- Se alle bidragsydere Her

Narret til møde under falske forudsætninger

Årets modtager af Initiativprisen Houlkær, Güler Yagci, flankeret af formanden for Initiativgruppen Houlkær, Carsten Marcussen, og sin daglige chef i SFOen på Houlkærskolen, Initiativgruppe-medlem Agnes Hahn.

Overrumplet Güler Yagci blev som nr. ni i rækken hædret med ”Initiativprisen Houlkær”

Hun troede egentlig ”blot”, hun var indforskrevet for at fortælle Initiativgruppen Houlkær om sit frivillige arbejde i Bydelsmødrene Viborg.
På den baggrund var det også en synligt overrasket – og tydeligt rørt – Güler Yagci, der onsdag 26. februar fik overrakt diplom, blomster og bålfad.
Som det synlige bevis på, at hun som den niende lokale ildsjæl i rækken har gjort sig fortjent til at modtage ”Initiativprisen Houlkær”.
”Årets ildsjæl er et varmt og indfølende menneske, der kan se, hvor der er et behov – og kan finde veje til at imødekomme dét. Hun har flair for at se, hvilke aktiviteter der er grobund for at etablere, og på sin egen stilfærdige facon brænder hun for at gøre noget for de mennesker, der endnu ikke helt forstår det samfund, der omgiver dem – og som endnu ikke har så stort et netværk”, lød det bl. a. i Initiativgruppe-medlem Agnes Hahns prisoverrækkelsestale til Güler Yagci.

Baggrunden for at tildele Güler Yagci Initiativprisen er ikke mindst hendes arbejde i ”Madklub på tværs af kulturer”. Her er initiativprismodtageren selv i gang med at give gode madlavningstips fra sig.

Initiativtager til madklub
Som leder af SFOen på Houlkærskolen ved Agnes Hahn, hvad hun taler om. En stor del af Güler Yagcis indsats for at skabe netværk på tværs af de forskellige nationaliteter i Houlkær, udspringer nemlig af hendes daglige arbejde som pædagog  i skolefritidsordningen.
Således også Initiativprismodtagerens seneste – og måske umiddelbart mest synlige – initiativ i lokalområdet: En flerkulturel madklub for kvinder, som kurdiskfødte Güler Yagci i efteråret fik stablet på benene i samarbejde med en af ”sine” SFO-forældre, Lotte Loklindt Nielsen.
– Fra starten regnede vi egentlig kun med, at vi skulle mødes hver anden måned, men efter udtrykkeligt ønske fra kvinderne i madklubben er det nu blevet til, at vi mødes i ”Kernehuset” på Houlkærskolen en gang om måneden, fortæller Güler Yagci.
Faktisk kom Güler Yagci direkte fra endnu en sammenkomst i ”Madklub på tværs af kulturer” – til den overrumplende prisoverrækkelse på repræsentantskabsmødet i Initiativgruppen Houlkær.
To danske og to udenlandske kvinder stod denne aften i spidsen for madlavningsaktiviteterne, som i alt samlede 14 kvinder og 11 børn.
Næste tværkulturelle møde i madklubben er allerede programsat til 20. marts, og menuen er også mere eller mindre lagt fast.
I marts bliver hovedoverskriften nemlig spændende madpakker – med inspiration fra forskellige madkulturer.

Sociale netværk
”Madklub på tværs af kulturer” er i første omgang kun for kvinder og børn – men Güler Yagci arbejder ihærdigt på, at det inden længe skal lykkes at få et lignende initiativ op at stå for mændene i området.
– Mændenes behov for at få etableret et socialt netværk uden for familien er mindst lige så stort, som kvindernes er. Og dét at lave mad sammen viser sig altså bare at være en rigtig god måde at få knyttet nye kontakter på.
– Vi laver en masse sjov med hinanden. Danskere og tosprogede får lært hinanden at kende fra en ny side – og effekten er tydelig at mærke i SFOen og i skolen bagefter. Så hilser og snakker man pludselig sammen på en helt anden måde, fremhæver Güler Yagci – og bekræfter dermed noget af dét, som Agnes Hahn også nævnte i sin prisoverrækkelsestale. Nemlig at årets modtager af Initiativprisen Houlkær ”brænder for sit virke og bobler af nye tiltag på et område, der hidtil har været relativt uopdyrket, men som straks har vist sig at give pote, og som både bliver bakket op af lokalområdets danske og to-sprogede beboere”.
Ambitionen i ”Madklub på tværs af kulturer” er, at de mange spændende opskrifter fra alverdens lande før eller siden skal samles – og udgives som en kogebog.
Dette forehavende lovede Initiativgruppen Houlkær på stedet at være behjælpelig med at fremskaffe penge til.
Selv foretrækker Güler Yagci – så vidt muligt – at arbejde på et medmenneskeligt plan og undlade at blande alt for mange eksterne parter ind i sine jordbundne integrationsprojekter.
– Jeg kan bedst lidt at være uafhængig – og ikke være forpligtet til at skrive en hel masse lange rapporter, lyder det med beslutsomhed i stemmen fra modtageren af Initiativprisen Houlkær 2014.

Læs i øvrigt også artiklen ”Kulinarisk inspiration fra fremmede himmelstrøg” andetsteds på Houlkærportalen

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.