- Se alle bidragsydere Her

Nyt ungt blod fra Houlkær til Viborg byråd

Marianne Aaris Andersen – nyvalgt byrådsmedlem for Socialdemokraterne

Socialdemokraten Marianne Aaris Andersen (36) og den konservative Kirstine Skjødt Hermansen (28) fik begge fine personlige valg 19. november

– Det har været hårdt arbejde at føre valgkamp – men det har også været rigtig fedt.
– Jeg havde mentalt indstillet mig på, at jeg sikkert ville få en masse skældud, når jeg stod foran bageren og delte roser og foldere ud, men jeg synes faktisk, reaktionerne har været langt mere positive, end jeg på forhånd havde turdet håbe på.
Sådan lyder det begejstret fra det nyvalgte byrådsmedlem, 36-årige Marianne Aaris Andersen.
Med i alt 470 personlige stemmer – heraf de 244 fra Houlkær/Overlund-området – sikrede hun sig på valgdagen 19. november en plads i den nye, socialdemokratiske byrådsgruppe – foran bl. a. tre af de siddende S-byrådsmedlemmer, Jens Ravn, Birthe Harritz og Rikke Cramer Christiansen.
Med valget af Marianne Aaris Andersen har Houlkær-området fået et byrådsmedlem, der kender lokalområdet bedre end de fleste.Den nyvalgte S-politiker er selv opvokset på Seglen, hvor hun også bor i dag. Hun sidder i forældrerådet på ”Gården” og har tidligere været medlem af skolebestyrelsen på Houlkærskolen. Og så er hun i øvrigt formand for den socialdemokratiske vælgerforening i Houlkær, Overlund og Bruunshaab. En post, som hun dog nu har tænkt sig at abdicere fra – for bedre at kunne koncentrere sig om byrådsarbejdet.

Marianne Aaris Andersens egen førsteprioritet i forbindelse med konstitueringen var at få plads i børne- og ungdomsudvalget.
Dét ønske kan hun med glæde konstatere, at hun har fået opfyldt – ligesom hun også med spænding ser frem til arbejdet i kommunens nye sundheds- og ældreudvalg.
Samtidig håber hun også, at hun qua sit lokalkendskab og sit lokale engagement kan være med til at sætte et par aktuelle Houlkær-emner på byrådets dagsorden i den kommende fire års-periode.
– Noget af dét, der optager mig rigtig meget, er at få skabt fornyet liv i og omkring Houlkær-centeret. Og så synes jeg også, det haster med at få gjort noget ved forholdene på Odshøjvej.
– For mig at se behøver det ikke koste alverden at få Odshøjvej gjort mere trafiksikker for de mange børn og unge, som dagligt benytter vejen på vej til og fra skole og fritidsaktiviteter, påpeger Marianne Aaris Andersen.

Kirstine Skjødt Hermansen – nyvalgt byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti.

Ønsket om mere liv og aktivitet i Houlkær-centeret deler Marianne Aaris Andersen med det andet nyvalgte byrådsmedlem fra Houlkær-området, den konservative Kirstine Skjødt Hermansen (28).
– Jeg synes, det er rigtig ærgerligt med de mange tomme butikker i centeret. Dét kunne jeg godt tænke mig at gøre en indsats for at få ændret – ligesom jeg også gerne vil arbejde for, at vi i Houlkær kan få sat lidt mere gang i kulturlivet, så man ikke altid skal over på den anden side af søerne for at hente sine kulturelle oplevelser, lyder det fra Kristine Skjødt Hermansen, som i ”skyggen” af den altdominerende konservative stemmesluger, Søren Pape Poulsen, alligevel formåede at tiltrække 233 personlige stemmer på valgdagen.
Det nyvalgte konservative byrådsmedlem er gammel student fra Viborg Gymnasium og HF og har i øvrigt haft adresse i Houlkær i de seneste syv år, så hun føler efterhånden, hun kender sit lokalområde ganske godt.
Politisk har sympatierne gennem mange år ligget hos de konservative, men det var først for et års tid siden, Kirstine Skjødt Hermansen for alvor besluttede sig for at engagere sig aktivt i lokalpolitik.
– Jeg blev opfordret – og var igennem nogle rigtig grundige overvejelser, inden jeg sagde ”Ja”. Men nu her bagefter glæder jeg mig over, at jeg har valgt at give lokalpolitikken en chance – samtidig med at jeg også er meget ydmyg over den tillid, som vælgerne har vist mig, understreger Kirstine Skjødt Hermansen, der i det daglige arbejder som projektøkonom på Forskningscenter Foulum.

I forvejen var området ”Øst for Søerne” ikke ligefrem underrepræsenteret i byrådet i Viborg – og den tendens er nu blot yderligere blevet forstærket med tilkomsten af de to nyvalgte byrådsmedlemmer fra Houlkær.
Udover Marianne Aaris Andersen, som i øvrigt inden længe får ny adresse på Asmild Kær, tæller den nye S-gruppe også gruppeformand Per Møller Jensen med adresse på Udsigtshøjen og byrådsmedlem Eva Pinnerup med adresse på Bambushøjen.
Eva Pinnerup var i 2009 kun få stemmer for at blive valgt, men kom så siden ind i byrådet alligevel, da partifællen Karin Gaardsted blev valgt til Folketinget.
I denne omgang var der slet ingen tvivl. 1171 personlige stemmer på valgdagen sikrede Eva Pinnerup en position som den nu tredjemest populære socialdemokrat i Viborg byråd.
Trods et rigtig dårligt kommunalvalg for SF, er Houlkær-området også fortsat repræsenteret i SFs byrådsgruppe – i skikkelse af Søren Gytz Olesen med adresse på Skovbakkevej.
Til gengæld har Enhedslistens nyvalgte byrådsmedlem, Flemming Gundersen, for nylig valgt at flytte fra området.
Efter igennem en årrække at have boet i Nørresøbakken i Houlkær, er han nu flyttet til Rughavevej i vestbyen.

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.