraply. Til afløsning for frafaldne idrætsgrene som basketball, tennis og amerikansk fodbold mfl.
Efter at indendørs og udendørs fodbold for nylig er blevet slået i hartkorn og fremover kun betragtes som én idrætsgren, er det samlede medlemstal i dét, der tidligere var en af Viborgs største idrætsforeninger, nu skrumpet ind til omkring 450 medlemmer.
Ingen er mere interesserede i få rettet op på den situation end netop bestyrelsen i Houlkær IF.
– Og fra flere sider får vi da også jævnligt opfordringer til at sætte nye idræts-aktiviteter i gang.
– Det, der mangler, er i høj grad nogle lokale ildsjæle, som er parate til at stille sig i spidsen for nye aktiviteter som f. eks. gymnastik, dans eller ungdomsbadminton.
– Kom bare med en instruktør. Så skal vi andre til gengæld nok sørge for tildelingen af træningstider – og for alt det andet organisatoriske, appellerer Dorte Sigvardsen.
Ved indgangen til et nyt idrætsår, som – hvis det står til HIF-formanden – gerne må blive noget mindre turbulent end det foregående.

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.