- Se alle bidragsydere Her

Brug for al energien i Houlkær

I 2014 er der ikke umiddelbart udsigt til nye, konkrete Øst for Søerne-initiativer a la den 5,3 kilometer lange kirkesti fra Houlkær til Tapdrup, som blev indviet i sensommeren 2013 (billedet). I stedet vil Initiativgruppen Houlkær foreløbig koncentrere kræfterne om de mere presserende, lokale udfordringer – såsom at hjælpe Houlkær IF helskindet gennem en svær periode.

Initiativgruppen Houlkær stiller – midlertidigt – planerne om et tættere Øst for Søerne-samarbejde en smule i bero for i stedet at koncentrere kræfterne om de aktuelle, lokale udfordringer 

Det er lidt lige som at se fjernsyn i juli, hvor genudsendelserne dominerer tv-programmerne.
Kredsen omkring bordet er stort set den samme hvert år i februar, når Initiativgruppen Houlkær inviterer til ordinært repræsentantskabsmøde på Houlkærskolen.
Og selv om de få, trofaste lokalpatrioter i grunden holder sig forbavsende godt, bliver det år for år stadig mere tydeligt, at gennemsnitsalderen er for opadgående.
Så tydeligt, at Initiativgruppen Houlkær nu for en stund lægger alle planer om et udvidet Øst for Søerne-samarbejde på køl for i stedet at samle kræfterne om de mere nære udfordringer.
– Oven på en temmelig frustrerende ansættelsessamtale for nylig har vi midlertidigt droppet ideen om at engagere en projektmedarbejder til at analysere mulighederne for et udvidet fællesskab med ligesindede i Overlund, Bruunshaab og Tapdrup.
– Vurderingen er, at det i den nuværende situation er mere vigtigt at bruge energien på at værne om dét, vi allerede har her i Houlkær-området.
– Hvordan får vi trukket nye, yngre kræfter ind i Initiativgruppen? Og hvordan får vi hjulpet Houlkær IF på fode, så idrætsforeningen igen bliver i stand til at spille en mere aktiv og udadvendt rolle i lokalsamfundet?
– Det bliver nok dét, vi i første omgang kommer til at bruge kræfterne på i 2014, lød det i forbindelse med repræsentantskabsmødet fra tidl. HIF-formand Henning Bruun-Schmidt, som ellers traditionelt har været en af de allervarmeste fortalere for at gøre tilnærmelser til naboerne syd for Randersvej.

Etableringen af den nye fritidsgård i nordenden af Houlkærhallen er så ubetinget et af det seneste års lokale højdepunkter – set med Houlkær-briller. – Det er en løsning, vi i Initiativgruppen har gjort, hvad vi kunne for at fremme, bemærkede formand Carsten Marcussen på repræsentantskabsmødet.

Symbiotisk samspil
I 2014 er der således ikke umiddelbart udsigt til nye, konkrete Øst for Søerne-initiativer a la den 5,3 kilometer lange kirkesti fra Houlkær til Tapdrup, som blev indviet i sensommeren 2013.
Derimod arbejder Initiativgruppen fortrøstningsfuldt videre med planerne om nye, spændende friluftsfaciliteter i Granada-området.
Ligesom Initiativgruppen også fortsat vil presse på for bedre mobildækning, trafiksikring, nye stisystemer og forbedret naturpleje i området, fremgik det af formand Carsten Marcussens beretning på repræsentantskabsmødet.
Et helt særligt, lille afsnit i beretningen var helliget Houlkærhallen – og fusionen mellem hal og fritidsgård, som – efter et temmelig langt tilløb – nu er en opmuntrende realitet.
– Det er dejligt at kunne konstatere, at Fritidsgården og skolens SFO har fået nye og gode rammer i form af en spændende tilbygning.
– I Initiativgruppen har vi gjort, hvad vi kunne for at fremme denne løsning, hvor hal, klub, idrætsforening, SFO og skole har fået nye muligheder i et næsten symbiotisk samspil, lød det – nærmest helt poetisk – fra Carsten Marcussen.

Ikke råd til et nyt 2013
Økonomisk kom Initiativgruppen Houlkær ud af 2013 med et driftsunderskud i størrelsesordenen 10.000 kroner.
Med dét resultat at der ved regnskabsårets udgang kun stod cirka 3000 kroner på Initiativgruppens konto i Andelskassen.
”Så dårlige regnskaber kan vi selvsagt ikke blive ved med at levere”, noterede kasserer Henning Bruun-Schmidt tørt i forbindelse med sin regnskabsgennemgang.
Og Initiativgruppen har på den baggrund også valgt at operere med, hvad kassereren selv betegner som ”et konservativt 2014-budget”.
Budgettet bygger på, at antallet af Houlkær Nyt-udgivelser i 2014 er skåret ned fra fem til fire. At aktivitetsfolderen ”Praktiske oplysninger” helt er droppet. Og på at Initiativgruppen – fra og med maj-nummeret – vil forsøge at supplere indtægterne ved at tillade lokale annoncører at annoncere i Houlkær Nyt.
Som et minimum skulle dét gerne resultere i, at Initiativgruppen kommer ud af 2014 med noget, der ligner et nul-resultat.
– Går det bedre, må vi til den tid tage stilling til, hvad vi skal bruge et evt. akkumuleret overskud til: Om der igen kan blive råd til at udgive fem årlige numre af Houlkær Nyt, eller om pengene måske kan gøre bedre nytte på andre områder, nævnte Henning Bruun-Schmidt på repræsentantskabsmødet.
Alle de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, var heldigvis klar til at fortsætte i endnu en periode.
Heller ikke i år var der nemlig en eneste interesseret uden for bestyrelsen, der var mødt op for at høre Initiativgruppen Houlkær gøre status over årets gang i lokalområdet – og evt. komme med forslag til nye spændende aktiviteter og indsatsområder…..

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.