- Se alle bidragsydere Her

Fredeligt vagtskifte i toppen af Houlkær IF

En ny og rekonstrueret Houlkær IF-bestyrelse fotograferet efter den ekstraordinære generalforsamling i april. Siden da har ikke færre end tre af bestyrelsesmedlemmerne valgt at trække sig af forskellige årsager, og tilbage af de fem på billedet er nu blot de to længst til venstre i billedet: badmintonudvalgsformand Anders E. Larsen og fodboldudvalgsformand Dorte Sigvardsen.

Ny formand og ny kasserer valgt på ekstraordinær generalforsamling 19. december

Houlkær Idrætsforening har – i al jule-stilfærdighed – fået ny formand og ny kasserer.
På en ekstraordinær generalforsamling torsdag 19. december blev Dorte Sigvardsen valgt som ny formand for hovedforeningen, sideløbende med at hun fortsætter som formand for fodboldudvalget, mens Lone Nør Skott blev valgt til at tage sig af pengesagerne.
Dorte Sigvardsen og Lone Nør Skott afløser Ole Christensen og Lone Jul, der begge har frasagt sig deres bestyrelsesposter i Houlkær IF af private årsager.
Mens Ole Christensens beslutning om at trække sig som formand er af forholdsvis ny dato, har det i realiteten allerede gennem et stykke tid været Lone Nør Skott, der har varetaget kassererposten.
Hun er nabo til Lone Jul, som i sommerens løb nødtvungent måtte erkende, at der er andre ting i livet, der er vigtigere end en kassererpost i den lokale idrætsforening, og – bogstaveligt talt – ”hen over hækken” på Skaldehøjvej blev de to Lone’r enige om et glidende vagtskifte.
Et skifte, som nu officielt er blevet konfirmeret på en ekstraordinær generalforsamling.

Lone Nør Skott har i forvejen 16 års professionel erfaring i at føre regnskaber og arbejder i dag som controller i økonomiafdelingen på Grundfos, så med hende på kassererposten må Houlkær IFs økonomi indtil videre formodes at være i de bedste hænder.
Dorte Sigvardsen og Lone Nør Skott har foreløbig kun forpligtet sig frem til HIFs ordinære generalforsamling i marts.
Her vil punkterne ”valg af formand” og ”valg af kasserer” formentlig igen komme til at figurere på dagsordenen, fremgik det af den ekstraordinære generalforsamling i ugen op mod jul.

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.